Wat zijn je ervaringen met HeadFirst?

Wat zijn je ervaringen met HeadFirst?

Wat ik prettig vind aan HeadFirst is dat de vergoeding voor de intermediairsrol heel reëel is.

Redactie