Opdrachten

Ministerie van Defensie (2023 - HeadFirst) Business Intelligence Competence Center Specialist

Business Intelligence Competence Center Specialist

Info

Functie

Business Intelligence Competence Center Specialist

Locatie

Huis ter Heide

Uren per week

32 uren per week

Looptijd

30.11.2023 - 28.11.2024

Opdrachtnummer

144237

Sluitingsdatum

date-icon26.09.2023 clock-icon05:09

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Het bouwen van dashboards en standaard rapportages met gebruikmaking van visualisatietechniek van QlikSense en Nprinting. Ontwikkelen en onderhouden van QlikSense laadscripts in SQL en de Qlik scripttaal. Inrichten van streams, tasks en security rules in Qlik Management Console (QMC). Het vertalen een klantvraag naar een datamodel en een dashboard of standaard rapportage. Ondersteunen van de Solution Architect bij het bepalen van de impact van wijzigingen.
Verschillende informatieomgevingen o.a. 'big-data', ongestructureerde data en gestructureerde dataverzamelingen (DWH) die aansluiten op Defensie- en waar mogelijk op V&J-standaarden;
Adviseren en bewaken van een governance structuur voor het beheren van de informatieomgevingen;
Sturen en bewaken van de samenhang tussen de solutions (DWH en Advanced Data Science) als wel samenhang binnen de solutions;
Adviseren over het betrekken van eindgebruikers bij het uitnutten van de mogelijkheden van de het gebruik van gegevens in het operationele proces. Onder andere door het gezamenlijk opzetten van use-cases;
Adviseren over het opzetten van een Master Data Omgeving ten behoeve van eenduidig gebruik van gegevens uit de verschillende informatieomgevingen;

Achtergrond opdracht
De Business Intelligence Competence Center specialist is de belangrijke schakel in het verder ontwikkelen van de KMar Datawarehouse omgeving ten behoeve van data analyses en (Geografische) visualisatie. In eerste instantie zal hij/zij starten met ondersteuning bij het maken van visualisaties. Hij/zij vertaalt een klantvraag naar een datamodel en informatieproduct. Vragen over hoe de KMar disciplines als datakwaliteit, master- en metadatamanagement kan implementeren in de systemen ten behoeve van de transitie naar een informatie gestuurde organisatie, zijn zijn/haar vakgebied. De BICC Bouw Coördinator en DMO (de organisatie die zorgdraagt voor het technisch bouwen en beheren van de databases) kan bij specifieke vraagstukken de hulp inroepen van de BICC Business Intelligence Competence Center specialist bij het bouwen van nieuwe data modellen of bij bijvoorbeeld optimalisatie problemen of problemen met de herleidbaarheid en betrouwbaarheid van berekeningen. De Business Intelligence Competence Center specialist toetst de gebouwde modellen op correctheid, flexibiliteit en performance. Daarnaast ondersteunt hij/zij bij het beschrijven en onderzoeken van de ontsluiting van de databronnen, binnen en buiten Defensie, en mogelijke verwerkingen. Tevens ondersteunt hij/zij de Solution Architect bij het bepalen van de impact van wijzigingen in de bronsystemen of architectuur en meedenken met mogelijke verbeteringen, om vervolgens deze verbeteringen te (laten) uitvoeren. Hij/zij kent de nieuwste mogelijkheden en toepassingen van BI/informatievoorziening en dataopslag en -verwerking. Adviseert richting JIVC en de KMar over de mogelijkheden en het effect van (technische en functionele) veranderingen of verbeteringen die de primaire processen beter kunnen ondersteunen en zorgt voor verbinding met andere afdelingen en processen. Hoe kan de KMar disciplines als datakwaliteit, master- en metadatamanagement implementeren in de organisatie ten behoeve van de transitie naar een informatie gestuurde organisatie? Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor het opzetten van verschillende solution architecturen en het bewaken conform KMar-standaarden voor de verschillende informatieomgevingen voor onder andere 'big-data', ongestructureerde data en gestructureerde dataverzamelingen. Rapportage/ analyse ondersteunende producten bestaan uit (samengevoegde) databronnen, die verrijkt kunnen worden met geavanceerde meetwaardes, algoritmes en kenmerken. Deze worden gebruikersvriendelijk beschikbaar gesteld d.m.v. dashboards, visueel opgemaakte rapportages (incl. geoanalyses), interfaces naar ketenpartners, en self service omgevingen, waarbij de analist zelf met de data aan de slag kan. Zij vertalen de informatiebehoefte naar functionele ontwerpen, voeren technische bronanalyses uit, ontwerpen logische datamodellen en bouwen algoritmes op basis van geavanceerde statistische data modellen. Tevens ondersteunen ze de KMar analisten bij de Self Service Business Intelligence tooling door het geven van advies en training. Bij het leveren van de rapportage/analyse ondersteunende producten ontzorgen ze de aanvrager door het opstellen en door Cluster Juridische Zaken laten goedkeuren van PIA's; en afstemmen met technisch beheer (DMO) en IAM. Tevens werken ze samen met MetaData Gegevens Management voor data eenduidigheid binnen de KMar en Data Governance t.b.v. databetrouwbaarheid. Het BICC beheert functioneel het


