Projectleider E-Content Ubicast

OpenNieuw
Locatie: Utrecht
Startdatum: 07 September 2020
Einddatum: 31 December 2020
Referentie nr: HF20080711
Uren per week: 24

Specifieke vaardigheden
- Je hebt een systematisch en realistisch probleemoplossend vermogen.
- Je hebt een methodische manier van werken (resultaatgericht plannen, prioriteiten stellen, voortgang bewaken en schematiseren).
- Je bent resultaatgericht: je bent in staat op een initiatiefrijke, analytische en inventieve wijze binnen de planning tot een goed resultaat te komen
- Je bent organisatiesensitief: je onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de eigen organisatie en handelt daarnaar.
- Je bent zelfstandig: je werkt zelfstandig, bent accuraat en bent in staat ook gebruik te maken van de kennis en kunde van je collega’s.
- Je hebt overtuigingskracht: je slaagt erin anderen te winnen voor ideeën en plannen.
- Je bent mensgericht: je communiceert gemakkelijk, je kunt anderen inspireren en hebt een klantgericht houding.

Ervaringseisen
- IT achtergrond (HBO-WO werk- en denkniveau).
- Minimaal ca 5 jaar ervaring als IT projectleider.
- Je hebt ervaring met ontwikkelprocessen, architecturen en programma- en projectmanagement methodieken (in ieder geval Prince2).
- Je hebt ervaring met het initiëren van projecten en het opleveren van de benodigde documentatie conform Prince2 methodiek.
- Je hebt ervaring met het aansturen van teams en marktpartijen.
- Je hebt ervaring met het implementeren van software in een complexe omgeving.

Projectnaam of lijnfunctienaam
Implementatie Ubicast binnen ITS

Omschrijving van de klus
De behoefte aan hoorcollege registratie in verschillende vormen is vele malen groter dan de UU kan bieden. Daarom is een selectietraject uitgevoerd om te komen tot een systeem voor het totaal geautomatiseerd opnemen van hoorcolleges (van aanvraag tot en met het ter beschikking stellen aan docent/faculteit) in 34 hoorcollegezalen, evenals de mogelijkheid om een (niet geautomatiseerde) opname ad-hoc te kunnen starten en stoppen. Het systeem voorziet tevens in een voorziening voor opnames van o.a. kennisclips en video’s in de Do IT Yourself studio’s (DIY studio’s); Dit selectietraject heeft geresulteerd in de keuze voor systeem Ubicast. Dit systeem Ubicast dient nu geïmplementeerd en in beheer genomen te worden binnen de IT-kolom, waarna het gebruikt kan worden door docenten en studenten. Dit IT-project is onderdeel van een groter project dat door Facilitair Service Centrum (FSC) aangestuurd wordt
De Universiteit Utrecht zoekt een projectleider die het systeem implementeert binnen de IT-kolom en zorgt draagt voor in beheername binnen ITS. Deelgebieden zijn o.a. :
· Inrichten systeem (bv. inrichten processen met de business, inrichten autorisatie- en rechtenstructuur);
· Migratie bestaande videocontent van systeem Mediasite naar Systeem Ubicast.
· Realiseren koppelingen met andere UU-systemen voor geautomatiseerd opnemen middels het IntegratiePlatform (ESB).
· In beheer name bij afdeling Education Services, verantwoordelijk voor functioneel beheer Ubicast.

De taken en verantwoordelijkheden zijn:
· Opstellen plan met o.a. resultaten, activiteiten, planning, resources.
· De resultaten worden binnen (bijgestelde) tijd en geld opgeleverd.
· Je bent verantwoordelijk voor de efficiënte inzet van mensen en middelen. Je bewaakt de toegekende budgetten, projectkwaliteit en -voortgang. Je stuurt, begeleidt en controleert werken van derden, zowel intern als extern.
· Heldere afstemming met FSC over randvoorwaarden die ITS nodig heeft voor implementatie en beheer.
· Issues en risico’s signaleren. Maatregelen worden genomen en goed beslisbaar aan de stuurgroep voorgelegd.
· De projectresultaten voldoen aan architectuur en operationele richtlijnen.
· Verzorgen van periodieke project statusrapportages.
· Overdracht van project naar beheer.
· Uitvoeren van een projectevaluatie en de lessons-learned terugkoppelen naar de relevante partijen.
· Er wordt adequate nazorg geleverd totdat de opgeleverde services voldoen aan de afgesproken service niveau’s.

Werkplek
Vanwege Corona werken de medewerkers momenteel online vanuit een thuiswerksituatie. Voor meetings/vergaderingen kan gebruik worden gemaakt van vergaderzalen in het Bestuursgebouw Utrecht Science Park middels reserveren.

Meld je direct aan voor de functie 'Projectleider E-Content Ubicast'