Opdrachten

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) Medewerker amv

Medewerker amv

Info

Functie

Medewerker amv

Locatie

Nederland

Uren per week

26 uren per week

Looptijd

29.05.2022 - 29.12.2022

Opdrachtnummer

110092

Sluitingsdatum

date-icon27.05.2022 clock-icon10:05

Rolomschrijving en taakafspraken

• Opvangen 
De medewerker amv is verantwoordelijk voor het realiseren van een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat, zodanig dat de alleenstaande minderjarige vreemdeling zich optimaal kan ontwikkelen. Daartoe wordt toegezien op de fysieke en sociale veiligheid, de hygiëne en het onderhoud van de directe leefomgeving. De medewerker amv staat in nauw contact met minderjarige, weet wat er speelt, zonder de professionele distantie te verliezen. Vanuit een zelfstandige werkhouding stemt de medewerker amv de aanpak af met manager en directe collega's. Het is noodzakelijk dat de medewerker amv zich kan verplaatsen in de belevingswereld van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen, hen aanspreekt op gedrag en de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving weet te bevorderen. Gesprekken, signalen en incidenten rapporteert de medewerker amv op begrijpelijke en heldere wijze in de administratieve systemen.

• Individuele begeleiding 
De medewerker amv motiveert, stimuleert en activeert de alleenstaande minderjarige vreemdelingen tot persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en activiteiten. De begeleiding wordt op methodische wijze uitgevoerd, op basis van een begeleidingsplan, proactief en  doelgericht. De medewerker amv heeft een integraal beeld van de verschillende leefgebieden en creëert een realistisch toekomstperspectief. De begeleiding wordt afgestemd op de individuele behoefte, schakelen in begeleidingsstijlen, hanteren van culturele verschillen en zelfreflectie is daarbij noodzakelijk. Ondanks het spanningsveld van mogelijke terugkeer, weet de medewerker amv de minderjarige te stimuleren tot deelname aan onderwijs en activiteiten. De medewerker amv is in staat om een begeleidingsklimaat te scheppen van vertrouwen, geborgenheid, veiligheid en interesse. De begeleiding wordt afgestemd met directe collega's, de gedragsdeskundige, de voogdijinstelling en eventuele andere externe contacten.

Groepsactiviteiten
Organiseert en geeft uitvoering aan groepsactiviteiten. Verstrekt informatie en geeft (groeps)voorlichting aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

• Informatie en administratie
Onderhoudt interne en externe contacten gericht op samenwerking en deelt relevante informatie. Registreert signalen, gesprekken en gegevens met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in de administratieve systemen.

• Competenties
• Samenwerken
• Motiveren
• Contactgericht
• Inlevingsvermogen
• Flexibiliteit


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Rolomschrijving en taakafspraken

• Opvangen 
De medewerker amv is verantwoordelijk voor het realiseren van een veilig, leefbaar en beheersbaar woonklimaat, zodanig dat de alleenstaande minderjarige vreemdeling zich optimaal kan ontwikkelen. Daartoe wordt toegezien op de fysieke en sociale veiligheid, de hygiëne en het onderhoud van de directe leefomgeving. De medewerker amv staat in nauw contact met minderjarige, weet wat er speelt, zonder de professionele distantie te verliezen. Vanuit een zelfstandige werkhouding stemt de medewerker amv de aanpak af met manager en directe collega's. Het is noodzakelijk dat de medewerker amv zich kan verplaatsen in de belevingswereld van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen, hen aanspreekt op gedrag en de eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving weet te bevorderen. Gesprekken, signalen en incidenten rapporteert de medewerker amv op begrijpelijke en heldere wijze in de administratieve systemen.

• Individuele begeleiding 
De medewerker amv motiveert, stimuleert en activeert de alleenstaande minderjarige vreemdelingen tot persoonlijke ontwikkeling, zelfstandigheid en activiteiten. De begeleiding wordt op methodische wijze uitgevoerd, op basis van een begeleidingsplan, proactief en  doelgericht. De medewerker amv heeft een integraal beeld van de verschillende leefgebieden en creëert een realistisch toekomstperspectief. De begeleiding wordt afgestemd op de individuele behoefte, schakelen in begeleidingsstijlen, hanteren van culturele verschillen en zelfreflectie is daarbij noodzakelijk. Ondanks het spanningsveld van mogelijke terugkeer, weet de medewerker amv de minderjarige te stimuleren tot deelname aan onderwijs en activiteiten. De medewerker amv is in staat om een begeleidingsklimaat te scheppen van vertrouwen, geborgenheid, veiligheid en interesse. De begeleiding wordt afgestemd met directe collega's, de gedragsdeskundige, de voogdijinstelling en eventuele andere externe contacten.

Groepsactiviteiten
Organiseert en geeft uitvoering aan groepsactiviteiten. Verstrekt informatie en geeft (groeps)voorlichting aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

• Informatie en administratie
Onderhoudt interne en externe contacten gericht op samenwerking en deelt relevante informatie. Registreert signalen, gesprekken en gegevens met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in de administratieve systemen.

• Competenties
• Samenwerken
• Motiveren
• Contactgericht
• Inlevingsvermogen
• Flexibiliteit


De recruiter

Arnesen Troenoredjo

HeadFirst

Deel deze opdracht