Wat zijn je ervaringen met HeadFirst?

Wat zijn je ervaringen met HeadFirst?

Bij de kennismakingsbijeenkomst in Hoofddorp was de opmaak van de CV een gespreksthema. Erg leuk en opvallend was dat ze, zonder dat ze wisten dat zij mijn vrouw was, het voorbeeld van mijn vrouw aanhaalden als een opvallend CV. En dat, terwijl ze toch duizenden CV’s in hun systeem hebben. Verder vind ik ze een duidelijk verhaal hebben over hun dienstverlening, hun tarifering en hun website is erg gebruikersvriendelijk. Elke keer als ik iemand wilde bereiken, had ik deze persoon dezelfde dag nog aan de telefoon. Dus wat mij betreft zijn er veel positieve zaken te noemen.

Redactie