Wat zijn je ervaringen met HeadFirst?

Wat zijn je ervaringen met HeadFirst?

De ervaringen zijn erg goed, vooral de transparante manier van werken staat mij erg aan. Daar kunnen veel intermediairs nog wel wat van leren! Wanneer wij een keuze hebben voor het onderbrengen van contracten, kiezen we graag voor HeadFirst.

Redactie