ZP-bestaan is fulltime ondernemen

ZP-bestaan is fulltime ondernemen

Opdrachten voor zzp’ers, steeds vaker Zelfstandig Professionals (ZP’ers) genoemd, lopen terug wat betreft het aantal uren per week. Dit terwijl bijna drie op de vier ZP’ers het liefst een volle werkweek van 40 uur wil maken. Slechts 8 procent zoekt bewust een parttime (minder dan 32 uur) opdracht. Dit blijkt uit onderzoek van marktmonitor ZP Facts. Dat de wens van de ZP’er om fulltime te werken in steeds mindere mate wordt beantwoord, wordt negatief uitgelegd. Het is echter niet per definitie negatief, het biedt ook voordelen.

Voordelen parttime opdrachten
Zo is het bij een parttime opdracht gemakkelijker om er nog een opdracht naast uit te voeren. Een combinatie van verschillende opdrachten maakt de werkweek afwisselender en biedt een meer diverse omgeving om te ontwikkelen. Zo kan hij bijvoorbeeld met opdrachtgevers in verschillende sectoren zijn horizon verbreden; zowel qua marktkennis als het opdoen van nieuwe contacten. Het hebben van meerdere opdrachtgevers vergroot de leermogelijkheden. Continue zelfontplooiing wordt door ZP’ers niet voor niets vaak als één van de grootste pluspunten van het zelfstandig ondernemerschap genoemd.

Steekt de ZP’er de overgebleven uren in de week niet in een andere opdracht, dan kan hij die tijd besteden aan het volgen van opleidingen en trainingen en het behalen van certificeringen. Hiermee verbetert hij zijn vakkennis en maakt hij zichzelf aantrekkelijker voor opdrachtgevers. Deze ‘investering in zichzelf’ kan een ZP’er zelfs een hoger uurtarief opleveren.

Naast investeren in persoonlijke ontwikkeling, is het onderhouden van een netwerk van het allergrootste belang. Tijdrovend, maar een onmiskenbare bron van opdrachten. Bij een parttime opdracht hebben ZP’ers ook hier meer ruimte voor. Daarnaast kunnen zij zich bij een niet volledig gevulde werkweek bezighouden met innovatie, productontwikkeling, kennisdeling en het opzetten van samenwerkingsverbanden met andere ZP’ers.

Fulltime ondernemen
ZP Facts signaleert een trend dat voor steeds meer opdrachtgevers een 36-urige werkweek (of zelfs minder) de standaard is. Dit is mogelijk te verklaren doordat organisaties het terugdringen van het aantal uren voor een opdracht als middel inzetten om kosten te besparen. Dit hoeft dus echter niet per definitief een slecht ontwikkeling te zijn. Maar dan is het wel van belang dat hij de overige tijd nuttig besteedt, om zo links- of rechtsom meer waarde te creëren. Hiermee onderscheidt de ondernemende ZP’er zich. Het ZP-bestaan stopt niet bij het aantal uren dat hij besteedt aan één opdracht, het is fulltime ondernemen!

In de rapporten van ZP Facts, dat elk kwartaal verschijnt, lees je meer over feiten en trends in de ZP-markt.

Gert-Jan Schellingerhout, Algemeen directeur

Gert Jan Schellingerhout (1974) is Algemeen directeur van HeadFirst. Vanaf het jaar 2000 bekleedde hij verschillende financiële functies binnen HeadFirst tot hij in 2010 promoveerde tot Financieel directeur. Hiermee trad hij toe tot het management van het bedrijf en heeft hij mede bijgedragen aan de stabiliteit van onze organisatie. In 2015 heeft hij het stokje als Algemeen directeur van HeadFirst overgenomen van oprichter Rick Kruiswijk. Schellingerhout genoot zijn studie aan de Nyenrode Business Universiteit, waarna hij verscheidene financiële functies uitvoerde bij onder andere Van Duyn accountants en adviseurs.