BTW tarief

Hoe bepaal ik mijn btw-tarief?

Hoe bepaal je als Zelfstandig Ondernemer je btw-tarief? De Belastingdienst stelt hiervoor een aantal btw-tarieven vast: 21 procent, 6 procent of het nultarief. Van welk tarief jij gebruik moet maken, is afhankelijk van het product of de dienst die je levert.

21 procent

Sinds 2012 is het algemene btw-tarief verhoogd: van 19 procent naar 21 procent. Dit geldt op alle producten en diensten die niet onder een ander tarief vallen of zijn vrijgesteld. De meeste ZP’ers moeten dit tarief hanteren.

Vrijstelling

Vrijstelling betekent dat over de vergoeding geen omzetbelasting wordt gerekend. Als je werkt als zelfstandig journalist, arts, verpleegkundige of verzekeringsadviseur, dan geldt een vrijstelling.

Let op: de vrijstelling geldt niet altijd. Een journalist is bijvoorbeeld alleen vrijgesteld van btw wanneer het een journalistieke productie betreft. Als je bijvoorbeeld een reclametekst in opdracht schrijft, moet je daar gewoon 21 procent btw over rekenen. Soms is het lastig om te bepalen of iets wel of niet journalistiek is. Wil je graag zeker weten dat je bent vrijgesteld van btw? Bel dan even met de Belastingtelefoon.

6 procent

Dit is een verlaagd btw-tarief.  Het geldt bijvoorbeeld voor eten en drinken, geneesmiddelen, boeken, kappersdiensten en fietsherstel. Sinds 2013 gold dit btw-tarief ook voor arbeidsuren in de bouw, maar deze tijdelijke regeling van de overheid wordt per 1 juli 2015 weer opgeheven. Ondernemers in deze sector betalen dan weer het algemene btw-tarief van 21 procent. Lees hier over welke goederen en diensten je nog meer 6 procent btw mag rekenen.

Let op: het kabinet heeft in juni 2015 besloten om het btw-tarief op veel producten te verhogen van 6 naar 21 procent. Alleen op primaire levensmiddelen blijft het lage btw-tarief gelden. Omdat het kabinet met dit voorstel geen meerderheid haalde in de Eerste Kamer, zoeken de voorstanders van een hoger tarief nu steun bij de oppositie.

Nultarief

Het nultarief is van toepassing op goederen die naar bedrijven in het buitenland worden geëxporteerd en ook daar worden verbruikt. Je hoeft geen btw te rekenen over deze goederen, omdat de omzetbelasting alleen het verbruik in Nederland wil belasten. Voor de levering van producten en diensten aan ondernemers en rechtspersonen in EU-landen geldt het ‘bestemmingslandbeginsel’. Dit houdt in dat de heffing van omzetbelasting plaatsvindt in het EU-land waar de goederen heen worden verzonden.

Let op: als je goederen of diensten levert aan particulieren in andere EU-landen, dan moet je wel btw heffen.

Bart van der Geest