Welke verzekeringen hebben zzp’ers nodig? 

Welke verzekeringen hebben zzp’ers nodig? 

Zzp’ers moeten hun eigen zekerheden regelen, dat is deel van het ondernemerschap. Maar welke verzekeringen heb je nu echt nodig? En zijn ze verplicht? Logische vragen, die wij voor je gaan beantwoorden.

Welke verzekeringen zijn ‘verplicht’ voor zzp’ers?
Het kortste antwoord is: geen enkele verzekering is voor alle zzp’ers verplicht. De ziektekosten- en autoverzekering in Nederland zijn uitzonderingen, maar dat geldt voor iedereen en heeft niet specifiek te maken met zzp’er zijn of niet. Wel kunnen zzp’ers te maken krijgen met contractuele verplichtingen. Iedere afspraak die in een contract is gemaakt is een contractuele verplichting. Voorbeelden hiervan vind je hieronder.

Bedrijfsaansprakelijkheid
Deze verzekering beschermt jou als je per ongeluk schade veroorzaakt aan een persoon of andermans spullen. Dit kan zijn als je spullen van een ander per ongeluk beschadigt, vies maakt of verliest. Of denk aan situaties waar iemand letsel oploopt, hun gezondheid wordt aangetast of ze zelfs overlijden. De kosten kunnen hoog oplopen, en dan ben je blij dat je verzekerd bent.

Beroepsaansprakelijkheid
Deze verzekering dekt aansprakelijkheid als je een beroepsfout maakt, waarbij het vooral gaat verkeerde adviezen of rekenfouten. De schade die door die fouten veroorzaakt wordt drukken ze uit in kosten. De fouten en kosten kunnen breed worden opgevat.

Rechtsbijstand
Een rechtsbijstandverzekering is er, vrij letterlijk, om te helpen als je in juridische kwesties verwikkeld zit. Dat kan gaan om een conflict, bijvoorbeeld als een opdrachtgever de incasso’s niet betaalt, maar ook om het controleren of opstellen van juridische documenten. Met deze verzekering heb je toegang tot hulp en advies, en hoef je niet voor juridische kosten op te draaien als een conflict uit de hand loopt.

Cyber
Cyberverzekeringen zorgen dat je geholpen wordt en niet alleen voor de kosten opdraait als je slachtoffer wordt van een cyberaanval of -incident. Dat kan bijvoorbeeld hacking of phishing zijn, maar ook cyberdiefstal of schade aan programma’s of data. Verzekeringen zijn vaak reactief, en betalen als er schade is. De aantal cyberverzekeringen doen meer dan dat – ze helpen met het voorkomen, herstellen én betalen van schade door cyberaanvallen. Mocht er dan toch nog iets misgaan, dan kun je rekenen op hulp om programma’s en data te herstellen, of om reputatieschade te managen.

Ongevallen
Een ongevallenverzekering keert eenmalig een som geld uit als je blijvend invalide raakt of zelfs overlijdt door een ongeval. In die situaties verandert iemands leven compleet. Bij blijvende invaliditeit kan het bijvoorbeeld dat iemands huis aanpassingen nodig heeft, zoals een traplift. Voor dat soort onvoorziene hoge kosten komt een ongevallenverzekering goed van pas.

Arbeidsongeschiktheid
De arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat je een deel van je inkomen blijft krijgen als je door ziekte of een ongeval (tijdelijk) niet meer kunnen werken. Je krijgt dan een maandelijkse uitkering, vaak 70% van je salaris. Zzp’ers verzekeren zich vaak niet tegen arbeidsongeschiktheid. Ze vinden de AOV vaak te duur, hebben zelf een buffer, kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner of vinden dat de kosten niet opwegen tegen de baten. Toch is een potje vaak eerder op dan gedacht, en biedt ook het inkomen van een partner geen 100% zekerheid. En dan hebben we nog geen rekening gehouden met de nieuwe kosten waar je mee te maken kan krijgen bij arbeidsongeschiktheid.

Deze verzekeringen in één keer geregeld
Naast de mogelijkheid om via ons platform Select uitdagende opdrachten te verwerven, kun je naar eigen wens gebruikmaken van de Select Professionals services. Daarmee heb je in één keer alle praktische zaken afgevinkt die je als zzp’er geregeld wil hebben en zijn via onze partner Alicia Benefits de bovenstaande verzekeringen goed voor jou geregeld. Passend en flexibel voor jouw opdracht. Net als jij zelf.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.