headfirst-tips-tricks-hoe-maak-ik-een-overeenkomst

Hoe maak ik een overeenkomst?

In een overeenkomst of contract leg je afspraken met klanten, opdrachtgevers en leveranciers vast. Tussen zzp’er en opdrachtgever wordt vaak gewerkt met een overeenkomst van opdracht. Hoe maak je een overeenkomst?

Je kunt de afspraken die je maakt in principe op elke manier vastleggen. Een overeenkomst ontstaat als een partij een andere partij een aanbod doet en de ander dit aanvaardt. Ook als dit mondeling gebeurt, is er sprake van een overeenkomst. Ook deze is geldig, maar het is verstandiger alle regelingen schriftelijk vast te leggen. Omdat de gemaakte afspraken zwart op wit staan, kunnen discussies achteraf voorkomen worden.

Rechten en plichten vastleggen

Het belangrijkste in een overeenkomst is dat duidelijk is wat de rechten en plichten van beide partijen zijn. Zelf een overeenkomst opstellen, klinkt dat lastiger dan het is. Je zet eigenlijk alle afspraken, bijvoorbeeld over je tarief, werkzaamheden, de duur van de opdracht en de verantwoordelijkheden van jou en de opdrachtgever, op papier. Er moet in ieder geval in staan:

– Welke partijen sluiten de overeenkomst? Wat is de naam van de partijen, de rechtsvorm en de statutaire vestigingsplaats?

– Wat zijn de redenen of overwegingen van beide partijen om de overeenkomst aan te gaan?

– Prestaties van partijen (kern van de overeenkomst). Omschrijf duidelijk welke prestatie en of werkzaamheden elke partij moet leveren. Doe dit voldoende specifiek, want elke partij heeft bepaalde verwachtingen en die komen niet altijd overeen.

– De begin- en einddatum van de opdracht. De vergoeding, inclusief of exclusief btw. De betaaltermijn, aansprakelijkheid en verzekering.

– Overige bepalingen. Afhankelijk van de te leveren goederen en/of te verrichten werkzaamheden, kan het raadzaam zijn aanvullende bepalingen op te nemen. Vaak kun je die ook in je algemene voorwaarden opnemen, zodat je ze niet steeds opnieuw in elk contract of overeenkomst hoeft te zetten.

Let er vooral op dat de gemaakte afspraken realistisch zijn en zowel jij als je opdrachtgever deze kunnen nakomen, zodat je er achteraf geen problemen krijgt.

Bart van der Geest