Opdrachten

Ministerie van Financiën (MinFin) Technisch Architect

Technisch Architect

Info

Functie

Technisch Architect

Locatie

Den Haag

Uren per week

28 uren per week

Looptijd

31.12.2023 - 29.06.2024

Opdrachtnummer

148074

Sluitingsdatum

date-icon24.11.2023 clock-icon09:11

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving

In 2024 lopen meerdere projecten parallel aan elkaar, in verschillende fasen. De projecten kennen een directe onderlinge samenhang waarop actief gestuurd moet worden. Als technish architect word je ingezet op alle projecten binnen het programma GROEI.
Het programma wordt in deze fase vanuit het ministerie van Financiën bestuurd. Er is sprake van een complex & interdepartementaal stakeholdersveld met een directe en nauwe betrokkenheid van gebruikers in het primaire proces.

De Technisch Architect is een functie die met name in het Scaled Agile Framework voorkomt. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opstellen van de Architectural Features op programma niveau. Hij/zij overziet het gehele domein in technische zin. In die hoedanigheid is dit een belangrijke schakel tussen de product of domeinvisie aan de ene kant, en de benodigde aanpassingen aan het domein specifieke IT landschap die realisatie van deze visie ondersteunen anderzijds. Om te komen tot realisatie van de corporate doelen op het gebied van convergentie en ondersteunen van de strategie vertaald de System Architect de Corporate Architectural Epics in Architectural Features. Deze vult hij/zij aan met eventuele lokaal benodigde architectureal feactures.

De Technisch Architect is een belangrijke sparringpartner voor de Product Manager en Product Owners. Hij/zij zal moeten onderhandelen en bedingen welke architectural features gerealiseerd dienen te worden, alvorens de business features gerealiseerd kunnen worden. Vaak moet de fundering eerst worden versterkt, eer er op voortgebouwd kan worden. Dit noemt SAFe de ‘Architectural Runway’. In deze hoedanigheid maakt de Technisch Architect deel uit van het Product Management Team.

Achtergrond opdracht

Waar ga je aan de slag?
Je wordt onderdeel van het programma GROEI. Het programma valt binnen het CDI Office en Categoriemanagement van het kerndepartement van het Ministerie van Financiën (MinFin).
Het CDI-office ondersteunt en adviseert de Coördinerend Directeur Inkoop (CDI) Financiën. Dit team adviseurs is verantwoordelijk voor een toekomstbestendig en strategisch inkoopbeleid met hoogwaardige inkoopprocessen. We werken aan verschillende specialismen waaronder administratieve organisatie, procesverbetering, inkoopadvies, -informatievoorziening en -analyses.

Categoriemanagement is het bundelen van inkoop (gezamenlijk aanbesteden) maar ook het bundelen van kennis (specialisatie en deskundigheid). De in te kopen producten worden verdeeld over categorieën welke zijn ondergebracht bij een categoriemanager. Binnen MinFin is de categorie Vakkennis en Persoonlijke Ontwikkeling (VPO) en Logistiek ondergebracht. Van categoriemanagement wordt verwacht dat ze als rijksbrede partner bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de rijksoverheid en maatschappelijke impact bereikt.
Het programma GROEI richt zit op het faciliteren van de categorie VPO.

Waarom GROEI?
Binnen het team Categoriemanagement van het MinFin CDI Office is duidelijk geworden dat gebruikers van de categorie Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling (VPO) het lastig en tijdrovend vinden om informatie te zoeken en te vinden. Dit komt onder andere doordat alle leveranciers ieder via een eigen portaal hun content ontsluiten én hun aanbod op verschillende manieren aanbieden. Voor gebruikers werkt dit inefficiënt. Het is daarom belangrijk de informatiebehoefte en het gebruiksgemak van de gebruiker als centraal doel te stellen. Om de collega nu en in de toekomst optimaal te kunnen blijven ondersteunen in hun werk en ontwikkeling, is een beweging van aanbod- naar vraag gestuurd werken binnen Categoriemanagement nodig.
Het programma richt zich primair op de dienstverlening en achterban van de categorie VPO.

Wat doet GROEI?
Het programma GROEI beoogt de realisatie van een kennis ecosysteem: één transparante en uitnodigende plek waar alle relevante informatie en informatiehulpmiddelen gebruikersvriendelijk en snel te vinden zijn voor iedereen die werkt voor en met het Rijk.
Het resultaat is een verschuiving van aanbod naar behoefte en van zoeken naar vinden. De primaire focus ligt op de categorie V&PO maar met oog voor verdere verbreding en verdieping. Informatie wordt compleet, efficiënt en zoveel mogelijk afgestemd op de gebruiker aangeboden, wat bijdraagt aan de productiviteit en persoonlijke ontwikkeling. Er is een brede consensus over de iteratieve implementatiestrategie, namelijk: klein beginnen, evalueren, toetsen en opschalen.

