Opdrachten

COA - Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Projectleider Financial Control

Projectleider Financial Control

Info

Functie

Projectleider Financial Control

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

31.12.2023 - 04.01.2025

Opdrachtnummer

148023

Sluitingsdatum

date-icon22.11.2023 clock-icon08:11

Rolomschrijving en taakafspraken

TAKEN
ALGEMEEN

Entameert organisatiebrede projecten met een multidisciplinair en in voorkomende gevallen internationaal karakter.
Stelt projectteams samen, stuurt deze aan. Geeft functioneel leiding aan de projectsecretaris.
Draagt zorg voor een voortgangsrapportage en projectadministratie zowel intern als naar externe partijen.
Bewaakt de business case, de scope en de toleranties van het project. Stuurt bij waar nodig.
Adviseert manager of teamhoofd ten aanzien van aanpassingen van het beleid met betrekking tot het projectgebied en aangrenzende beleidsgebieden.
Vertegenwoordigt de organisatie in externe overlegvormen binnen de kaders van het project.
Draagt in voorkomende gevallen zorg voor evaluatie van projecten en adviseert de manager of teamhoofd ten aanzien van vervolgprojecten

A. TAAKGEBIED: BUSINESS INTELLIGENCE COMPETENCE CENTER (BICC)
Vormt in gezamenlijkheid met het bestuur en management een visie en roadmap rondom BI en stelt aan de hand hiervan beleid en kaders op hieromtrent.
Fungeert als lid van de stuurgroep voor de BICC-keten en draagt hierin bij aan de keteninrichting (governance, instrumenten, visie, roadmap, kaders, beleid, doorontwikkeling en uitvoering).
Fungeert als inhoudelijk expert op het BI domein voor de eigen organisatie en de keten en adviseert op zowel in- als extern op strategisch en tactisch niveau.
Zorgt voor de vertaling van business naar programma's en projecten voor o.a. proces en IT-ontwikkeling.
Bewaakt en implementeert de BI-roadmap.
Draagt zorg voor verbinding met ketenpartners binnen en buiten de vreemdelingenketen.
Is verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van adequate informatiehuishouding van het COA.

B. TAAKGEBIED: TESTMANAGEMENT
Ziet binnen de afdeling ICT toe op het tijdig opstellen en verkrijgen van goedkeuring op het
testplan, inclusief risicoanalyse en teststrategie.
Draagt zorg voor het kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van testtrajecten binnen de
vastgestelde teststrategie, planning en budget. Ziet toe op naleving van de teststrategie. Stelt deze waar nodig bij.
Coördineert en voert het testproces uit. Richt hiertoe het testproces in, begeleidt verschillende tests en coacht ICT medewerkers.
Evalueert het testproces en stelt testrapportages op. Informeert betrokkenen hierover.
Adviseert het teamhoofd en afdelingsmanager over testgerelateerde zaken.

C. TAAKGEBIED: INVLECHTING CASEMANAGEMENT (tijdelijk)
Stelt op basis van inbreng van casemanagers, locatiemanagers een (vereisten van)
ketenpartners een plan van aanpak op voor de integratie van casemanagement binnen de directie O&B
Adviseert op het punt van eenduidigheid in de werkwijze, randvoorwaarden en inhoudelijke doorontwikkeling van het casemanagement
Begeleidt de groep casemanagers op het punt van planmatige inrichten van werkafspraken,
borging van kwaliteit en doorontwikkelen van vaardigheden en kennis vanuit een
gezamenlijke visie en taakverdeling naar locatiemanagement en projectbureau
Begeleidt locatiemanagement bij het invlechtingsproces van casemanagement volgens op
basis van de specifieke vereisten die voortvloeien uit de vereisten van de ketenpartners en
de juridische doorlooptijden en termijnen.

WERK- EN DENKNIVEAU

WO

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

COA - Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Rolomschrijving en taakafspraken

TAKEN
ALGEMEEN

Entameert organisatiebrede projecten met een multidisciplinair en in voorkomende gevallen internationaal karakter.
Stelt projectteams samen, stuurt deze aan. Geeft functioneel leiding aan de projectsecretaris.
Draagt zorg voor een voortgangsrapportage en projectadministratie zowel intern als naar externe partijen.
Bewaakt de business case, de scope en de toleranties van het project. Stuurt bij waar nodig.
Adviseert manager of teamhoofd ten aanzien van aanpassingen van het beleid met betrekking tot het projectgebied en aangrenzende beleidsgebieden.
Vertegenwoordigt de organisatie in externe overlegvormen binnen de kaders van het project.
Draagt in voorkomende gevallen zorg voor evaluatie van projecten en adviseert de manager of teamhoofd ten aanzien van vervolgprojecten

A. TAAKGEBIED: BUSINESS INTELLIGENCE COMPETENCE CENTER (BICC)
Vormt in gezamenlijkheid met het bestuur en management een visie en roadmap rondom BI en stelt aan de hand hiervan beleid en kaders op hieromtrent.
Fungeert als lid van de stuurgroep voor de BICC-keten en draagt hierin bij aan de keteninrichting (governance, instrumenten, visie, roadmap, kaders, beleid, doorontwikkeling en uitvoering).
Fungeert als inhoudelijk expert op het BI domein voor de eigen organisatie en de keten en adviseert op zowel in- als extern op strategisch en tactisch niveau.
Zorgt voor de vertaling van business naar programma's en projecten voor o.a. proces en IT-ontwikkeling.
Bewaakt en implementeert de BI-roadmap.
Draagt zorg voor verbinding met ketenpartners binnen en buiten de vreemdelingenketen.
Is verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van adequate informatiehuishouding van het COA.

B. TAAKGEBIED: TESTMANAGEMENT
Ziet binnen de afdeling ICT toe op het tijdig opstellen en verkrijgen van goedkeuring op het
testplan, inclusief risicoanalyse en teststrategie.
Draagt zorg voor het kwalitatief hoogwaardig uitvoeren van testtrajecten binnen de
vastgestelde teststrategie, planning en budget. Ziet toe op naleving van de teststrategie. Stelt deze waar nodig bij.
Coördineert en voert het testproces uit. Richt hiertoe het testproces in, begeleidt verschillende tests en coacht ICT medewerkers.
Evalueert het testproces en stelt testrapportages op. Informeert betrokkenen hierover.
Adviseert het teamhoofd en afdelingsmanager over testgerelateerde zaken.

C. TAAKGEBIED: INVLECHTING CASEMANAGEMENT (tijdelijk)
Stelt op basis van inbreng van casemanagers, locatiemanagers een (vereisten van)
ketenpartners een plan van aanpak op voor de integratie van casemanagement binnen de directie O&B
Adviseert op het punt van eenduidigheid in de werkwijze, randvoorwaarden en inhoudelijke doorontwikkeling van het casemanagement
Begeleidt de groep casemanagers op het punt van planmatige inrichten van werkafspraken,
borging van kwaliteit en doorontwikkelen van vaardigheden en kennis vanuit een
gezamenlijke visie en taakverdeling naar locatiemanagement en projectbureau
Begeleidt locatiemanagement bij het invlechtingsproces van casemanagement volgens op
basis van de specifieke vereisten die voortvloeien uit de vereisten van de ketenpartners en
de juridische doorlooptijden en termijnen.

WERK- EN DENKNIVEAU

WO

De recruiter

Arnesen Troenoredjo

HeadFirst

Deel deze opdracht