Project Management officer (PMO'er)

OpenNieuw
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01 October 2019
Einddatum: 30 September 2020
Referentie nr: HF19082323
Uren per week: 36

Data interviews
maandag 16 september 2019

Opdrachtbeschrijving
De Project Management officer (PMO'er) zorgt er voor dat ‘de basis' op orde is, oftewel de project ‘hygiëne’ geregeld is.
Taakomschrijving
- Assisteren en adviseren van de programma-en projectmanagers bij het opstellen van programma- en projectplanningen en het bewakendaarvan;
- Monitoren van voortgang en afspraken; het ‘najagen’ van actiehouders;
- Opstellen van periodieke management- en voortgangsrapportages met input van projectmanagers;
- Onderhoud contacten met de interne en externe relaties van de verschillende projecten.
- Ondersteuning verlenen aan de projectmanagers in het opzetten en bewaken van de financiële en algemene projectadministratie;
- Periodieke programma/ projectrapportages samenstellen en rapportagetermijnen bewaken;
- Opzetten en beheren van issue logs, RfCs (requests for changes), risklogs, exceptions, besluiten en overige wijzigingen per project metinput van projectmanager;
- Het opstellen en onderhouden van de beheerplannen applicaties ILT incl. financiën (met input functioneel beheerders);
- Het begeleiden van het inkoopproces inkopen IV ten behoeve van de projecten;
- Agenda en actie/besluitenlijst bijhouden van kernteam en projecten.

Achtergrond opdracht
De ILT heeft een continu passende en stabiele informatiehuishouding nodig om haar taak effectief en efficiënt uit te voeren. De core-business van de afdeling IV is om deze informatiehuishouding voor de ILT te organiseren samen met de interne en externe dienstverleners. De afdeling Informatievoorziening ondersteunt hiertoe de ILT-processen met toekomstbestendige informatievoorziening. Daarvoor zorgt zij enerzijds voor het ontwikkelen van een nieuw gegevenslandschap, anderzijds zorgt zij ook voor een stabiel beheer van het bestaande applicatielandschap. De afdeling bestaat uit twee teams: het team IV Strategie en Sturing, en het team IV Realisatie. Als PMO werk je vooral samen met de projectmanagers en portfoliomanager vanuit het team Strategie en Sturing, en lever je een bijdrage aan de forse vernieuwingsslag die we momenteel doormaken.

Organisatorische context en cultuur
De taak van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is ervoor te zorgen dat bedrijven, organisaties en overheidsinstanties de wet- en regelgeving over de duurzame leefomgeving, de fysieke veiligheid en de woningcorporatiesector naleven. De ILT bevordert de naleving van wetten en regels via vergunningverlening, door middel van handhaving (dienstverlening, toezicht en opsporing) en door onderzoek te doen. De snel veranderende wereld en technologische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan een toezichthouder. Daarom werkt de ILT met het veranderprogramma Koers ILT 2021.

De ILT bereidt zich momenteel voor op de volgende fase in het veranderprogramma: vanaf 31 mei 2018 is de ILT gestart met een volgende stap in de Koers ILT 2021 door te gaan werken in een Tijdelijke werkorganisatie (TWO), ter voorbereiding op de volgende fase in de organisatieontwikkeling. De ILT is vanaf dat moment opgebouwd uit negen portefeuilles, die elk onder verantwoordelijkheid vallen van een directeur. De portefeuilles zijn direct verbonden met de inhoudelijke veranderopgave. Deze tijdelijke structuurwijziging is een onderdeel van de Koers en is nodig om de gewenste veranderingen te kunnen bewerkstellingen.De afdeling Informatievoorziening is een afdeling binnen de portefeuille Inspectie-ondersteuning en Control (IenC).

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
- IPMA PMO certificaat
- meerdere jaren ervaring als PMO
- Algemene kennis en ervaring met relevante ICT-processen en systemen

Professionele Kennisgebieden
- Projectmanagement

Werk- en denkniveau
- afgeronde ICT-gerichte HBO opleiding
- ervaring als PMO / 3 jaar ervaring
- kennis en ervarint met agile omgevingen/projecten / 3 jaar ervaring
- Kennis en ervaring met Prince2 projecten / 3 jaar ervaring

Wensen
Competenties
Let op! Het gaat hier niet om een projectleider maar om een ondersteuner van de projectmanagers: de PMO!Je bent verantwoordelijk voor de inrichting, uitvoering, bewaking, samenhang, documentatie en rapportage van onze ICT projecten om zodoende de projectorganisatie te ondersteunen bij de uitvoering van projecten en/of programma’s. Je werkt intensief samen met onze 4 projectmanagers en de portfoliomanager, en ondersteunt zelfstandig meerdere ICT-projecten en/of programma’s.Je bent verantwoordelijke voor de projectondersteunende bedrijfsprocessen zoals inkoop, financiën en het opzetten en beheren van issue logs, RfC’s, risicologs etc per project met input van de projectmanager.We verwachten van je dat je een stevige persoon bent die niet schroomt actiehouders na te jagen ten einde de voortgang van de projecten in gang te houden.

Aanvullende kennis
• Je hebt kennis en ervaring met onder ITIL en Bisl werkende ICT-organisaties
• Je hebt kennis en ervaring met agile omgevingen/projecten.
• Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring van primaire en/of ondersteunende inspectie processen
• Je bent een teamspeler, je stemt regelmatig af met je collega’s en zorgt voor een optimale samenwerking met je omgeving.
• Je houding is proactief en vasthoudend

Meld je direct aan voor de functie 'Project Management officer (PMO'er)'