Eisen

- Beschikt over HBO of WO werk- en denkniveau (bij voorkeur een opleiding Informatie of Bedrijfskunde);
- Ervaring als integratie specialist;
- Ervaring als developer in verschillende programmeer talen;
- Ervaring met enterprise Search systemen (zoals Elastic of Azure Cognitive Search)
- Kennis van Rijksbrede infrastructuren;
- Kennis van en ervaring met het beschrijven en ontwikkelen van integraties binnen de Rijksoverheid;
- Ervaring als architect in een vergelijke opdracht/omgeving;
- Ervaring met interdepartementale projecten binnen de Rijksoverheid;
- Kennis van (hedendaagse) integratiemethodieken;
- Kennis van en ervaring met Rijksinkoopdomein;
- Kennis en ervaring met het toepassen en gebruiken van AI.


Wensen

- Ervaring met Agile Scrum;
- Kennis van en ervaring met cloud integraties;
- Kennis van er ervaring met cloud oplossingen;
- Kennis van (hedendaagse) integratiemethodieken;
- Kennis en ervaring met het toepassen en gebruiken van Large Language Models
- Ervaring binnen het Rijksinkoopdomein;
- Ervaring met de Rijksoverheid categoriemanagement algemeen en Leren & Ontwikkelen of Vakliteratuur & Abonnementen specifiek is een pre.


Competenties

- Proactief en resultaatgericht, je kunt zo handelen dat je het vooraf gestelde doel, product of effect bereikt;
- Klantgericht en organisatiesensitief, je kunt de behoeften van de klant herkennen en hiermee rekening houden;
- Analytisch en in staat op complexe vraagstukken om te zetten in heldere oplossingen;
- Samenwerkingsgericht, je kunt met anderen een gezamenlijk resultaat bereiken;
- Stressbestendig en goed in staat om prioriteiten te stellen;
- Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
- Kwaliteitsgericht;
- Flexibel, je kunt je snel en adequaat aanpassen aan veranderende omstandigheden en ontwikkelingen.


Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Financiën (MinFin)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtomschrijving

In 2024 lopen meerdere projecten parallel aan elkaar, in verschillende fasen. De projecten kennen een directe onderlinge samenhang waarop actief gestuurd moet worden. Als technish architect word je ingezet op alle projecten binnen het programma GROEI.
Het programma wordt in deze fase vanuit het ministerie van Financiën bestuurd. Er is sprake van een complex & interdepartementaal stakeholdersveld met een directe en nauwe betrokkenheid van gebruikers in het primaire proces.

De Technisch Architect is een functie die met name in het Scaled Agile Framework voorkomt. Hij/zij is verantwoordelijk voor het opstellen van de Architectural Features op programma niveau. Hij/zij overziet het gehele domein in technische zin. In die hoedanigheid is dit een belangrijke schakel tussen de product of domeinvisie aan de ene kant, en de benodigde aanpassingen aan het domein specifieke IT landschap die realisatie van deze visie ondersteunen anderzijds. Om te komen tot realisatie van de corporate doelen op het gebied van convergentie en ondersteunen van de strategie vertaald de System Architect de Corporate Architectural Epics in Architectural Features. Deze vult hij/zij aan met eventuele lokaal benodigde architectureal feactures.

De Technisch Architect is een belangrijke sparringpartner voor de Product Manager en Product Owners. Hij/zij zal moeten onderhandelen en bedingen welke architectural features gerealiseerd dienen te worden, alvorens de business features gerealiseerd kunnen worden. Vaak moet de fundering eerst worden versterkt, eer er op voortgebouwd kan worden. Dit noemt SAFe de ‘Architectural Runway’. In deze hoedanigheid maakt de Technisch Architect deel uit van het Product Management Team.

Achtergrond opdracht

Waar ga je aan de slag?
Je wordt onderdeel van het programma GROEI. Het programma valt binnen het CDI Office en Categoriemanagement van het kerndepartement van het Ministerie van Financiën (MinFin).
Het CDI-office ondersteunt en adviseert de Coördinerend Directeur Inkoop (CDI) Financiën. Dit team adviseurs is verantwoordelijk voor een toekomstbestendig en strategisch inkoopbeleid met hoogwaardige inkoopprocessen. We werken aan verschillende specialismen waaronder administratieve organisatie, procesverbetering, inkoopadvies, -informatievoorziening en -analyses.

