De financial controlling specialist wordt big data manager

De financial controlling specialist wordt big data manager

Hoeveel financial controlling specialisten komen we dit jaar tegen op de Big Data Expo? Ongetwijfeld weer meer dan vorig jaar. Want als er iets duidelijk is, is dat ook voor financial controlling, big data steeds belangrijker wordt.

Het vakgebied van de financial controlling specialist verschuift al jaren van enkel de financiële analyse en besturing van organisaties, naar strategische besturing op basis van álle beschikbare data. Financiële gegevens, maar ook informatie uit de productiesystemen, klantsystemen en marktdata van buiten de eigen organisatie.

Van financiële gegevens naar big data

Van oudsher is de financial controller natuurlijk altijd al met data bezig geweest, maar dat beperkte zich primair tot de financiële gegevens van bedrijven en organisaties. De dagelijkse bedrijfsvoering werd vastgelegd en vertaald naar financiële verslagen, financiële planningen en prognoses.

Binnen iedere bedrijfstak worden anno 2018 echter steeds meer data gegenereerd. Bedrijven verzamelen via het Internet-of-Things terabytes aan gegevens uit hun infrastructuur en gebruiken die om de productie te optimaliseren. Ze bouwen complete 360 views van hun klantenbase om het koop- en consumptiegedrag te doorgronden. Ze optimaliseren prijsmodellen op basis van eigen data en externe marktgegevens. En ze analyseren het sociale mediaverkeer om de emoties rondom het eigen merk in kaart te brengen en trends tijdig te herkennen. Stuk voor stuk zaken die even belangrijk zijn voor de zakelijk succes als de periodieke rapportages, jaarcijfers en P&L-rapportages.

Vanzelfsprekend dus dat de cijfermatige sterke financiële professionals ook met al die andere data aan de slag gaan. En als de datavolumes toenemen, de informatiesnelheid steeds hoger ligt en de datasets steeds gevarieerder worden, ontwikkelt de financial control professional zich bijna vanzelf tot een big data manager. Steeds vaker is de financial controlling expert niet alleen maar bezig met het verwerken en analyseren van de financiële data binnen het bedrijf, maar is hij ook direct betrokken bij big data projecten.

Financial controlling expert met IT kennis

We zien deze trend zelfs terug in de cockpit van bedrijven, hun boardroom.

In 2008 landde op Schiphol de laatste Nederlandse Boeing 747 waarop een boordwerktuigkundige mee vloog. Deze expert was voorheen de technische en operationele spil in de cockpit. De piloten vlogen, hij zorgde voor de technische systemen. In de huidige vliegtuigen hebben computers zijn werk overgenomen en is de nog benodigde technische en operationele kennis verdeeld over de copiloot en de gezagvoerder.

In de boardroom van veel bedrijven gebeurt iets soortgelijks. Bij veel bedrijven is de Chief Operating Officer – van oudsher verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering – gaandeweg aan het verdwijnen. Binnen de S&P en Fortune 500 bedrijven is het percentage organisaties met een COO in de periode 2000 – 2015 gedaald van 48 naar 30 procent. Ook in de boardroom is operationele kennis steeds meer vertaald in data en computermodellen en beschikken de CEO en de CFO zelf over de kennis om daarmee om te gaan. Vaak is de CFO niet alleen verantwoordelijk voor de financiële besturing, maar ook voor IT en inkoop. Je kunt dus als professional op het gebied van financial controlling het onderwerp big data en andere IT ontwikkelingen niet meer negeren.

Hoe staat het met jouw IT kennis, financial controlling specialist?

Ook binnen HeadFirst zien we steeds vaker de vraag naar financial controlling professionals die verder kijken dan financiën. Die het belang zien van IT innovaties en de invloed daarvan op de bedrijfsvoering. Vooruitstrevende financial controlling specialisten hebben de komend jaren dan ook meer dan voldoende interessante uitdagingen. Is dat ook voor jou de trigger om weer eens na te denken over een nieuwe opdracht? Meld je dan aan.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.