Opdrachten

Ministerie van Justitie & Veiligheid Be Informed Integration Specialist

Be Informed Integration Specialist

Info

Functie

Be Informed Integration Specialist

Locatie

Utrecht

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

31.10.2022 - 29.04.2023

Opdrachtnummer

120263

Sluitingsdatum

date-icon03.10.2022 clock-icon07:10

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtbeschrijving
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt - samen met de politie en andere ketenpartners - voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit varieert van winkeldiefstal tot moord en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat slachtoffers en nabestaanden het gevoel hebben dat zorgvuldig met hun belangen wordt omgegaan.
Het OM bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 landelijke ressortsorganisatie en een aantal ‘bijzondere’ eenheden t.w. het Landelijk Parket, het Functioneel
Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.
Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College.
Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl
Het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie heeft in 2020 een OM Informatiestrategie en meerjarenplan 2020-2027 laten opstellen: het Business + Informatieplan OM (BIPOM).
In het BIPOM is het doel vastgelegd om in 2027 één uniforme werkwijze te hebben, ondersteund door één modulair opgebouwd zaaksysteem voor alle zaakstromen binnen het strafrecht. Het gaat om
de ondersteuning van werkprocessen die nu ondersteund worden door 7 verschillende zaaksystemen. Dit betekent dat op alle parketten van het OM dusdanig uniform gewerkt gaat worden, dat iedereen gebruik kan maken van hetzelfde zaaksysteem, zonder lokale uitzonderingen of technische workarounds.
Het project EMMA geeft invulling aan de uitvoering van de strategie die is beschreven in het BIPOM en heeft als doel de 7 zaakssystemen te vervangen en de werkprocessen binnen het OM te uniformeren.

Achtergrond opdracht
De kandidaat heeft het volgende takenpakket:
Definieert, ontwerpt, implementeert en test de detailspecificaties en vereisten (bruikbaarheid, interactie) om de gebruikersinterface van op Be Informed gebaseerde applicaties te ontwikkelen. De kandidaat doet dit binnen de gespecificeerde architectuurrichtlijnen en ontwerppatronen, en werkt doorgaans in kleine, agile teams.

Eisen
-De kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.
-De kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring op het gebied van Be Informed.
-De kandidaat heeft minimaal 5 jaar relevante relevante werkervaring met mainstream integratieframeworks, APIontwikkelingstools en industrieprotocollen.
-De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring in een soortgelijke functie.
-De kandidaat is beschikbaar per 1 november 2022.

Wensen
-De kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van wetenschap, technologie, techniek of wiskunde.
-De kandidaat heeft relevante aantoonbare werkervaring met architectuur en frameworks waaronder TOGAF en SOA.
-De kandidaat heeft relevante aantoonbare werkervaring met modelgedreven ontwikkeling.
-De kandidaat heeft relevante werkervaring met keuzes maken in testframeworks.
-De kandidaat heeft aantoonbare relevante ervaring op het gebied van Agile ontwikkelingsmethoden (o.a. Scrum), wat blijkt uit het cv.
-De kandidaat heeft aantoonbare relevante ervaring op het gebied van reguliere applicatieservers, databases, documentbeheersystemen, contentbeheersystemen, wat blijkt uit het cv.
-De kandidaat heeft een Be Informed Foundation training gevolgd en succesvol afgerond.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Justitie & Veiligheid

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtbeschrijving
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt - samen met de politie en andere ketenpartners - voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dit varieert van winkeldiefstal tot moord en van belastingontduiking tot cybercrime en terrorisme. Het werk van het OM is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat slachtoffers en nabestaanden het gevoel hebben dat zorgvuldig met hun belangen wordt omgegaan.
Het OM bestaat uit een hoofdkantoor (het Parket-Generaal), 10 arrondissementsparketten, 1 landelijke ressortsorganisatie en een aantal ‘bijzondere’ eenheden t.w. het Landelijk Parket, het Functioneel
Parket, het parket CVOM (Centrale Verwerking OM), de DVOM (Dienst Verleningsorganisatie OM) en de Rijksrecherche. Het Openbaar Ministerie is op ca. 35 locaties door heel Nederland gevestigd. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.
Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het OM. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College.
Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl
Het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie heeft in 2020 een OM Informatiestrategie en meerjarenplan 2020-2027 laten opstellen: het Business + Informatieplan OM (BIPOM).
In het BIPOM is het doel vastgelegd om in 2027 één uniforme werkwijze te hebben, ondersteund door één modulair opgebouwd zaaksysteem voor alle zaakstromen binnen het strafrecht. Het gaat om
de ondersteuning van werkprocessen die nu ondersteund worden door 7 verschillende zaaksystemen. Dit betekent dat op alle parketten van het OM dusdanig uniform gewerkt gaat worden, dat iedereen gebruik kan maken van hetzelfde zaaksysteem, zonder lokale uitzonderingen of technische workarounds.
Het project EMMA geeft invulling aan de uitvoering van de strategie die is beschreven in het BIPOM en heeft als doel de 7 zaakssystemen te vervangen en de werkprocessen binnen het OM te uniformeren.

Achtergrond opdracht
De kandidaat heeft het volgende takenpakket:
Definieert, ontwerpt, implementeert en test de detailspecificaties en vereisten (bruikbaarheid, interactie) om de gebruikersinterface van op Be Informed gebaseerde applicaties te ontwikkelen. De kandidaat doet dit binnen de gespecificeerde architectuurrichtlijnen en ontwerppatronen, en werkt doorgaans in kleine, agile teams.

Eisen
-De kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding.
-De kandidaat heeft minimaal 2 jaar werkervaring op het gebied van Be Informed.
-De kandidaat heeft minimaal 5 jaar relevante relevante werkervaring met mainstream integratieframeworks, APIontwikkelingstools en industrieprotocollen.
-De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare relevante werkervaring in een soortgelijke functie.
-De kandidaat is beschikbaar per 1 november 2022.

Wensen
-De kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van wetenschap, technologie, techniek of wiskunde.
-De kandidaat heeft relevante aantoonbare werkervaring met architectuur en frameworks waaronder TOGAF en SOA.
-De kandidaat heeft relevante aantoonbare werkervaring met modelgedreven ontwikkeling.
-De kandidaat heeft relevante werkervaring met keuzes maken in testframeworks.
-De kandidaat heeft aantoonbare relevante ervaring op het gebied van Agile ontwikkelingsmethoden (o.a. Scrum), wat blijkt uit het cv.
-De kandidaat heeft aantoonbare relevante ervaring op het gebied van reguliere applicatieservers, databases, documentbeheersystemen, contentbeheersystemen, wat blijkt uit het cv.
-De kandidaat heeft een Be Informed Foundation training gevolgd en succesvol afgerond.

De recruiter

Celine Correia

HeadFirst

Deel deze opdracht