Opdrachten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2022) SR intergratiespecialist

SR intergratiespecialist

Info

Functie

SR intergratiespecialist

Locatie

Den Haag

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

30.09.2022 - 29.09.2023

Opdrachtnummer

112683

Sluitingsdatum

date-icon28.06.2022 clock-icon10:06

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Het CIBG is een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als
onderdeel van zijn uitvoeringsopdracht specialiseert CIBG zich in de ontwikkeling van
registertechnologieën, inclusief de specificatie en realisatie van de toegang, verwerking, opslag en
distributie met betrekking tot (persoons-) gegevens. Bekende voorbeelden zijn het BIG-register
Donorregister, Diergeneeskunderegister en UZI-register.
Daarnaast geeft CIBG ook ontheffingen af voor de productie en verspreiding van medicinale
cannabis, reikt het de UZI-pas uit en verleent CIBG vergunningen aan apotheekhoudende
huisartsen en farmaceutische bedrijven voor het bereiden, invoeren en handel in geneesmiddelen.
CIBG specialiseert zich in het uitvoeren van registertaken voor VWS en op specifieke registers voor
onderwijs, (beroepen)registertaken en gegevensknooppunten Rijksbreed.
CIBG heeft vestigingen in Den Haag en Heerlen. De afdeling Delivery is in Den Haag gevestigd.
De taak van de afdeling Delivery is het doorontwikkelen en in stand houden van applicaties en
websites met gegevensverzamelingen. Dit betekent dat de afdeling Delivery zorgt voor
beschikbaarheid van de applicaties en websites, beveiliging van en gebruiksvriendelijke toegang tot
de gegevens.
De afdeling ICT heeft een multidisciplinair IntegratieTeam opgericht dat zorg draagt voor het
onderhoud en de doorontwikkeling van de Koppelvlakken. Deze koppelvlakken zorgen voor de
integratie van extern aangeboden generieke diensten (zoals GBA, MijnOverheid, NHR) over het
gehele applicatielandschap van CIBG. Ook zorgen zij ervoor dat verschillende authenticatiediensten
zoals bijvoorbeeld DigiD, eHerkenning en Windows SSO generiek ontsloten worden voor de
applicaties binnen CIBG.
De Koppelvlakken zijn binnen het CIBG IT landschap (gebaseerd op een SOA architectuur)
gepositioneerd over meerdere hosting partijen met onderlinge afhankelijkheden. Bij verschillende
hostingpartijen gelden verschillende requirements die gerespecteerd dienen te worden, waardoor
inrichting van de koppelvlakken per hostingpartij verschillend kan zijn. Er zijn drie belangrijke
hostingpartijen voor de koppelvlakken, te weten: KPN, DICTU en SSC-ICT Haaglanden.

Project
N.v.t.

Opdrachtomschrijving
Voor het Integratieteam zijn we op zoek naar een senior Integratiespecialist met specifieke kennis
van Apache Camel en Apache Artemis (ActiveMQ).
Als Integratiespecialist heb je het overzicht over de verschillende informatiedomeinen binnen het
CIBG en de gebruikte of aangeboden informatie buiten het CIBG en kun je deze op elkaar laten
aansluiten. De integratie wordt gerealiseerd door een samenspel van de producten CA API
Gateway, CA Identity Manager, Tibco ActiveMatrix BusinessWorks, Apache Camel, Apache Artemis
(ActiveMQ), Kafka en Cleo VL-Trader.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden
Concreet verwacht het CIBG de volgende taken en resultaten:
• Uniform, gestandaardiseerd, veilig en snel integreren van interne- en externe systemen
volgens een service georiënteerde architectuur;
• Zeer gestructureerd en secuur doorvoeren van wijzigingen over de OTAP omgevingen;
• Opstellen en bijhouden van (systeem)documentatie voor verschillende stakeholders:
afnemers, leveranciers, hosting partijen, testers en integratiespecialisten;
• Geautomatiseerde deployment van configuratie door de OTAP straten van het CIBG middels
versiebeheer software;
• Inzetten van mitigerende maatregelen naar aanleiding van de risico analyses;
• Inrichten en bewaken van monitoring van alle bedrijfskritieke functionaliteiten en acteren
op daarbij gesignaleerde problemen;
• Bericht transformaties en orkestraties maken middels Apache Camel;
• Inrichten Messaging met behulp van Apache ActiveMQ;
• In gebouwde koppelingen gebruik maken van authenticatiediensten zoals Microsoft ADFS,
DigiD en eHerkenning;
• Asynchrone berichten versturen via Digikoppeling ebMS, AS2 of HTTP middels Cleo
VLTrader of Apache Camel;
• Uitvoeren systeemtesten;
• Optreden als strategisch, tactisch en operationeel gesprekspartner voor interne afdelingen
zoals applicatiemanagers, scrum teams, architecten, hostingpartijen en software
leveranciers;
• Verzorgen van technische en strategisch/tactische afstemming met interne leveranciers en
interne ketenpartners;
• Opstellen van templates en kaders voor (systeem)documentatie;
• Uitwerken van strategische voorstellen afstemmen ervan binnen het CIBG, zoals verdere
automatisering van werkzaamheden en inzet van deployment technieken;
• Actief doen van voorstellen aan architectuur aan de hand van marktontwikkelingen op het
vakgebied van integratietechnologie.

