Nieuwe zekerheden in de flexibele arbeidsmarkt

Nieuwe zekerheden in de flexibele arbeidsmarkt

Een autoverzekering, brandverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar ook minder belangrijke verzekeringen zoals een verzekering van je fotocamera of schermpje van je telefoon; Nederlanders zijn zo bang om risico te lopen dat ze zich vaak oververzekeren.

Risicomijdend gedrag zou zo maar iets calvinistisch kunnen zijn en speelt ook op de arbeidsmarkt. In de huidige arbeidsmarkt zijn immers steeds minder mensen verzekerd van een vaste baan. Vooral onder 25- tot 35-jarigen daalde het aandeel met een vaste arbeidsrelatie van 77 tot 68 procent.

Hoewel door het versoepelde ontslagrecht de zekerheid van een vaste baan voor een groot deel een schijnzekerheid is, blijven medewerkers met een vaste baan steeds vaker zitten waar ze zitten. Voor zelfstandig professionals geldt nu dat ze minder makkelijk aan een nieuwe opdracht komen en zij zijn naarstig opzoek naar nieuwe zekerheden. En begrijpelijk, want niets is op het moment veranderlijker dan de arbeidsmarkt.

Door flexibilisering ontstaan nieuwe organisatiestructuren en arbeidsrelaties, organisatie werven flexibel talent via crowd sourcing, talent scouting en online en offline communities en de grenzen van organisaties lopen steeds meer in elkaar over.

Minimaliseren onzekerheden
Deze ontwikkelingen geven een gevoel van onzekerheid en roept vragen op. Zelfstandig professionals vragen zich af: waar moet ik aan voldoen om een nieuwe opdracht binnen te halen (competentieonzekerheid), hoe kom ik überhaupt aan een nieuwe opdracht (opdrachtonzekerheid) en wanneer krijg ik mijn geld als ik wel een opdracht heb gevonden (betalingsonzekerheid)?

Mijns inziens is het minimaliseren van deze drie onzekerheden een fraaie taak van organisaties die vraag en aanbod bij elkaar brengen, of wel kennisbemiddelaars. Als intermediair kennen zij als de beste de verwachtingen van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever, even als de wederzijdse belangen om deze drie onzekerheden optimaal te behartigen.

Betalingszekerheid
De betalingstermijn van de opdrachtgever aan de zelfstandig professional van 30 dagen is  al lang niet meer gebruikelijk. Wat nu als je de afgelopen twee maanden niet betaald bent, omdat de broker of intermediair vanwege de crisis je factuur “dus je salaris” niet op tijd uitbetaalt? De financiële verplichting richting de zelfstandig professional die de opdracht uitvoert behoort altijd boven andere financiële verplichtingen uit te gaan.

Opdrachtzekerheid
Daarnaast hebben intermediairs een grote pool van opdrachten die 24/7 kunnen worden ingezien. Aangesloten zelfstandig professionals hebben toegang tot een grotere groep opdrachtgevers. Zodoende is de kans op een nieuwe opdracht groter, is de tijd tussen twee opdrachten kleiner en wordt de opdrachtonzekerheid dus gereduceerd.

Competentiezekerheid
Adviezen, bijscholing en kennisdeling op het gebied van hard en soft skills wordt door kennisbemiddelaars aangeboden, zodat de zelfstandig professional zijn competenties op het hoogste niveau houdt en de competentieonzekerheid vermindert.

Aansluiten bij een kennisbemiddelaar is nu dus raadzamer dan ooit. Want met deze nieuwe zekerheden op zak kunnen zelfstandig professionals zelfverzekerd hun opdrachten uitvoeren zonder aan onafhankelijkheid te moeten inboeten.

Bart van der Geest, manager marketing & communicatie

Bart van der Geest (1988) is sinds 2010 actief voor HeadFirst. In dat jaar rondde hij zijn HBO-opleiding Management, Economie & Recht, met specialisatie in Marketing, af. Na diverse functies vervuld te hebben binnen onze organisatie, werd hij in 2015 manager marketing & communicatie. Van hieruit is Van der Geest verantwoordelijk voor alle intern- en externe communicatie, PR en marketing-activiteiten van HeadFirst.