Categoriemanagement is het bundelen van inkoop (gezamenlijk aanbesteden) maar ook het bundelen van kennis (specialisatie en deskundigheid). De in te kopen producten worden verdeeld over categorieën welke zijn ondergebracht bij een categoriemanager. Binnen MinFin is de categorie Vakkennis en Persoonlijke Ontwikkeling (VPO) en Logistiek ondergebracht. Van categoriemanagement wordt verwacht dat ze als rijksbrede partner bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de rijksoverheid en maatschappelijke impact bereikt.
Het programma GROEI richt zit op het faciliteren van de categorie VPO.

Waarom GROEI?
Binnen het team Categoriemanagement van het MinFin CDI Office is duidelijk geworden dat gebruikers van de categorie Vakkennis & Persoonlijke Ontwikkeling (VPO) het lastig en tijdrovend vinden om informatie te zoeken en te vinden. Dit komt onder andere doordat alle leveranciers ieder via een eigen portaal hun content ontsluiten én hun aanbod op verschillende manieren aanbieden. Voor gebruikers werkt dit inefficiënt. Het is daarom belangrijk de informatiebehoefte en het gebruiksgemak van de gebruiker als centraal doel te stellen. Om de collega nu en in de toekomst optimaal te kunnen blijven ondersteunen in hun werk en ontwikkeling, is een beweging van aanbod- naar vraag gestuurd werken binnen Categoriemanagement nodig.
Het programma richt zich primair op de dienstverlening en achterban van de categorie VPO.

Wat doet GROEI?
Het programma GROEI beoogt de realisatie van een kennis ecosysteem: één transparante en uitnodigende plek waar alle relevante informatie en informatiehulpmiddelen gebruikersvriendelijk en snel te vinden zijn voor iedereen die werkt voor en met het Rijk.
Het resultaat is een verschuiving van aanbod naar behoefte en van zoeken naar vinden. De primaire focus ligt op de categorie V&PO maar met oog voor verdere verbreding en verdieping. Informatie wordt compleet, efficiënt en zoveel mogelijk afgestemd op de gebruiker aangeboden, wat bijdraagt aan de productiviteit en persoonlijke ontwikkeling. Er is een brede consensus over de iteratieve implementatiestrategie, namelijk: klein beginnen, evalueren, toetsen en opschalen.

Eisen

- Beschikt over HBO of WO werk- en denkniveau (bij voorkeur een opleiding Informatie of Bedrijfskunde);
- Ervaring als integratie specialist;
- Ervaring als developer in verschillende programmeer talen;
- Ervaring met enterprise Search systemen (zoals Elastic of Azure Cognitive Search)
- Kennis van Rijksbrede infrastructuren;
- Kennis van en ervaring met het beschrijven en ontwikkelen van integraties binnen de Rijksoverheid;
- Ervaring als architect in een vergelijke opdracht/omgeving;
- Ervaring met interdepartementale projecten binnen de Rijksoverheid;
- Kennis van (hedendaagse) integratiemethodieken;
- Kennis van en ervaring met Rijksinkoopdomein;
- Kennis en ervaring met het toepassen en gebruiken van AI.


Wensen

- Ervaring met Agile Scrum;
- Kennis van en ervaring met cloud integraties;
- Kennis van er ervaring met cloud oplossingen;
- Kennis van (hedendaagse) integratiemethodieken;
- Kennis en ervaring met het toepassen en gebruiken van Large Language Models
- Ervaring binnen het Rijksinkoopdomein;
- Ervaring met de Rijksoverheid categoriemanagement algemeen en Leren & Ontwikkelen of Vakliteratuur & Abonnementen specifiek is een pre.


Competenties

- Proactief en resultaatgericht, je kunt zo handelen dat je het vooraf gestelde doel, product of effect bereikt;
- Klantgericht en organisatiesensitief, je kunt de behoeften van de klant herkennen en hiermee rekening houden;
- Analytisch en in staat op complexe vraagstukken om te zetten in heldere oplossingen;
- Samenwerkingsgericht, je kunt met anderen een gezamenlijk resultaat bereiken;
- Stressbestendig en goed in staat om prioriteiten te stellen;
- Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
- Kwaliteitsgericht;
- Flexibel, je kunt je snel en adequaat aanpassen aan veranderende omstandigheden en ontwikkelingen.


Aanvullende Informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Niels Knapen

HeadFirst

Deel deze opdracht