Opdrachten

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) AMV medewerker

AMV medewerker

Info

Functie

AMV medewerker

Locatie

Rheden

Uren per week

30 uren per week

Looptijd

22.06.2022 - 27.11.2022

Opdrachtnummer

112932

Sluitingsdatum

date-icon04.07.2022 clock-icon10:07

Rolomschrijving en taakafspraken

Positie
Ressorteert hiërarchisch onder de manager amv

Doel van de functie
Het realiseren van een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het
bieden van begeleiding en structuur en het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van de minderjarige asielzoeker
vanuit een realistisch toekomstperspectief.

Resultaatgebied Activiteiten
1. Opvangen
Draagt zorg voor de dagelijkse opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen en zorgt voor een veilig, leefbaar en
beheersbaar woonklimaat.
Signaleert, handelt preventief en intervenieert bij problemen, spanningen en conflicten.
Beheert en reikt medicijnen uit volgens protocol.

2. Individuele begeleiding
Begeleidt alleenstaande minderjarige vreemdelingen volgens de amv-methodiek en stelt begeleidingsplannen op.
Motiveert, stimuleert en activeert hen tot persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en het ondernemen van activiteiten,
gericht op de toekomst.
Voert individuele gesprekken met alleenstaande minderjarige vreemdelingen gericht op de toekomst (waaronder mogelijke
terugkeer), informeert, controleert en verwijst door.Communiceert en draagt het COA beleid intern en extern uit

3. Groepsactiviteiten
Organiseert en geeft uitvoering aan groepsactiviteiten.
Verstrekt informatie en geeft (groeps)voorlichting aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
4. Informatie en administratie
Onderhoudt interne en externe contacten gericht op samenwerking en deelt relevante informatie.
Registreert signalen, gesprekken en gegevens met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in de administratieve
systemen.

Contacten
Intern
Contacten met collega's van de locatie, en in de COA-organisatie gericht op de fase specifieke en methodische begeleiding,
en de uit te voeren
Extern
Ketenpartners, onderwijs, voogdijinstellingen, omwonenden.

Profiel van de functie
Opleiding en kennis
Geldige SKJ-registratie (kamer Jeugd- en gezinsprofessionals) of hiervoor in aanmerking komend
(zonder eisen vanuit SKJ op het gebied van het volgen van (aanvullende) scholing op HBO niveau en/of het behalen van
het vakbekwaamheidsbewijs ‘Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional’)
Kennis van amv-begeleidingsmethodiek
Juridisch kader alleenstaande minderjarige asielzoekers

Profiel van de functie
Essentiele situaties
Opvangen 

• De medewerker amv is verantwoordelijk voor het realiseren van een veilig, leefbaar en
beheersbaar woonklimaat, zodanig dat de alleenstaande minderjarige vreemdeling zich
optimaal kan ontwikkelen. Daartoe wordt toegezien op de fysieke en sociale veiligheid, de
hygiëne en het onderhoud van de directe leefomgeving. De medewerker amv staat in
nauw contact met minderjarige, weet wat er speelt, zonder de professionele distantie te
verliezen. Vanuit een zelfstandige werkhouding stemt de medewerker amv de aanpak af
met manager en directe collega's. Het is noodzakelijk dat de medewerker amv zich kan
verplaatsen in de belevingswereld van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen, hen
aanspreekt op gedrag en de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving weet te
bevorderen. Gesprekken, signalen en incidenten rapporteert de medewerker amv op
begrijpelijke en heldere wijze in de administratieve systemen.

Individuele begeleiding

• De medewerker amv motiveert, stimuleert en activeert de alleenstaande minderjarige
vreemdelingen tot persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en activiteiten. De begeleiding
wordt op methodische wijze uitgevoerd, op basis van een begeleidingsplan, proactief en
doelgericht. De medewerker amv heeft een integraal beeld van de verschillende
leefgebieden en creëert een realistisch toekomstperspectief. De begeleiding wordt
afgestemd op de individuele behoefte, schakelen in begeleidingsstijlen, hanteren van
culturele verschillen en zelfreflectie is daarbij noodzakelijk. Ondanks het spanningsveld van
mogelijke terugkeer, weet de medewerker amv de minderjarige te stimuleren tot
deelname aan onderwijs en activiteiten. De medewerker amv is in staat om een
begeleidingsklimaat te scheppen van vertrouwen, geborgenheid, veiligheid en interesse. De
begeleiding wordt afgestemd met directe collega's, de gedragsdeskundige, de
voogdijinstelling en eventuele andere externe contacten.

Competenties                                                  Definitie
• Samenwerken                                                • In staat zijn om met anderen een gezamenlijk resultaat te bereiken.
• Motiveren                                                         • Stimuleert betrokkenheid en actie bij anderen.
• Contactgericht                                               • Legt gemakkelijk contact.
• Inlevingsvermogen                                       • Houdt in het handelen rekening met gevoelens, behoeften, en achtergrond van anderen.                     
• Flexibiliteit                                                       • Past het doel en/of de aanpak aan als de omstandigheden daar aanleiding toe geven


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Rolomschrijving en taakafspraken

Positie
Ressorteert hiërarchisch onder de manager amv

Doel van de functie
Het realiseren van een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Het
bieden van begeleiding en structuur en het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling van de minderjarige asielzoeker
vanuit een realistisch toekomstperspectief.

