Wat zijn je ervaringen met HeadFirst?

Wat zijn je ervaringen met HeadFirst?

De afgelopen periode was het contact met HeadFirst behoorlijk intensief, omdat ik mijn zelfstandig ondernemerschap aan het voorbereiden was. Zowel de begeleiding hierin als de praktische ondersteuning richting mijn eerste opdrachtgever is prima verlopen.

Redactie