Wat maakt een mooie zzp opdracht?

Wat maakt een mooie zzp opdracht?

Als professional wil je natuurlijk voorkomen dat je in een burn-out terecht komt. Echter, wanneer je agenda vol geboekt staat met opdrachten waar je niet zo gelukkig van wordt, vergroot je juist de kans dat dat juist gebeurt. Het is echter wel een veel voorkomende situatie dat professionals al snel het gevoel hebben elke opdracht te moeten accepteren dat op hun carrièrepad terecht komt. Een andere belangrijke bijkomstigheid is dat het aannemen van elke minder goede opdracht jouw ontwikkeling ook niet ten goede komt. Jouw kwaliteiten kunnen minder goed tot zijn recht komen wanneer je genoegen neemt met minder goede opdrachten, door bijvoorbeeld strakke kaders waarbinnen je moet fungeren. Voor zowel jouw gezondheid als jouw ontwikkeling als professional is het dus van groot belang dat jij jouw focus richt op kwalitatief goede zzp opdrachten. Maar wat maakt een opdracht een mooie opdracht? Hoe herken je deze? Goed dat je je dit afvraagt. Lees nu verder, want in deze blog lees je meer over een aantal belangrijke kenmerken die een opdracht goed maakt.

Eigenaarschap of medezeggenschap over de opdracht

Bij mooie zzp opdrachten krijg je vol medezeggenschap over de opdracht of krijg je het eigenaarschap overgedragen wat je het gevoel geeft echt vrij te kunnen bewegen in de uitvoering van de opdracht. Deze vrijheid maakt de opdracht tot een kwaliteitsopdracht om een aantal redenen:

  • Door de vrijheid kan je je creativiteit lekker in beweging laten komen, omdat je weet dat je niet gelimiteerd bent door strakke kaders. Hierdoor komen jouw kwaliteiten beter tot zijn recht en kan je jouw potentieel volledig benutten.
  • Doordat de opdrachtgever jou veel medezeggenschap geeft of nog beter het volledige eigenaarschap aan jou overdraagt, schept dit een sterkere band doordat de opdrachtgever hiermee eigenlijk laat zien volledig vertrouwen te hebben in jou en jouw deskundigheid.
    Voor eventuele toekomstige opdrachten is dit ook een pluspunt doordat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer weten wat ze aan elkaar hebben en volledig vertrouwen hebben in elkaar.

Duidelijkheid in verwachtingen

Wanneer alle gemaakte afspraken en verwachtingen vastgelegd staan in een contract is dit meteen een goed teken dat je te maken hebt met een professionele opdrachtgever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken op gebied van:

  • heldere formulering van de opdracht en de verwachtingen
  • vastgestelde uren en tarieven
  • beschikbare capaciteit en benodigdheden om de klus succesvol te kunnen klaren
  • eventuele kaders en termijnen waarbinnen je moet fungeren

Wanneer, na het afsluiten van het contract, de opdrachtgever zich ook gedraagt naar de vastgelegde afspraken, dus niet ineens komt met zaken die niet zijn afgesproken of buiten de afgesproken uren toch contact met je opneemt, dan heb je echt te maken met een professionele opdrachtgever die respect voor jou toont.

Uitbreiden vakkennis

Een mooie opdracht stimuleert het uitbreiden van je vakkennis, oftewel je wordt lekker uitgedaagd. Je hebt niet te maken met een project dat een uit een dozijn is, maar vraagt om verdere uitdieping van je specialisme. Een goede opdracht mag je best prikkelen om nog creatiever te zijn en meer kennis op te doen. Dat is niet alleen een leuke uitdaging, maar het komt ook toekomstige opdrachten ten goede, waarbij je je nog meer als expert kunt gaan profileren.

Conclusie

Wanneer de eerste twee elementen aanwezig zijn in de opdracht en daar ook nog een rendabele betaling tegenover staat, kan je al spreken van een mooie opdracht. Voeg daar het derde element aan toe en je hebt het recept voor een top zzp opdracht!

Youri Snip