Taken

 • Draag bij aan de voorbereiding van het bedrijfsplan van de organisatie
• Analyse van zakelijke vereisten en ontwerpgerelateerde processen
• Ondersteuning van digitale transformatie, het identificeren van verbeterpunten in bedrijfsprocessen
• Bied mogelijke ICT-oplossingen die voldoen aan de ICT-strategie
• Ontwikkel businesscases met betrekking tot de voorgestelde oplossingen
• Analyseer vereiste informatie en documenten
 • Plan ontwikkelen voor continuïteit van operaties

Eisen

 • Kandidaat is minimaal in bezit van een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van informatievoorziening en/of Data Science (diploma).
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met Qlik Sense.
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van business analyse in een business intelligence omgeving.
 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar ervaring met tools als Informatica PowerCenter.
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het formuleren van requirements en het beschrijven van user stories en use cases (2 jaar).
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en werkervaring met het analyseren van databases en datasets en het maken van de vertaling naar de gewenste informatieproducten (2 jaar).
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met business intelligence en datawarehouse-oplossingen (3 jaar).
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met methodes en technologieën op het gebied van datawarehousing (zoals data modellering database technologieën) (3 jaar).
 • Wensen

 • Kandidaat heeft bij vookeur ervaring met Business Intelligence Competence Centra (BICC's)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring met WPG
 • Kandidaat is bij voorkeur in het bezit van certificaten m.b.t. Datawarehousing en visualisatietooling
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met SQL, N-printing en Geo oplossingen binnen Qlik Sense
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met politie achtergronden m.b.t. architectuur en ontwikkelingen (bv BVI, CDM, NIM)

Aanvullende Informatie

Geschatte aantal uren initiële inhuurtermijn: 2160uur

Hybride werken: I.o.m. de leidinggevende
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Defensie (2023 - HeadFirst)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving
Het bouwen van dashboards en standaard rapportages met gebruikmaking van visualisatietechniek van QlikSense en Nprinting. Ontwikkelen en onderhouden van QlikSense laadscripts in SQL en de Qlik scripttaal. Inrichten van streams, tasks en security rules in Qlik Management Console (QMC). Het vertalen een klantvraag naar een datamodel en een dashboard of standaard rapportage. Ondersteunen van de Solution Architect bij het bepalen van de impact van wijzigingen.
Verschillende informatieomgevingen o.a. 'big-data', ongestructureerde data en gestructureerde dataverzamelingen (DWH) die aansluiten op Defensie- en waar mogelijk op V&J-standaarden;
Adviseren en bewaken van een governance structuur voor het beheren van de informatieomgevingen;
Sturen en bewaken van de samenhang tussen de solutions (DWH en Advanced Data Science) als wel samenhang binnen de solutions;
Adviseren over het betrekken van eindgebruikers bij het uitnutten van de mogelijkheden van de het gebruik van gegevens in het operationele proces. Onder andere door het gezamenlijk opzetten van use-cases;
Adviseren over het opzetten van een Master Data Omgeving ten behoeve van eenduidig gebruik van gegevens uit de verschillende informatieomgevingen;

