Opdrachten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (IT) Solution Architect Infrastructuur

Solution Architect Infrastructuur

Info

Functie

Solution Architect Infrastructuur

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

31.07.2022 - 30.08.2023

Opdrachtnummer

112702

Sluitingsdatum

date-icon27.06.2022 clock-icon14:06

Rolomschrijving en taakafspraken

Aanbiedingen kunnen gedaan worden via onze portal Select. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.

Opdrachtbeschrijving
De solution architect wordt ingezet vanuit het ICT-office op het domein ICT infrastructuur en applicatie portfolio management. Continuïteit
en functionaliteit zijn de kernwaarden van waaruit gewerkt wordt. Werkzaamheden van het domein omvatten o.a.
*het geven van inhoud aan de generieke dienstverlening binnen OCW en de ontwikkeling daarvan. Overzicht houden over het complete ICTinfra - en applicatielandschap.
*Meedenken over het oplossen van problemen binnen de bestaande omgeving.
*Het opstellen van kaders en referentiearchitectuur, waardoor het voor anderen mogelijk wordt om specifieke functionaliteiten aan de ICTomgeving toe te voegen.
*Het omzetten van ICT kennis in praktische adviezen en zorgdragen dat de gewenste mogelijkheden kunnen worden benut.
*Het vertalen van gebruikersvragen van OCW naar functionele ontwerpen en nieuwe producten. Hierbij rekening houdend met de
ontwikkelingen in de markt, verschillende gebruikersgroepen en de mogelijkheden die de ICT omgeving biedt.
*Het toetsen van nieuwe projecten op haalbaarheid.
*Het handhaven van relevante principes en richtlijnen voor de voortbrengings- en onderhoudsprocessen van alle generieke dienstverlening.
*Inrichting en borging van een proces voor het werken onder architectuur en een plaats geven binnen de bestaande governance structuur.
*Directe collega's ondersteunen bij hun applicatie vraagstukken richting derde partijen en richting leverancier en bij het uitvoeren van de
adviezen. Directe collega's helpen bij het uitvoeren van de werkzaamheden die voortvloeien uit de aanbevelingen die zijn gedaan ter
verbetering van het technisch applicatie beheer.
Van de solution architect wordt gevraagd om in eerste instantie een bijdrage te leveren aan UPN en de doorontwikkeling van Microsoft Teams
(incl gelieerde en geconnecteerde software). In latere fase afhankelijk van ontwikkelingen uit te bereiden naar andere werkpakketten

Achtergrond opdracht
De ICT infrastructuur en het Applicatie Portfolio Management bestaat uit een omgeving met een tiental locaties. Vanuit de generieke
bedrijfsvoering worden in de orde van 60 tot 100 generieke en vele specifieke applicaties beschikbaar gesteld. Waar mogelijk draaien
applicaties in een Rijksdatacenter. Er zijn op verschillende thema's ontwikkelingen gaande denk hierbij aan samenwerkings- en productivity
tools, thuiswerkvoorzieningen o.a. Microsoft Teams, Cloudification en Security.
Een Solution architect heeft de juiste kennis en vaardigheden om een bijdrage aan de ontwikkelingen en te geven. Hij werkt in een team
samen met de overige architecten van ICT office en de toeleveranier(s)

Organisatorische context en cultuur
OCW bestaat uit een bestuursdepartement en tien daarbuiten gepositioneerde dienstonderdelen Het bestuursdepartement ontwikkelt het beleid op de
terreinen onderwijs, cultuur en wetenschap.

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
Kennis en gevoel voor ICT Infrastructuur op basis van Microsoft en Vmware

Bestuurlijke Informatica-HBO-niveau 

Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, etc.)-kennis van relevante end-user-services, zoals collaboration- en productivity-tools, e-mail en agenda, documentverwerking, middleware, netwerksegmentatie, ADFS, Azure AD, Identity en

Acces ManagementProfessionele Kennisgebieden
Bestuurlijke Informatica
Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, etc.)
Informatiemanagement

Kwaliteitenprofielen
1.1.4 Technische Architectuur

Werk- en denkniveau
5 jaar- HBO werk- en denkniveau in de richting van informatica
5 jaar- Werkervaring in de ICT

5 jaar- Brede kennis van ICT-infrastructuur, meerjarige ervaring als architect in projecten

3 jaar- Ervaring met methoden en technieken, zoals ITIL, PRINCE2, Scrum, Agile en TOGAF

Wensen
Competenties
Communicatief vaardig, samenwerken. Overtuigingskracht. Pro-actief, in staat om verbeteringen te signaleren en te formuleren.
Adviesvaardig. Plannen en organiseren. Kennis van open stack technologieën
Informatiemanagement- Kennis van TOGAF en ITIL. PRINCE 2 gecertificeerd 


Aanvullende kennis
Kennis van en ervaring met Agile/scrum methodiek. Werkervaring met het toepassen van Architectuurprincipes.
Werkervaring bij de Rijksoverheid.
Ervaring met het maken van businesscases en gevoel voor het vanuit functioneel perspectief denken over nut en noodzaak van bepaalde
oplossingen

Overige functiewensen
Voldoende affiniteit met werk- en bedrijfsprocessen van de dienstonderdelen van het OCW concern is een pré.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (IT)

Rolomschrijving en taakafspraken

Aanbiedingen kunnen gedaan worden via onze portal Select. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.

