Welke subsidies zijn er voor innovatie?

Verreweg de populairste sector om in te starten is de zakelijke dienstverlening. Zo blijkt uit ‘MKB in beeld’, het jaarlijkse overzicht van de Dutch Network Group. Wist je dat 99 procent van de starters in Nederland een eenmanszaak is, dan wel mkb met minder dan 20 werknemers?

De zakelijke dienstverlening behaalde in 2014 de sterkste omzetgroei sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008: 3,9 procent. Zo blijkt uit de kwartaalmonitor van de zakelijke dienstverlening. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat één op de vijf starters een bedrijf in de zakelijke dienstverlening begint. Snelst groeiend is echter de gezondheidssector: in vijf jaar tijd een vervijfvoudiging van het aantal beroepen en 43 procent meer bedrijven.

Starter is dik in de dertig

De leeftijd waarop starters hun bedrijf oprichten is de afgelopen vijf jaar stabiel gebleven: 37 jaar. Zzp’ers starten over het algemeen wel op oudere leeftijd dan mkb’ers. Vooral in de leeftijdscategorieën 50-54 en 65+.

Minder faillietverklaringen

Hoewel er ten opzichte van 2014 sprake is van een daling, gingen er vorig jaar toch nog bijna 7.000 bedrijven in het mkb failliet. Het betreft vooral de meer traditionele bedrijven in detailhandel en zakelijke dienstverlening.

Gevestigde ondernemer is dikke veertiger en vaak nog man

Gemiddeld is de Nederlandse ondernemer 47 jaar. In tegenstelling tot wat men zou denken, stijgt de gemiddelde leeftijd: vorig jaar was hij 46 (‘logisch’ zul je misschien zeggen…..).

Opmerkelijk feit: 4 van de 10 ondernemers in het mkb is ouder dan 50 jaar.

Er zijn nog steeds twee keer zo veel mannen als vrouwen ondernemer. Weliswaar wordt de verhouding geleidelijk wat minder scheef, maar het mkb is nog hoofdzakelijk ‘a man’s world’.

Export goed voor een derde totale werkgelegenheid

Uit de internationaliseringsmonitor van het CBS blijkt dat het exportvolume van goederen en diensten in het derde kwartaal met 4,4 procent is gegroeid. Dit is de sterkste groei in anderhalf jaar. Het leeuwendeel daarvan komt van exportbedrijven met minder dan 10 werknemers.

In 2011 bedroeg de totale werkgelegenheid in Nederland door export ongeveer een derde. De landen die voor de meeste toegevoegde waarde in Nederland zorgen, namelijk Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, hebben ook de meeste mensen aan het werk voor Nederlandse import

Bart van der Geest