Flexibilisering arbeidsmarkt roept om innovatieve aanpak van vraag en aanbod

Flexibilisering arbeidsmarkt roept om innovatieve aanpak van vraag en aanbod

Terwijl minister Henk Kamp van Sociale Zaken en de vakbonden het niet eens worden over de regels voor het vervangen van vaste medewerkers door flexwerkers, neemt de populatie zelfstandig ondernemers intussen steevast in omvang toe. Dat Nederland zich midden in een transformatie naar een flexibele arbeidsmarkt bevindt, is dan ook niet meer te ontkennen of tegen te gaan. Cijfers van het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) laten zien dat 34 procent van de werknemers nu al een flexbaan heeft. Het aantal zzp’ers, freelancers en contractanten in tijdelijke dienst neemt toe. Daarnaast moeten bedrijven zich voorbereiden op een oplopend tekort aan kwalitatief personeel. Het UWV verwacht dat er in de komende jaren een schaarste ontstaat voor met name kwalitatief personeel, als gevolg van onder andere vergrijzing en technologische innovatie. Dit terwijl de beschikbaarheid van hoogopgeleid personeel van steeds groter belang is voor het realiseren van groei in de Nederlandse postindustriële economie die veel meer gebaseerd is op waardecreatie doormiddel van kennis.

Nadelen huidige manier van koppelen
Voor de HR-managers is het een steeds tijdrovendere en veelvuldiger voorkomende klus om door de profielen van flexwerkers te scrollen, aangezien hun volume toeneemt en de opdrachten van kortere duur zijn. Daarnaast krijgen deze managers slechts een klein deel van de gehele aanbodzijde in Nederland te zien, omdat hetgeen nooit een volledig beeld geeft en waarbij een match vaak van toevalligheden aan elkaar hangt. Bovendien is er geen inzicht in wanneer de zelfstandig ondernemers weer beschikbaar zijn voor een nieuwe opdracht en is er weinig bekend over de prijs- kwaliteitverhouding van de zelfstandig ondernemer. Kortom het beeld is onvolledig en weinig transparant.
Hoewel zelfstandig ondernemers, met name zelfstandige ICT’ers, steeds vaker een actief netwerk inschakelen, waarbij social media en internet een belangrijke rol spelen (bron Computable), biedt dit geen oplossing om tot een volledig en gedetailleerd beeld van de arbeidsmarkt te komen. Bovendien bestaat hierbij geen mogelijkheid om een match vast te leggen in een contract.

Beter aansluiten vraag en aanbod
Mijns inziens vragen bovengenoemde ontwikkelingen om een hogere kwalitatieve dienstverlening voor de aansluiting van vraag op aanbod in de arbeidsmarkt. Zelfstandig ondernemers zijn gedreven door passie en specialisatie en ondervinden steeds vaker een gebrekkige aansluiting tussen hun kennis en vaardigheden en de eisen van de opdracht. Zij hebben het gevoel dat hun kennis en kunde onderbenut wordt en dat er teveel schakels tussen zitten. Bedrijven vragen zich op hun beurt af: Hoe kom ik nog aan hoog kwalitatief personeel? Zie ook mijn eerdere blog hierover.

De huidige ontwikkelingen in de arbeidsmarkt roepen om nieuwe manieren van matchen, want de huidige handmatige manier van het samenbrengen van vraag en aanbod is ontoereikend voor de flexibele arbeidsmarkt. Ik luidt dan ook het tijdperk in van slimmer ondernemen door zelfstandig ondernemers. En ik verwacht dit jaar nog een doorbraak naar een nog verstrekkendere digitalisering van de bemiddelingsmarkt, om zowel de opdrachtgevers als de leveranciers en zelfstandig ondernemers die slimmer willen ondernemen beter van dienst te kunnen zijn.

Bart van der Geest