Vaardigheden
Wij verwachten van de door partijen in te zetten medewerker dat hij/zij:
• Zeer uitgebreide en aantoonbare kennis heeft van de onderstaande producten:
o Tibco Active Matrix Businessworks 6
o Apache ActiveMQ;
o Apache Camel.
• Beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding — of een vergelijkbaar niveau opgedaan
door een goede vooropleiding en meerdere jaren ervaring - op gebied van ICT, geregeld
aangevuld met specifieke opleidingen;
• Een analytische blik heeft op integratie vraagstukken;
• Ervaring heeft met integratie van applicaties in een heterogene infrastructuur;
• De technische diepte in kan, maar ook het overzicht kan bewaren in complexe ketens;
• Zeer gedreven is in het vastleggen van informatie en dit consequent bijhoudt;
• Ruime ervaring heeft in het modelleren van koppelingen en dit kan vastleggen in een
relationeel modelleringstool zoals Enterprise Architect van Sparx Systems;
• Kennis heeft van PKI-technologieën, zoals genereren van private keys, beheren van
certificaten, encryptie en ondertekenen;
• Kennis heeft van authenticaties, zoals DigiD, eHerkenning, ADFS of andere SAML
gebaseerde authenticaties;
• Kennis heeft van netwerktopologie, zoals firewalls en load balancers;
• Autorisatiemodellen kan doorvoeren in een identity management systeem;
• Ervaring heeft met het opzetten van monitoring en performance analyses en deze
gegevens om te zetten tot een optimale dienstverlening;
• Ervaring heeft met Java, Maven en Spring-boot en de mentaliteit heeft om zoveel mogelijk
repeterende handelingen te automatiseren;
• Werkervaring heeft met zowel Windows als Linux servers;
• Kennis en ervaring van een of meerdere onderstaande producten:
o API Gateway, bij voorkeur CA Api gateway;
o Managed File Transfer, bij voorkeur Cleo VL Trader;
o Identity Management, bij voorkeur CA Identity Manager;
• Ervaring heeft met koppelingen naar Landelijke Voorzieningen bij de Nederlandse
Overheid;
• Bekend is met SOA, HTTP, SSL, XML, XSD, XSLT, REST, JWT, WSDL, SOAP, XPath, XQuery,
SoapUl en JMeter.

Wij gaan ervanuit dat een in te zetten medewerker:
• Leergierig is en geheel zelfstandig en snel de basiskennis tot zich neemt van een voor hem
of haar nog onbekend integratie product op basis van de door de leverancier beschikbare
documentatie, de CIBG documentatie en reeds gemaakte oplossingen;
• Een proactieve houding heeft: niet bang is om te vragen of ergens op af te stappen;
• Secuur is en een hoge kwaliteit nastreeft, maar toch pragmatisch blijft;
• Open en toegankelijk is voor alle betrokken partijen;
• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden om binnen een team te kunnen
opereren en overtuigingskracht heeft;
• Een hands-on mentaliteit heeft waarbij hij of zij zichzelf en zijn werk continue verbetert;
• Een voldoende vindt hij of zij niet goed genoeg, maar streeft naar minimaal een 9;
• Resultaatgericht is en knopen weet door te hakken zonder de belangen van betrokkenen uit
het oog te verliezen;
• Ervaring heeft om agile te werken en bij voorkeur op basis binnen een DevOps
beheeromgeving.

