ZP Index: spanning arbeidsmarkt brengt tarief naar nieuw hoogtepunt

ZP Index: spanning arbeidsmarkt brengt tarief naar nieuw hoogtepunt

Een vast onderdeel van ZP Facts is de ZP Index. De ZP Index is een wetenschappelijk onderbouwd getal, gebaseerd op meerdere componenten, die in één oogopslag de staat van de ZP-markt weergeeft. De index is opgebouwd uit de volgende indicatoren:

  • het aanbod van professionals;
  • het aanbod van opdrachten;
  • de gefactureerde uurtarieven;
  • het aantal contractuele uren per week;
  • de opdrachtduur.

De ZP Index blijft in het eerste kwartaal van 2019 op dezelfde koers als in 2018. Met 130 punten ligt de piek in januari.

De stand van de ZP Index ontwikkelt in de eerste drie maanden van het jaar vooral door een tweetal indicatoren; de gefactureerde uurtarieven en opdrachtduur. De oorzaak van het eerste is af te leiden aan de steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Zelfstandig Professionals krijgen door de aanhoudende schaarste meer onderhandelingsvrijheid, zo ook op het gebied van tarief.
ZP Index

Figuur 01. Ontwikkeling ZP Index december 2016 – maart 2019 (januari 2015 = 100)

 

In 2018 nam het gemiddelde uurtarief van een ZP’er al met 3% toe, van €88,78 naar €91,50. Inmiddels brengt 2019 een nieuw ‘record’: €93,73 per gewerkt uur. Dit gemiddelde uurtarief werd in maart gemeten. Over het gehele kwartaal bezien ligt het uurtarief nog net iets lager, namelijk €93,50. Dit is €5,78 hoger dan op 1 januari 2015, de datum waarop de meting van de ZP Index startte.

De bevindingen met betrekking tot de ZP Index zijn gebaseerd op zorgvuldig opgebouwde data van ruim vijfentwintigduizend Zelfstandig Professionals uit het netwerk van kennisbemiddelaar HeadFirst. De data is geanonimiseerd met het oog op de privacy van de professionals. 

Dit artikel is gepubliceerd in ZP Facts editie 2 2019.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.