Opdrachten

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) Vastgoedregisseur Realisatie

Vastgoedregisseur Realisatie

Info

Functie

Vastgoedregisseur Realisatie

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

30.09.2023 - 29.09.2024

Opdrachtnummer

144305

Sluitingsdatum

date-icon19.09.2023 clock-icon07:09

Rolomschrijving en taakafspraken

TAKEN
 Onderhoudt in overleg met de regiomanager en legt bestuurlijke contacten en zet deze in voor het acquireren van nieuwe locaties bij een
groei scenario, behoud van bestaande locaties bij stabiliteit of het effectief en efficiënt afstoten van bestaande locaties bij een krimp
scenario, inclusief de bijbehorende regelingen;
 Bereidt en onderhoudt daaruit voortvloeiende bestuursovereenkomsten voor in overleg met de regiomanager ten behoeve van interne
besluitvorming;
 Beoordeelt potentiële locaties op geschiktheid in relatie tot het PvE en de vastgoedvisie en - strategie;
 Onderhandelt over aankoop/ huur van gronden en eventuele aanwezige opstallen, draagt zorg voor de daarvoor benodigde
overeenkomsten;
 Draagt zorg voor commercieel leegstandsbeheer en verkoop van gronden met opstallen, inclusief de daarvoor benodigde
overeenkomsten;
 Adviseert het MT Vastgoed & Facilitair ten aanzien van het verwerven, nieuwbouwen of afstoten van onroerende zaken; 
Ontwikkelt herstructurerings-, sloop, renovatie en nieuwbouwprojecten. Voert haalbaarheidsonderzoeken uit, treedt in overleg met de bij
de ontwikkeling betrokken partijen, beoordeelt volume studies, ontwerpen en stedenbouwkundige plannen;
 Coördineert alle ontwerp- en uitvoeringsstadia van grote bouwkundige projecten, waaronder de begeleiding van aanbestedingen,
beoordelingen van contracten en overeenkomsten;
 Stelt integrale besluitvormingsstukken op in overleg met de regiomanager en legt deze ter besluitvorming voor. De werkzaamheden zien
toe op de aankoop, verkoop, ontwikkelingen en advisering omtrent de investeringsbeslissingen van vastgoedprojecten. Bewaakt binnen de
vastgestelde kaders de planning, het budget en de kwaliteit van de diverse projecten en legt hierover middels voortgangsrapportages
verantwoording af;
 Voert een gedegen archivering en administratie van de projecten en zorgt bij oplevering voor de interne overdracht en de financiële
afsluiting van het project;
 Stelt diverse interne en externe projectteams samen en stuurt deze aan. zorgt voor interne
 afstemming met projectregisseurs, beleidsadviseurs en (in)direct betrokken collega's van
 Heeft oog voor marktbewegingen en weet deze te vertalen naar commerciële initiatieven en rapportages;
 Levert een actieve bijdrage aan de verdere professionalisering van het team en profileert zich actief in een kennisgebied.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Rolomschrijving en taakafspraken

TAKEN
 Onderhoudt in overleg met de regiomanager en legt bestuurlijke contacten en zet deze in voor het acquireren van nieuwe locaties bij een
groei scenario, behoud van bestaande locaties bij stabiliteit of het effectief en efficiënt afstoten van bestaande locaties bij een krimp
scenario, inclusief de bijbehorende regelingen;
 Bereidt en onderhoudt daaruit voortvloeiende bestuursovereenkomsten voor in overleg met de regiomanager ten behoeve van interne
besluitvorming;
 Beoordeelt potentiële locaties op geschiktheid in relatie tot het PvE en de vastgoedvisie en - strategie;
 Onderhandelt over aankoop/ huur van gronden en eventuele aanwezige opstallen, draagt zorg voor de daarvoor benodigde
overeenkomsten;
 Draagt zorg voor commercieel leegstandsbeheer en verkoop van gronden met opstallen, inclusief de daarvoor benodigde
overeenkomsten;
 Adviseert het MT Vastgoed & Facilitair ten aanzien van het verwerven, nieuwbouwen of afstoten van onroerende zaken; 
Ontwikkelt herstructurerings-, sloop, renovatie en nieuwbouwprojecten. Voert haalbaarheidsonderzoeken uit, treedt in overleg met de bij
de ontwikkeling betrokken partijen, beoordeelt volume studies, ontwerpen en stedenbouwkundige plannen;
 Coördineert alle ontwerp- en uitvoeringsstadia van grote bouwkundige projecten, waaronder de begeleiding van aanbestedingen,
beoordelingen van contracten en overeenkomsten;
 Stelt integrale besluitvormingsstukken op in overleg met de regiomanager en legt deze ter besluitvorming voor. De werkzaamheden zien
toe op de aankoop, verkoop, ontwikkelingen en advisering omtrent de investeringsbeslissingen van vastgoedprojecten. Bewaakt binnen de
vastgestelde kaders de planning, het budget en de kwaliteit van de diverse projecten en legt hierover middels voortgangsrapportages
verantwoording af;
 Voert een gedegen archivering en administratie van de projecten en zorgt bij oplevering voor de interne overdracht en de financiële
afsluiting van het project;
 Stelt diverse interne en externe projectteams samen en stuurt deze aan. zorgt voor interne
 afstemming met projectregisseurs, beleidsadviseurs en (in)direct betrokken collega's van
 Heeft oog voor marktbewegingen en weet deze te vertalen naar commerciële initiatieven en rapportages;
 Levert een actieve bijdrage aan de verdere professionalisering van het team en profileert zich actief in een kennisgebied.

De recruiter

Arnesen Troenoredjo

HeadFirst

Deel deze opdracht