Middelen
Voor de uitvoer van de functie/opdracht achten wij dat de gegunde kandidaat de volgende
middelen tot zijn/haar beschikking heeft:
• Licenties Microsoft Visual Studio Enterprise 2019
• Jetbrains toolbox licentie (voor onder meer Resharper)

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2022)

Rolomschrijving en taakafspraken

Opdrachtgever
Het CIBG is een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als
onderdeel van zijn uitvoeringsopdracht specialiseert CIBG zich in de ontwikkeling van
registertechnologieën, inclusief de specificatie en realisatie van de toegang, verwerking, opslag en
distributie met betrekking tot (persoons-) gegevens. Bekende voorbeelden zijn het BIG-register
Donorregister, Diergeneeskunderegister en UZI-register.
Daarnaast geeft CIBG ook ontheffingen af voor de productie en verspreiding van medicinale
cannabis, reikt het de UZI-pas uit en verleent CIBG vergunningen aan apotheekhoudende
huisartsen en farmaceutische bedrijven voor het bereiden, invoeren en handel in geneesmiddelen.
CIBG specialiseert zich in het uitvoeren van registertaken voor VWS en op specifieke registers voor
onderwijs, (beroepen)registertaken en gegevensknooppunten Rijksbreed.
CIBG heeft vestigingen in Den Haag en Heerlen. De afdeling Delivery is in Den Haag gevestigd.
De taak van de afdeling Delivery is het doorontwikkelen en in stand houden van applicaties en
websites met gegevensverzamelingen. Dit betekent dat de afdeling Delivery zorgt voor
beschikbaarheid van de applicaties en websites, beveiliging van en gebruiksvriendelijke toegang tot
de gegevens.
De afdeling ICT heeft een multidisciplinair IntegratieTeam opgericht dat zorg draagt voor het
onderhoud en de doorontwikkeling van de Koppelvlakken. Deze koppelvlakken zorgen voor de
integratie van extern aangeboden generieke diensten (zoals GBA, MijnOverheid, NHR) over het
gehele applicatielandschap van CIBG. Ook zorgen zij ervoor dat verschillende authenticatiediensten
zoals bijvoorbeeld DigiD, eHerkenning en Windows SSO generiek ontsloten worden voor de
applicaties binnen CIBG.
De Koppelvlakken zijn binnen het CIBG IT landschap (gebaseerd op een SOA architectuur)
gepositioneerd over meerdere hosting partijen met onderlinge afhankelijkheden. Bij verschillende
hostingpartijen gelden verschillende requirements die gerespecteerd dienen te worden, waardoor
inrichting van de koppelvlakken per hostingpartij verschillend kan zijn. Er zijn drie belangrijke
hostingpartijen voor de koppelvlakken, te weten: KPN, DICTU en SSC-ICT Haaglanden.

Project
N.v.t.

Opdrachtomschrijving
Voor het Integratieteam zijn we op zoek naar een senior Integratiespecialist met specifieke kennis
van Apache Camel en Apache Artemis (ActiveMQ).
Als Integratiespecialist heb je het overzicht over de verschillende informatiedomeinen binnen het
CIBG en de gebruikte of aangeboden informatie buiten het CIBG en kun je deze op elkaar laten
aansluiten. De integratie wordt gerealiseerd door een samenspel van de producten CA API
Gateway, CA Identity Manager, Tibco ActiveMatrix BusinessWorks, Apache Camel, Apache Artemis
(ActiveMQ), Kafka en Cleo VL-Trader.

Kennis, ervaring, competenties en vaardigheden
Concreet verwacht het CIBG de volgende taken en resultaten:
• Uniform, gestandaardiseerd, veilig en snel integreren van interne- en externe systemen
volgens een service georiënteerde architectuur;
• Zeer gestructureerd en secuur doorvoeren van wijzigingen over de OTAP omgevingen;
• Opstellen en bijhouden van (systeem)documentatie voor verschillende stakeholders:
afnemers, leveranciers, hosting partijen, testers en integratiespecialisten;
• Geautomatiseerde deployment van configuratie door de OTAP straten van het CIBG middels
versiebeheer software;
• Inzetten van mitigerende maatregelen naar aanleiding van de risico analyses;
• Inrichten en bewaken van monitoring van alle bedrijfskritieke functionaliteiten en acteren
op daarbij gesignaleerde problemen;
• Bericht transformaties en orkestraties maken middels Apache Camel;
• Inrichten Messaging met behulp van Apache ActiveMQ;
• In gebouwde koppelingen gebruik maken van authenticatiediensten zoals Microsoft ADFS,
DigiD en eHerkenning;
• Asynchrone berichten versturen via Digikoppeling ebMS, AS2 of HTTP middels Cleo
VLTrader of Apache Camel;
• Uitvoeren systeemtesten;
• Optreden als strategisch, tactisch en operationeel gesprekspartner voor interne afdelingen
zoals applicatiemanagers, scrum teams, architecten, hostingpartijen en software
leveranciers;
• Verzorgen van technische en strategisch/tactische afstemming met interne leveranciers en
interne ketenpartners;
• Opstellen van templates en kaders voor (systeem)documentatie;
• Uitwerken van strategische voorstellen afstemmen ervan binnen het CIBG, zoals verdere
automatisering van werkzaamheden en inzet van deployment technieken;
• Actief doen van voorstellen aan architectuur aan de hand van marktontwikkelingen op het
vakgebied van integratietechnologie.

