headfirst-tips-tricks-1-op-de-5-zpers-ziet-zichzelf-een-bedrijf-leiden

1 op de 5 ZP’ers ziet zichzelf een bedrijf leiden

Uit onderzoek van Panteia blijkt dat 18 procent van de ZP’ers zichzelf personeel ziet aannemen. Dit is een forse stijging ten opzichte van cijfers van vorig jaar, waaruit bleek dat maar 4 procent van de zelfstandigen zichzelf over vijf jaar met personeel zag.

Voor dit artikel zijn de onderzoeken van Panteia en MKB Insights gebruikt. Panteia heeft onderzoek gedaan naar de arbeidsmarktpositie van de zzp’ers. MKB Insights heeft samen met de Kamer van Koophandel gekeken naar de verdeling van de ZP-arbeidsmarkt.

Economie trekt aan

Uit onderzoek van MKB Insights blijkt dat het aantal starters in 2014 lager is dan in 2013. Dit heeft een aantal redenen. De economie trekt licht aan, waardoor bedrijven sneller geneigd zijn werknemers aan te nemen. Ook zelfstandig ondernemers volgen deze trend. De verbetering van de economie zorgt er namelijk voor dat ZP’ers ook personeel aan durven te nemen. 18 procent ziet zichzelf dit binnenkort al doen. De zelfstandig professionals die zichzelf als tijdelijk zelfstandig zien is nog maar 8 procent. De hoofdreden om tijdelijk zelfstandig te zijn is vanwege het tekort aan banen in hun branche.

Overlevingskansen

De overlevingskansen op de markt verschillen per branche. De gezondheidssector heeft de grootste overlevingskansen gevolgd door cultuur, ICT en media. Ondernemers in detailhandel en logistiek hebben meer moeite met overeind blijven. 5 procent van de ondernemers neemt tijdelijk personeel aan om meer of grotere opdrachten aan te nemen. Bijna de helft wijst te grote opdrachten af omdat ze er niet voldoende mankracht en/of tijd voor hebben.

Uurtarief

In de zakelijke dienstverlening en ICT zijn de uurtarieven van de zelfstandig professionals het hoogst. Gezamenlijk hebben deze twee branches meer dan een kwart van het totaal aantal ZP’ers. Vanwege hen grote overlevingskans kunnen ze een hoger tarief vragen zonder bang te zijn dat ze te weinig opdrachten krijgen. In deze branches zijn vooral mannen werkzaam. Wel is het aandeel van vrouwen gegroeid in beide branches.

Bart van der Geest