Opdrachten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (IT) Data Base Administrator

Data Base Administrator

Info

Functie

Data Base Administrator

Locatie

Amersfoort

Uren per week

16 uren per week

Looptijd

30.06.2022 - 30.06.2023

Opdrachtnummer

110080

Sluitingsdatum

date-icon01.06.2022 clock-icon09:06

Rolomschrijving en taakafspraken

Aanbiedingen kunnen gedaan worden via onze portal Select. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.

Opdrachtbeschrijving
De transitie en migratie van de bestaande applicaties MRS en MUS naar de Proza omgeving en de vervanging van Archis betekent het vervangen van de front-end applicaties en het opnieuw inrichten van digitale bedrijfsprocessen in de OpenText AppWorks omgeving. Vanuit deze nieuwe omgeving moeten koppelingen worden gelegd naar de services voor het ontsluiten en bijwerken van de bedrijfsgegevens. Deze koppelingen worden onder een SOA-architectuur gerealiseerd op basis van een Enterprise Service Bus gebruikmakend van de het AnyPoint Platform en Mule runtime engine van de softwareleverancier MuleSoft. Daarnaast moet er oplossingen worden gerealiseerd voor initiatieven als een Linked Data Voorziening, koppelingen met het PDOK. Scope van de opdracht blijft het correctief en adaptief onderhoud aan deze applicaties en database om de bedrijfskritieke processen te kunnen blijven uitvoeren.


Resultaatgebied & Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen, testen en uitrollen van verbeteringen en aanpassingen van bestaande zaken in kimomo en SACE-database. Het beschrijven en opstellen van de functionele en technische documentatie van deze verbeteringen in Confluence, Jira, GIT en Sourcecode.

Vakmatige taken
Het verrichten van al het noodzakelijk correctief en adaptief onderhoud op de Kimomo database teneinde de continuïteit te waarborgen:
• Ontwerp en ontwikkeling van databasescripts in Postgres/Postgis
• Het testen op juiste structuur, locatie, opvraagmethode en mutatiemomenten van gegevens.
• Inrichten en beheer van GeoServer icm GIS-views t.b.v. de kaarten
• Met team digitale test- en verbeterplannen doorvoeren.
• Overdracht van programmatuur en documentatie naar de beheer en onderhoudsorganisatie.


Coördinerende / sturende taken
De medewerker dient overzicht te hebben van de werkzaamheden en de gekozen oplossing van het gehele team om te kunnen adviseren over het ontwikkelproces en het kunnen bewaken van de architectuurprincipes. De medewerker moet zorgdragen voor een juiste inpassing van de uitrol van nieuwe functionaliteit zonder verstoring van werkprocessen van andere domeinen die gebruik maken van dezelfde gedeelde applicatieservices.

Contacten (intern/extern + aard van contacten)
• De medewerker rapporteert in eerste lijn aan de teamleider BTO
• De medewerker stemt af met materiedeskundigen, FB en Product Owners van desbeteffende afdelingen
• De medewerker heeft direct contact met applicatiebeheer intern en bij derden voor technische ondersteuning en voor het vinden oplossingen als er technische issues zich voordoen veroorzaakt door de gedeelde applicaties van het applicatielandschap.

Achtergrond opdracht
Van de kandidaat wordt verwacht dat deze proactief meedenkt over oplossingsalternatieven en oplossingen uitwerkt tot implementeerbare plannen. Om de continuïteit van de bestaande applicaties gedurende de transitieperiode te waarborgen zal correctief onderhoud moeten plaatsvinden en indien nodig adaptief onderhoud om te kunnen voldoen aan de beveiligingseisen die vanuit overheidswege of door leveranciers van digitale aansluitpunten worden gesteld (DigiD, eHerkenning, Kadaster, PDOK, LDV, enz.)

Organisatorische context en cultuur
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor roerend en onroerend erfgoed. Deze kennis zet de Rijksdienst in om met wetten en
regels het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen. Samen met anderen is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed verantwoordelijk voor de zorg van het
Nederlands erfgoed boven en onder de grond en onder water. Voor verdere informatie zie www.cultureelerfgoed.nl

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau

Afgeronde relevante HBO opleiding (Diploma)


Professionele Kennisgebieden

Database Administration

Opleiding en certificaat op het gebied van database ontwerp en administratie SQL/PostgreSQL

Databases en QSL Foundation, Ontwerp en Ontwikkeling Informatiesystemen Foundation, IT Foundation; A+ Essentials, Informatiesystemen
Foundation, Applicatiemanagement Foundation, Information Security Foundation


Kwaliteitenprofielen
databasebeheer

Werk- en denkniveau
Ervaring met database-ontwerp, -ontwikkeling & onderhoud, database migraties, database gebaseerde rapportages,

database exports en geoservers (Postgresql, Postgis) in een OTAP omgeving

Ervaring met het realiseren van koppelingen tussen Postgres en ESB


Wensen
Competenties
Goede beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal / Stressbestendig / Resultaat- en oplossingsgericht
Je bent een teamwerker
Je neemt eigenaarschap
je bent objectief
je bent open en transparant

Aanvullende kennis


Overige functiewensen

- Kennis en werkervaring met Agile/Scrum methodiek in een DevOps omgeving
- Recente werkervaring met de inrichting van omgevingen op virtuele machines (VMWare, Cloud) als onderdeel van OTAP-straten.
- Ervaring met Bitbucket, GIT, Geoserver
- Ervaring met bedrijfsprocessen voor archeologie, monumenten-registratie en subsidies (geen vereiste).