Resultaatgebied Activiteiten
1. Opvangen
Draagt zorg voor de dagelijkse opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen en zorgt voor een veilig, leefbaar en
beheersbaar woonklimaat.
Signaleert, handelt preventief en intervenieert bij problemen, spanningen en conflicten.
Beheert en reikt medicijnen uit volgens protocol.

2. Individuele begeleiding
Begeleidt alleenstaande minderjarige vreemdelingen volgens de amv-methodiek en stelt begeleidingsplannen op.
Motiveert, stimuleert en activeert hen tot persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en het ondernemen van activiteiten,
gericht op de toekomst.
Voert individuele gesprekken met alleenstaande minderjarige vreemdelingen gericht op de toekomst (waaronder mogelijke
terugkeer), informeert, controleert en verwijst door.Communiceert en draagt het COA beleid intern en extern uit

3. Groepsactiviteiten
Organiseert en geeft uitvoering aan groepsactiviteiten.
Verstrekt informatie en geeft (groeps)voorlichting aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen.
4. Informatie en administratie
Onderhoudt interne en externe contacten gericht op samenwerking en deelt relevante informatie.
Registreert signalen, gesprekken en gegevens met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in de administratieve
systemen.

Contacten
Intern
Contacten met collega's van de locatie, en in de COA-organisatie gericht op de fase specifieke en methodische begeleiding,
en de uit te voeren
Extern
Ketenpartners, onderwijs, voogdijinstellingen, omwonenden.

Profiel van de functie
Opleiding en kennis
Geldige SKJ-registratie (kamer Jeugd- en gezinsprofessionals) of hiervoor in aanmerking komend
(zonder eisen vanuit SKJ op het gebied van het volgen van (aanvullende) scholing op HBO niveau en/of het behalen van
het vakbekwaamheidsbewijs ‘Vakbekwame HBO Jeugd- en gezinsprofessional’)
Kennis van amv-begeleidingsmethodiek
Juridisch kader alleenstaande minderjarige asielzoekers

Profiel van de functie
Essentiele situaties
Opvangen 

• De medewerker amv is verantwoordelijk voor het realiseren van een veilig, leefbaar en
beheersbaar woonklimaat, zodanig dat de alleenstaande minderjarige vreemdeling zich
optimaal kan ontwikkelen. Daartoe wordt toegezien op de fysieke en sociale veiligheid, de
hygiëne en het onderhoud van de directe leefomgeving. De medewerker amv staat in
nauw contact met minderjarige, weet wat er speelt, zonder de professionele distantie te
verliezen. Vanuit een zelfstandige werkhouding stemt de medewerker amv de aanpak af
met manager en directe collega's. Het is noodzakelijk dat de medewerker amv zich kan
verplaatsen in de belevingswereld van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen, hen
aanspreekt op gedrag en de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving weet te
bevorderen. Gesprekken, signalen en incidenten rapporteert de medewerker amv op
begrijpelijke en heldere wijze in de administratieve systemen.

Individuele begeleiding

• De medewerker amv motiveert, stimuleert en activeert de alleenstaande minderjarige
vreemdelingen tot persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en activiteiten. De begeleiding
wordt op methodische wijze uitgevoerd, op basis van een begeleidingsplan, proactief en
doelgericht. De medewerker amv heeft een integraal beeld van de verschillende
leefgebieden en creëert een realistisch toekomstperspectief. De begeleiding wordt
afgestemd op de individuele behoefte, schakelen in begeleidingsstijlen, hanteren van
culturele verschillen en zelfreflectie is daarbij noodzakelijk. Ondanks het spanningsveld van
mogelijke terugkeer, weet de medewerker amv de minderjarige te stimuleren tot
deelname aan onderwijs en activiteiten. De medewerker amv is in staat om een
begeleidingsklimaat te scheppen van vertrouwen, geborgenheid, veiligheid en interesse. De
begeleiding wordt afgestemd met directe collega's, de gedragsdeskundige, de
voogdijinstelling en eventuele andere externe contacten.

Competenties                                                  Definitie
• Samenwerken                                                • In staat zijn om met anderen een gezamenlijk resultaat te bereiken.
• Motiveren                                                         • Stimuleert betrokkenheid en actie bij anderen.
• Contactgericht                                               • Legt gemakkelijk contact.
• Inlevingsvermogen                                       • Houdt in het handelen rekening met gevoelens, behoeften, en achtergrond van anderen.                     
• Flexibiliteit                                                       • Past het doel en/of de aanpak aan als de omstandigheden daar aanleiding toe geven


De recruiter

Ivo Diris

HeadFirst

Deel deze opdracht