Opdrachtgeverschap

Hoe staat het met opdrachtgeverschap in Nederland?

Organisaties willen graag te boek staan als goede werkgever. Hier wordt dan ook in geïnvesteerd. Maar de arbeidsmarkt flexibiliseert. Daarom rijst te vraag: wat kun je doen om een goede opdrachtgever te zijn?

Uit een enquête die door ZP Facts gehouden is onder zo’n 700 ZP’ers, blijkt dat opdrachtgevers het in Nederland gemiddeld ‘voldoende’ tot ‘goed’ doen. Daardoor zijn ZP’ers in ons land gemotiveerd om kennis met de opdrachtgever te delen, zonder daar extra kosten voor in rekening te brengen. Bij een werknemer wordt dat gezien als proactief gedrag, ZP’ers zien dit eerder als een vanzelfsprekendheid.

Kennisdeling

De Zelfstandig Professionals die deelnamen aan het onderzoek geven zichzelf gemiddeld ruim een 8 op het gebied van kennisdeling. Zij geven daarmee aan dat de opdrachtgever hen dermate betrokken laat voelen bij de organisatie dat zij bereid zijn kennis te delen zonder daar extra kosten voor te rekenen.

Verbeterpunten

Hoewel het op dat vlak dus goed blijkt te zitten, valt er nog enige winst te behalen. Het onderzoek toont aan dat er nog vier factoren zijn die het opdrachtgeverschap kunnen verbeteren:

 • De juiste professional op de juiste plek plaatsen.
  De gemiddelde ZP’er is volgens ZP Facts 47,1 jaar oud en dus al ervaren. Daardoor zijn de meesten uit deze groep op zoek naar uitdaging. Indien een opdracht geen uitdaging biedt voor de ZP’er in kwestie, is het beter om bijvoorbeeld een Zelfstandig Professional te zoeken met wat minder ervaring.
 • Opdrachtgevers moeten niet te zakelijk omgaan met de ZP’ers.
  Hoewel zelfstandig professionals kleine bedrijfjes en zeer professioneel zijn, is het niet de bedoeling dat zij koel en zakelijk behandeld worden. Een goede opdrachtgever dient begrip op te brengen voor het privéleven van de zelfstandige en een vriendelijke omgeving te bieden om in te werken.
 • Managers dienen ZP’ers te waarderen.
  Het is als manager belangrijk aandacht te geven aan zelfstandigen, hun inspanningen te waarderen en hun klachten serieus te nemen. ZP’ers hechten waarde aan ondersteuning. Daarom is het belangrijk duidelijke doelen te stellen en feedback te geven tijdens het project, in plaats van enkel achteraf.
 • ZP’ers willen zich betrokken voelen bij de organisatie.
  Als een zelfstandige zich betrokken voelt, is hij eerder geneigd kennis over te dragen. Daarom is het voor opdrachtgevers belangrijk de Zelfstandig Professional mee te nemen in de bedrijfsfilosofie en -doelstellingen. Ook is het van belang dat de ZP’er op de hoogte is van belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie.

De resultaten zijn gebaseerd op een onderzoek onder een kleine 700, voornamelijk hoogopgeleide ZP’ers. (Gemiddelde leeftijd: 50,82, 76% man, 24% vrouw, 50% universitair opgeleid, 44% HBO, 6% overig (MBO, VO, LO) )

Redactie