Beter leren door digitalisering

De digitalisering van het onderwijs gaat verder dan het gebruik van digitale schoolborden en laptops. Arnoud Klerkx van Sanoma Learning legt tijdens de uitzending van ZP Radio uit hoe jonge kinderen dankzij een digitale transformatie gemotiveerd worden om te leren.

Wat is Sanoma Learning?

‘‘Sanoma Learning is bij de meeste mensen totaal onbekend. Sanoma zelf is namelijk vooral bekend van de tijdschriften zoals Donald Duck en Veronica. Het bedrijf Sanoma Learning is een dochterbedrijf van Sanoma, dat zich richt op het maken van lesmethodes. Hierbij moet je niet denken aan schoolboeken. Wij ontwikkelen een geïntegreerde methode voor leerkrachten waarmee zij zich dagelijks kunnen voorbereiden en kinderen prima onderwijs krijgen.’’

Moet ik hierbij denken aan tablets en digiboards in de klas?

‘‘Wij richten ons op de digitalisering van het onderwijs. Momenteel oefenen de meeste kinderen in hun werkboek op de stof die zij in het tekstboek hebben gelezen. Daarna moeten ze door middel van een toets aantonen wat ze hebben geleerd. Deze manier van werken willen wij transformeren naar een omgeving waarin je aan de slag kunt met technologie met impact op het leerproces van de kinderen.’’

Op welke doelgroep richten jullie je vooral?

‘‘In Nederland richten wij ons op lagere en middelbare scholen. Wij maken hierbij gebruik van gamification: spelelementen die de motivatie van kinderen vergroot. Er zijn vele onderzoeken gedaan naar hoe kinderen leren, waaruit blijkt dat gemotiveerde kinderen simpelweg beter leren.’’

‘‘We willen van leren geen spelletje maken, dat staat voorop. Maar kinderen laten op onze platformen zien dat ze het leuk vinden om via onze methode te leren. Zo is er in België een platform waarop kinderen door middel van een spel oefensommen kunnen maken, waar zij zelfs in de vakantie mee doorgaan.’’

Wat is in de toekomst dan nog het nut van de leerkracht?

‘‘Dit heeft te maken met de volgende stap van de digitalisering. Wij hebben nu gamification toegevoegd aan het onderwijs. Hiermee verzamelen we belangrijke data, zoals wat kinderen op hun toetsenbord hebben ingetoetst. Daar begint pas de toegevoegde waarde van de digitalisering. Wij kunnen de verzamelde data namelijk terugkoppelen naar de leerkracht. Zo komt er inzicht in wie er wel en niet huiswerk maakt en in welke onderdelen er veel fouten worden gemaakt. Wij gaan zelfs zo ver dat we kunnen inschatten hoe groot de kans is dat een leerling voor een bepaalde toets gaat slagen.”

“In de toekomst zal een leraar steeds meer de rol van een coach krijgen. In plaats van leren uit een boek, werken kinderen nu met een digitale leeromgeving. Door gebruik te maken van die digitale leeromgeving kun je data teruggeven aan de docent. Met deze feedback kunnen kinderen beter leren.’’

Bart van der Geest