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (IT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Aanbiedingen kunnen gedaan worden via onze portal Select. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.

Opdrachtbeschrijving
De transitie en migratie van de bestaande applicaties MRS en MUS naar de Proza omgeving en de vervanging van Archis betekent het vervangen van de front-end applicaties en het opnieuw inrichten van digitale bedrijfsprocessen in de OpenText AppWorks omgeving. Vanuit deze nieuwe omgeving moeten koppelingen worden gelegd naar de services voor het ontsluiten en bijwerken van de bedrijfsgegevens. Deze koppelingen worden onder een SOA-architectuur gerealiseerd op basis van een Enterprise Service Bus gebruikmakend van de het AnyPoint Platform en Mule runtime engine van de softwareleverancier MuleSoft. Daarnaast moet er oplossingen worden gerealiseerd voor initiatieven als een Linked Data Voorziening, koppelingen met het PDOK. Scope van de opdracht blijft het correctief en adaptief onderhoud aan deze applicaties en database om de bedrijfskritieke processen te kunnen blijven uitvoeren.


Resultaatgebied & Verantwoordelijkheden
Verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen, testen en uitrollen van verbeteringen en aanpassingen van bestaande zaken in kimomo en SACE-database. Het beschrijven en opstellen van de functionele en technische documentatie van deze verbeteringen in Confluence, Jira, GIT en Sourcecode.

Vakmatige taken
Het verrichten van al het noodzakelijk correctief en adaptief onderhoud op de Kimomo database teneinde de continuïteit te waarborgen:
• Ontwerp en ontwikkeling van databasescripts in Postgres/Postgis
• Het testen op juiste structuur, locatie, opvraagmethode en mutatiemomenten van gegevens.
• Inrichten en beheer van GeoServer icm GIS-views t.b.v. de kaarten
• Met team digitale test- en verbeterplannen doorvoeren.
• Overdracht van programmatuur en documentatie naar de beheer en onderhoudsorganisatie.


Coördinerende / sturende taken
De medewerker dient overzicht te hebben van de werkzaamheden en de gekozen oplossing van het gehele team om te kunnen adviseren over het ontwikkelproces en het kunnen bewaken van de architectuurprincipes. De medewerker moet zorgdragen voor een juiste inpassing van de uitrol van nieuwe functionaliteit zonder verstoring van werkprocessen van andere domeinen die gebruik maken van dezelfde gedeelde applicatieservices.

Contacten (intern/extern + aard van contacten)
• De medewerker rapporteert in eerste lijn aan de teamleider BTO
• De medewerker stemt af met materiedeskundigen, FB en Product Owners van desbeteffende afdelingen
• De medewerker heeft direct contact met applicatiebeheer intern en bij derden voor technische ondersteuning en voor het vinden oplossingen als er technische issues zich voordoen veroorzaakt door de gedeelde applicaties van het applicatielandschap.

Achtergrond opdracht
Van de kandidaat wordt verwacht dat deze proactief meedenkt over oplossingsalternatieven en oplossingen uitwerkt tot implementeerbare plannen. Om de continuïteit van de bestaande applicaties gedurende de transitieperiode te waarborgen zal correctief onderhoud moeten plaatsvinden en indien nodig adaptief onderhoud om te kunnen voldoen aan de beveiligingseisen die vanuit overheidswege of door leveranciers van digitale aansluitpunten worden gesteld (DigiD, eHerkenning, Kadaster, PDOK, LDV, enz.)

Organisatorische context en cultuur
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is het kennisinstituut voor roerend en onroerend erfgoed. Deze kennis zet de Rijksdienst in om met wetten en
regels het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen. Samen met anderen is de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed verantwoordelijk voor de zorg van het
Nederlands erfgoed boven en onder de grond en onder water. Voor verdere informatie zie www.cultureelerfgoed.nl

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau

Afgeronde relevante HBO opleiding (Diploma)


Professionele Kennisgebieden

Database Administration

Opleiding en certificaat op het gebied van database ontwerp en administratie SQL/PostgreSQL

Databases en QSL Foundation, Ontwerp en Ontwikkeling Informatiesystemen Foundation, IT Foundation; A+ Essentials, Informatiesystemen
Foundation, Applicatiemanagement Foundation, Information Security Foundation


Kwaliteitenprofielen
databasebeheer

Werk- en denkniveau
Ervaring met database-ontwerp, -ontwikkeling & onderhoud, database migraties, database gebaseerde rapportages,

database exports en geoservers (Postgresql, Postgis) in een OTAP omgeving

Ervaring met het realiseren van koppelingen tussen Postgres en ESB


Wensen
Competenties
Goede beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal / Stressbestendig / Resultaat- en oplossingsgericht
Je bent een teamwerker
Je neemt eigenaarschap
je bent objectief
je bent open en transparant

Aanvullende kennis


Overige functiewensen

- Kennis en werkervaring met Agile/Scrum methodiek in een DevOps omgeving
- Recente werkervaring met de inrichting van omgevingen op virtuele machines (VMWare, Cloud) als onderdeel van OTAP-straten.
- Ervaring met Bitbucket, GIT, Geoserver
- Ervaring met bedrijfsprocessen voor archeologie, monumenten-registratie en subsidies (geen vereiste).

De recruiter

Arthur Timman

HeadFirst

Deel deze opdracht