Opdrachtbeschrijving
De solution architect wordt ingezet vanuit het ICT-office op het domein ICT infrastructuur en applicatie portfolio management. Continuïteit
en functionaliteit zijn de kernwaarden van waaruit gewerkt wordt. Werkzaamheden van het domein omvatten o.a.
*het geven van inhoud aan de generieke dienstverlening binnen OCW en de ontwikkeling daarvan. Overzicht houden over het complete ICTinfra - en applicatielandschap.
*Meedenken over het oplossen van problemen binnen de bestaande omgeving.
*Het opstellen van kaders en referentiearchitectuur, waardoor het voor anderen mogelijk wordt om specifieke functionaliteiten aan de ICTomgeving toe te voegen.
*Het omzetten van ICT kennis in praktische adviezen en zorgdragen dat de gewenste mogelijkheden kunnen worden benut.
*Het vertalen van gebruikersvragen van OCW naar functionele ontwerpen en nieuwe producten. Hierbij rekening houdend met de
ontwikkelingen in de markt, verschillende gebruikersgroepen en de mogelijkheden die de ICT omgeving biedt.
*Het toetsen van nieuwe projecten op haalbaarheid.
*Het handhaven van relevante principes en richtlijnen voor de voortbrengings- en onderhoudsprocessen van alle generieke dienstverlening.
*Inrichting en borging van een proces voor het werken onder architectuur en een plaats geven binnen de bestaande governance structuur.
*Directe collega's ondersteunen bij hun applicatie vraagstukken richting derde partijen en richting leverancier en bij het uitvoeren van de
adviezen. Directe collega's helpen bij het uitvoeren van de werkzaamheden die voortvloeien uit de aanbevelingen die zijn gedaan ter
verbetering van het technisch applicatie beheer.
Van de solution architect wordt gevraagd om in eerste instantie een bijdrage te leveren aan UPN en de doorontwikkeling van Microsoft Teams
(incl gelieerde en geconnecteerde software). In latere fase afhankelijk van ontwikkelingen uit te bereiden naar andere werkpakketten

Achtergrond opdracht
De ICT infrastructuur en het Applicatie Portfolio Management bestaat uit een omgeving met een tiental locaties. Vanuit de generieke
bedrijfsvoering worden in de orde van 60 tot 100 generieke en vele specifieke applicaties beschikbaar gesteld. Waar mogelijk draaien
applicaties in een Rijksdatacenter. Er zijn op verschillende thema's ontwikkelingen gaande denk hierbij aan samenwerkings- en productivity
tools, thuiswerkvoorzieningen o.a. Microsoft Teams, Cloudification en Security.
Een Solution architect heeft de juiste kennis en vaardigheden om een bijdrage aan de ontwikkelingen en te geven. Hij werkt in een team
samen met de overige architecten van ICT office en de toeleveranier(s)

Organisatorische context en cultuur
OCW bestaat uit een bestuursdepartement en tien daarbuiten gepositioneerde dienstonderdelen Het bestuursdepartement ontwikkelt het beleid op de
terreinen onderwijs, cultuur en wetenschap.

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
Kennis en gevoel voor ICT Infrastructuur op basis van Microsoft en Vmware

Bestuurlijke Informatica-HBO-niveau 

Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, etc.)-kennis van relevante end-user-services, zoals collaboration- en productivity-tools, e-mail en agenda, documentverwerking, middleware, netwerksegmentatie, ADFS, Azure AD, Identity en

Acces ManagementProfessionele Kennisgebieden
Bestuurlijke Informatica
Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, etc.)
Informatiemanagement

Kwaliteitenprofielen
1.1.4 Technische Architectuur

Werk- en denkniveau
5 jaar- HBO werk- en denkniveau in de richting van informatica
5 jaar- Werkervaring in de ICT

5 jaar- Brede kennis van ICT-infrastructuur, meerjarige ervaring als architect in projecten

3 jaar- Ervaring met methoden en technieken, zoals ITIL, PRINCE2, Scrum, Agile en TOGAF

Wensen
Competenties
Communicatief vaardig, samenwerken. Overtuigingskracht. Pro-actief, in staat om verbeteringen te signaleren en te formuleren.
Adviesvaardig. Plannen en organiseren. Kennis van open stack technologieën
Informatiemanagement- Kennis van TOGAF en ITIL. PRINCE 2 gecertificeerd 


Aanvullende kennis
Kennis van en ervaring met Agile/scrum methodiek. Werkervaring met het toepassen van Architectuurprincipes.
Werkervaring bij de Rijksoverheid.
Ervaring met het maken van businesscases en gevoel voor het vanuit functioneel perspectief denken over nut en noodzaak van bepaalde
oplossingen

Overige functiewensen
Voldoende affiniteit met werk- en bedrijfsprocessen van de dienstonderdelen van het OCW concern is een pré.

De recruiter

Arthur Timman

HeadFirst

Deel deze opdracht