Achtergrond opdracht
De Business Intelligence Competence Center specialist is de belangrijke schakel in het verder ontwikkelen van de KMar Datawarehouse omgeving ten behoeve van data analyses en (Geografische) visualisatie. In eerste instantie zal hij/zij starten met ondersteuning bij het maken van visualisaties. Hij/zij vertaalt een klantvraag naar een datamodel en informatieproduct. Vragen over hoe de KMar disciplines als datakwaliteit, master- en metadatamanagement kan implementeren in de systemen ten behoeve van de transitie naar een informatie gestuurde organisatie, zijn zijn/haar vakgebied. De BICC Bouw Coördinator en DMO (de organisatie die zorgdraagt voor het technisch bouwen en beheren van de databases) kan bij specifieke vraagstukken de hulp inroepen van de BICC Business Intelligence Competence Center specialist bij het bouwen van nieuwe data modellen of bij bijvoorbeeld optimalisatie problemen of problemen met de herleidbaarheid en betrouwbaarheid van berekeningen. De Business Intelligence Competence Center specialist toetst de gebouwde modellen op correctheid, flexibiliteit en performance. Daarnaast ondersteunt hij/zij bij het beschrijven en onderzoeken van de ontsluiting van de databronnen, binnen en buiten Defensie, en mogelijke verwerkingen. Tevens ondersteunt hij/zij de Solution Architect bij het bepalen van de impact van wijzigingen in de bronsystemen of architectuur en meedenken met mogelijke verbeteringen, om vervolgens deze verbeteringen te (laten) uitvoeren. Hij/zij kent de nieuwste mogelijkheden en toepassingen van BI/informatievoorziening en dataopslag en -verwerking. Adviseert richting JIVC en de KMar over de mogelijkheden en het effect van (technische en functionele) veranderingen of verbeteringen die de primaire processen beter kunnen ondersteunen en zorgt voor verbinding met andere afdelingen en processen. Hoe kan de KMar disciplines als datakwaliteit, master- en metadatamanagement implementeren in de organisatie ten behoeve van de transitie naar een informatie gestuurde organisatie? Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor het opzetten van verschillende solution architecturen en het bewaken conform KMar-standaarden voor de verschillende informatieomgevingen voor onder andere 'big-data', ongestructureerde data en gestructureerde dataverzamelingen. Rapportage/ analyse ondersteunende producten bestaan uit (samengevoegde) databronnen, die verrijkt kunnen worden met geavanceerde meetwaardes, algoritmes en kenmerken. Deze worden gebruikersvriendelijk beschikbaar gesteld d.m.v. dashboards, visueel opgemaakte rapportages (incl. geoanalyses), interfaces naar ketenpartners, en self service omgevingen, waarbij de analist zelf met de data aan de slag kan. Zij vertalen de informatiebehoefte naar functionele ontwerpen, voeren technische bronanalyses uit, ontwerpen logische datamodellen en bouwen algoritmes op basis van geavanceerde statistische data modellen. Tevens ondersteunen ze de KMar analisten bij de Self Service Business Intelligence tooling door het geven van advies en training. Bij het leveren van de rapportage/analyse ondersteunende producten ontzorgen ze de aanvrager door het opstellen en door Cluster Juridische Zaken laten goedkeuren van PIA's; en afstemmen met technisch beheer (DMO) en IAM. Tevens werken ze samen met MetaData Gegevens Management voor data eenduidigheid binnen de KMar en Data Governance t.b.v. databetrouwbaarheid. Het BICC beheert functioneel het


Taken

 • Draag bij aan de voorbereiding van het bedrijfsplan van de organisatie
• Analyse van zakelijke vereisten en ontwerpgerelateerde processen
• Ondersteuning van digitale transformatie, het identificeren van verbeterpunten in bedrijfsprocessen
• Bied mogelijke ICT-oplossingen die voldoen aan de ICT-strategie
• Ontwikkel businesscases met betrekking tot de voorgestelde oplossingen
• Analyseer vereiste informatie en documenten
 • Plan ontwikkelen voor continuïteit van operaties

Eisen

 • Kandidaat is minimaal in bezit van een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van informatievoorziening en/of Data Science (diploma).
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met Qlik Sense.
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van business analyse in een business intelligence omgeving.
 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar ervaring met tools als Informatica PowerCenter.
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het formuleren van requirements en het beschrijven van user stories en use cases (2 jaar).
 • Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en werkervaring met het analyseren van databases en datasets en het maken van de vertaling naar de gewenste informatieproducten (2 jaar).
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met business intelligence en datawarehouse-oplossingen (3 jaar).
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met methodes en technologieën op het gebied van datawarehousing (zoals data modellering database technologieën) (3 jaar).
 • Wensen

 • Kandidaat heeft bij vookeur ervaring met Business Intelligence Competence Centra (BICC's)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring met WPG
 • Kandidaat is bij voorkeur in het bezit van certificaten m.b.t. Datawarehousing en visualisatietooling
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met SQL, N-printing en Geo oplossingen binnen Qlik Sense
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met politie achtergronden m.b.t. architectuur en ontwikkelingen (bv BVI, CDM, NIM)

Aanvullende Informatie

Geschatte aantal uren initiële inhuurtermijn: 2160uur

Hybride werken: I.o.m. de leidinggevende
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


De recruiter

Valentina Ji

HeadFirst

Deel deze opdracht