Vraag: Wat is zzp?

Antwoord:

Wat is zzp?

De afkorting zzp staat voor zelfstandige zonder personeel. Zzp is een van de termen die in Nederland wordt gebruikt voor een zelfstandig ondernemer die arbeid verricht voor eigen rekening of risico. Andere termen voor zzp’er zijn bijvoorbeeld freelancer, ondernemer en zelfstandige.

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten zzp’ers. Allereerst is er “de zzp-producten”, dit zijn zelfstandigen die producten of grondstoffen verkopen aan hun klanten, denk hierbij bijvoorbeeld aan de bakker of de slager. Daarnaast onderscheidt het CBS “de zzp-eigen arbeid”, dit zijn zelfstandig professionals die eigen arbeid of diensten “verkopen” aan opdrachtgevers. Volgens het CBS is ruim 81% van de zzp’ers een zzp’er-eigen arbeid.

Om na te gaan of jij daadwerkelijk een zzp’er bent hanteert de Belastingdienst verschillende criteria:

  1. De zelfstandigheid die je hebt bij het inrichten van je eigen werkzaamheden en hoe je deze uitvoert
  2. Je werkt bij meerdere opdrachtgevers
  3. Gericht zijn op het maken van winst en het perspectief hierop
  4. Bijkomende risico’s van de werkzaamheden
  5. Kennisgeven van het ondernemerschap

Ondernemerschap van zelfstandigen in de praktijk
Om een dienstbetrekking tussen een opdrachtgever en een zzp’ers ook in de praktijk te voorkomen, is het bovenal belangrijk te voorkomen dat er sprake is van een gezagsverhouding, ofwel het uitoefenen van leiding en toezicht door de opdrachtgever op de zzp’er. Mocht dit namelijk het geval zijn dan zijn er potentiële risico’s voor zowel de opdrachtgever als de zzp’er:

  • Verliezen van status van ondernemer
  • Verliezen van fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling en – in het geval van een startende ondernemer – de startersaftrek.
  • Tevens bestaat de kans dat in het verleden onterecht genoten fiscale voordelen dienen te worden terugbetaald
  • Opdrachtgever kan naheffing loonheffingen doorbelasten aan zzp’er

Een gezagsverhouding hangt af van een groot aantal componenten, die allen in relatie tot elkaar moeten worden bezien. Wat concreet inhoudt dat als één van de componenten op een gezagsverhouding wijst, dit niet hoeft in te houden dat er direct sprake is van een dienstbetrekking. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via support@headfirst.nl.

Op zoek naar interim opdrachten?

Beschikbare opdrachten
Beschrijving: Detachering heeft de voorkeur, ZZP is mogelijk 36 uur English and Dutch requiered ZZP opdracht omschrijving Omschrijving werkzaamheden (taken/verantwoordelijkheden)...

Locatie:
Startdatum:
Einddatum:

Utrecht
30 March 2023
01 August 2023
OpdrachtomschrijvingHet GLB-DevOps team is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en beheer van GLB-applicaties. Deze applicaties bedienen de GLB-keten (gemeenschappelijk...

Locatie:
Startdatum:
Einddatum:

Assen
10 April 2023
09 April 2025
Let op! Bij voldoende passende aanbiedingen kan de opdracht al eerder gesloten worden, dus reageer op tijd. Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select,...

Locatie:
Startdatum:
Einddatum:

Utrecht
01 April 2023
31 March 2024
Opdrachtomschrijving: Doel van de functie:Applicatiebeheer zorgt voor het in stand houden van de (geautomatiseerde) informatievoorziening in opdracht van de (systeem)eigenaar...

Locatie:
Startdatum:
Einddatum:

Amsterdam
10 April 2023
31 March 2024
Opdrachtomschrijving: Doel van de functie:Applicatiebeheer zorgt voor het in stand houden van de (geautomatiseerde) informatievoorziening in opdracht van de (systeem)eigenaar...

Locatie:
Startdatum:
Einddatum:

Amsterdam
10 April 2023
31 March 2024