Vaardigheden
Wij verwachten van de door partijen in te zetten medewerker dat hij/zij:
• Zeer uitgebreide en aantoonbare kennis heeft van de onderstaande producten:
o Tibco Active Matrix Businessworks 6
o Apache ActiveMQ;
o Apache Camel.
• Beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding — of een vergelijkbaar niveau opgedaan
door een goede vooropleiding en meerdere jaren ervaring - op gebied van ICT, geregeld
aangevuld met specifieke opleidingen;
• Een analytische blik heeft op integratie vraagstukken;
• Ervaring heeft met integratie van applicaties in een heterogene infrastructuur;
• De technische diepte in kan, maar ook het overzicht kan bewaren in complexe ketens;
• Zeer gedreven is in het vastleggen van informatie en dit consequent bijhoudt;
• Ruime ervaring heeft in het modelleren van koppelingen en dit kan vastleggen in een
relationeel modelleringstool zoals Enterprise Architect van Sparx Systems;
• Kennis heeft van PKI-technologieën, zoals genereren van private keys, beheren van
certificaten, encryptie en ondertekenen;
• Kennis heeft van authenticaties, zoals DigiD, eHerkenning, ADFS of andere SAML
gebaseerde authenticaties;
• Kennis heeft van netwerktopologie, zoals firewalls en load balancers;
• Autorisatiemodellen kan doorvoeren in een identity management systeem;
• Ervaring heeft met het opzetten van monitoring en performance analyses en deze
gegevens om te zetten tot een optimale dienstverlening;
• Ervaring heeft met Java, Maven en Spring-boot en de mentaliteit heeft om zoveel mogelijk
repeterende handelingen te automatiseren;
• Werkervaring heeft met zowel Windows als Linux servers;
• Kennis en ervaring van een of meerdere onderstaande producten:
o API Gateway, bij voorkeur CA Api gateway;
o Managed File Transfer, bij voorkeur Cleo VL Trader;
o Identity Management, bij voorkeur CA Identity Manager;
• Ervaring heeft met koppelingen naar Landelijke Voorzieningen bij de Nederlandse
Overheid;
• Bekend is met SOA, HTTP, SSL, XML, XSD, XSLT, REST, JWT, WSDL, SOAP, XPath, XQuery,
SoapUl en JMeter.

Wij gaan ervanuit dat een in te zetten medewerker:
• Leergierig is en geheel zelfstandig en snel de basiskennis tot zich neemt van een voor hem
of haar nog onbekend integratie product op basis van de door de leverancier beschikbare
documentatie, de CIBG documentatie en reeds gemaakte oplossingen;
• Een proactieve houding heeft: niet bang is om te vragen of ergens op af te stappen;
• Secuur is en een hoge kwaliteit nastreeft, maar toch pragmatisch blijft;
• Open en toegankelijk is voor alle betrokken partijen;
• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden om binnen een team te kunnen
opereren en overtuigingskracht heeft;
• Een hands-on mentaliteit heeft waarbij hij of zij zichzelf en zijn werk continue verbetert;
• Een voldoende vindt hij of zij niet goed genoeg, maar streeft naar minimaal een 9;
• Resultaatgericht is en knopen weet door te hakken zonder de belangen van betrokkenen uit
het oog te verliezen;
• Ervaring heeft om agile te werken en bij voorkeur op basis binnen een DevOps
beheeromgeving.

Middelen
Voor de uitvoer van de functie/opdracht achten wij dat de gegunde kandidaat de volgende
middelen tot zijn/haar beschikking heeft:
• Licenties Microsoft Visual Studio Enterprise 2019
• Jetbrains toolbox licentie (voor onder meer Resharper)

De recruiter

Agbor Eyongakpa

HeadFirst

Deel deze opdracht