Vraag: Wat is zzp?

Antwoord:

Wat is zzp?

De afkorting zzp staat voor zelfstandige zonder personeel. Zzp is een van de termen die in Nederland wordt gebruikt voor een zelfstandig ondernemer die arbeid verricht voor eigen rekening of risico. Andere termen voor zzp’er zijn bijvoorbeeld freelancer, ondernemer en zelfstandige.

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten zzp’ers. Allereerst is er “de zzp-producten”, dit zijn zelfstandigen die producten of grondstoffen verkopen aan hun klanten, denk hierbij bijvoorbeeld aan de bakker of de slager. Daarnaast onderscheidt het CBS “de zzp-eigen arbeid”, dit zijn zelfstandig professionals die eigen arbeid of diensten “verkopen” aan opdrachtgevers. Volgens het CBS is ruim 81% van de zzp’ers een zzp’er-eigen arbeid.

Om na te gaan of jij daadwerkelijk een zzp’er bent hanteert de Belastingdienst verschillende criteria:

  1. De zelfstandigheid die je hebt bij het inrichten van je eigen werkzaamheden en hoe je deze uitvoert
  2. Je werkt bij meerdere opdrachtgevers
  3. Gericht zijn op het maken van winst en het perspectief hierop
  4. Bijkomende risico’s van de werkzaamheden
  5. Kennisgeven van het ondernemerschap

Ondernemerschap van zelfstandigen in de praktijk
Om een dienstbetrekking tussen een opdrachtgever en een zzp’ers ook in de praktijk te voorkomen, is het bovenal belangrijk te voorkomen dat er sprake is van een gezagsverhouding, ofwel het uitoefenen van leiding en toezicht door de opdrachtgever op de zzp’er. Mocht dit namelijk het geval zijn dan zijn er potentiële risico’s voor zowel de opdrachtgever als de zzp’er:

  • Verliezen van status van ondernemer
  • Verliezen van fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling en – in het geval van een startende ondernemer – de startersaftrek.
  • Tevens bestaat de kans dat in het verleden onterecht genoten fiscale voordelen dienen te worden terugbetaald
  • Opdrachtgever kan naheffing loonheffingen doorbelasten aan zzp’er

Een gezagsverhouding hangt af van een groot aantal componenten, die allen in relatie tot elkaar moeten worden bezien. Wat concreet inhoudt dat als één van de componenten op een gezagsverhouding wijst, dit niet hoeft in te houden dat er direct sprake is van een dienstbetrekking. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via support@headfirst.nl.

Op zoek naar interim opdrachten?

Beschikbare opdrachten
Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact...

Locatie:
Startdatum:
Einddatum:

Utrecht
02 May 2022
18 April 2023
Opdrachtbeschrijving - werkzaamheden of- prestatiedoelstelling De ontwikkelaar deployment center is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een tool om AIR-modellen...

Locatie:
Startdatum:
Einddatum:

Den Haag
06 July 2022
06 July 2023
Inzetten bij Defensie zijn doorgaans voor langere tijd (1 tot maximaal 4 jaar). Voor deze functie moet een B- screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 6-8 weken....

Locatie:
Startdatum:
Einddatum:

Amersfoort
10 October 2022
01 May 2026
Opdrachtomschrijving:Deze opdracht is voor Midlife Update (MLU) -CV90 infanteriegevechtsvoertuigen. Tijdens de MLU CV90 krijgt het voertuig een upgrade om voldoende gevechtskracht...

Locatie:
Startdatum:
Einddatum:

Amersfoort
11 July 2022
10 February 2023
Opdrachtomschrijving: Vanaf 1 juli is de functie van CISO vacant en dienen de werkzaamheden die behoren tot deze functie ingevuld te worden. Onderdeel van de opdracht is...

Locatie:
Startdatum:
Einddatum:

Noord-Holland
01 September 2022
01 March 2023