Opdrachten

Belastingdienst (FF) Directiesecretaris

Directiesecretaris

Info

Functie

Directiesecretaris

Locatie

Almere

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

16.04.2023 - 29.06.2023

Opdrachtnummer

133013

Sluitingsdatum

date-icon23.03.2023 clock-icon16:03

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtbeschrijving

Bij de toeslagenaffaire is gebleken dat er grote problemen zijn ontstaan bij een groep ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen. Vele duizenden ouders zijn gedupeerd door onterechte terugvorderingen, vooringenomen handelen van de Belastingdienst of hardheden in het toeslagenstelsel. Datzelfde geldt voor betrokken kinderen en ex-partners die nauw bij de toeslagenaffaire betrokken waren. Daarnaast is gebleken dat er ook bij de huur- en zorgtoeslagen en het kindgebonden budget vergelijkbare fouten zijn gemaakt door de Belastingdienst, die dringend aandacht behoeven. UHT is ingericht om het geschonden vertrouwen van de burger te herstellen, zorg te dragen voor financiële compensatie en waar van toepassing, het bieden van brede hulp, dit samen met een aantal belangrijke ketenpartners. UHT gaat de komende tijd verder opschalen om het toenemend aantal potentieel gedupeerden dat zich meldt, te kunnen helpen. UHT is een organisatie die zich snel ontwikkelt. Zo zijn er clusterdirecties gevormd en in opbouw met een eigen MT. De clusterdirecteuren samen vormen met de algemeen directeur het Directieteam.


Format aanvraag externe inhuur V2022-06-09


Kennis – en ervaringsaspecten Er wordt belang gehecht aan ordentelijke afweging van aspecten bij besluitvorming en het goed vastleggen van overwegingen en besluiten. Daarom is er behoefte aan uitbreiding van het aantal directiesecretarissen, die samen de taken kunnen verdelen.


Eisen: 

-Als directiesecretaris ondersteun je het afdelingshoofd Nieuwe regelingen en het managementteam bij de werkzaamheden. 

- Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van de integrale planning, stemt deze actief af met de afdelingshoofd en clusterdirecteur. Waar mogelijk attendeer je op knelpunten en draag je bij aan escalaties en oplossingen. - Je zorgt voor adequate agendavoorbereiding en verslaglegging en nazorg. - Je draagt zorg voor het archief van het cluster. - Je bent beschikbaar voor algemene vragen en advisering.
Competenties • Analyseren • Overtuigingskracht • Samenwerken • Creativiteit • Plannen en organiseren Onderstaande


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Belastingdienst (FF)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtbeschrijving

Bij de toeslagenaffaire is gebleken dat er grote problemen zijn ontstaan bij een groep ouders die kinderopvangtoeslag ontvingen. Vele duizenden ouders zijn gedupeerd door onterechte terugvorderingen, vooringenomen handelen van de Belastingdienst of hardheden in het toeslagenstelsel. Datzelfde geldt voor betrokken kinderen en ex-partners die nauw bij de toeslagenaffaire betrokken waren. Daarnaast is gebleken dat er ook bij de huur- en zorgtoeslagen en het kindgebonden budget vergelijkbare fouten zijn gemaakt door de Belastingdienst, die dringend aandacht behoeven. UHT is ingericht om het geschonden vertrouwen van de burger te herstellen, zorg te dragen voor financiële compensatie en waar van toepassing, het bieden van brede hulp, dit samen met een aantal belangrijke ketenpartners. UHT gaat de komende tijd verder opschalen om het toenemend aantal potentieel gedupeerden dat zich meldt, te kunnen helpen. UHT is een organisatie die zich snel ontwikkelt. Zo zijn er clusterdirecties gevormd en in opbouw met een eigen MT. De clusterdirecteuren samen vormen met de algemeen directeur het Directieteam.


Format aanvraag externe inhuur V2022-06-09


Kennis – en ervaringsaspecten Er wordt belang gehecht aan ordentelijke afweging van aspecten bij besluitvorming en het goed vastleggen van overwegingen en besluiten. Daarom is er behoefte aan uitbreiding van het aantal directiesecretarissen, die samen de taken kunnen verdelen.


Eisen: 

-Als directiesecretaris ondersteun je het afdelingshoofd Nieuwe regelingen en het managementteam bij de werkzaamheden. 

- Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van de integrale planning, stemt deze actief af met de afdelingshoofd en clusterdirecteur. Waar mogelijk attendeer je op knelpunten en draag je bij aan escalaties en oplossingen. - Je zorgt voor adequate agendavoorbereiding en verslaglegging en nazorg. - Je draagt zorg voor het archief van het cluster. - Je bent beschikbaar voor algemene vragen en advisering.
Competenties • Analyseren • Overtuigingskracht • Samenwerken • Creativiteit • Plannen en organiseren Onderstaande


De recruiter