Opdrachten

Rijkswaterstaat (RWS) (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min IenW)) Business requirementsanalist

Business requirementsanalist

Info

Functie

Business requirementsanalist

Locatie

Delft

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

31.01.2023 - 30.12.2023

Opdrachtnummer

129779

Sluitingsdatum

date-icon03.02.2023 clock-icon10:02

Rolomschrijving en taakafspraken

Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.

Opdrachtbeschrijving

Met de i-Strategie 2.0 heeft Rijkswaterstaat maatregelen genomen om Data en IV op een succesvolle wijze een integraal onderdeel van het werk te laten zijn. Een van de maatregelen is de implementatie van business architectuur bij RWS.
Bij het organisatieonderdeel Verkeer en Watermanagement (VWM) heeft de afdeling IV Beheer en Projecten (IBP) het voortouw genomen van deze implementatie. Echter deze ontwikkeling is nog in een beginstadium waardoor veel aspecten van Business Architectuur nog niet zijn uitgewerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ontologisch model, metamodellen die aansluiten op de andere RWSorganisatieonderdelen, maar ook de modellen en beschrijvingen van de belangrijkste diensten en producten in samenhang met de missie, doelstellingen en processen. Een belangrijke succesfactor voor het succesvol kunnen werken onder architectuur is het professionaliseren van Requirements
management, waarbij een inhoudelijke koppeling tussen de Business Architectuur en Requirements geborgd is.

Voor dit laatste onderwerp is de afdeling IBP op zoek naar een ervaren Business Requirementsanalist die met al deze uitdagingen om weet te gaan, flexibel is en een concrete bijdrage weet te leveren aan het op orde brengen van de functionele specificaties van Verkeer en Watermanagement, en andere analyses werkzaamheden. De juiste kandidaat heeft ervaring met werken onder business architectuur.

Requirementsmanagement

- Het analyseren van werkprocessen, taken en producten met als resultaat het verzamelen en beschrijven van de non functionele en functionele requirements bij VWM;
- Het uitvragen van ontbrekende requirements dan wel het zorgen dat deze beschikbaar komen;
- Het vastleggen van de functionele en non functionele requirements in een requirementsmanagementtool conform requirementsmodel;
- Het uitdragen van het requirementsproces bij de stakeholders en de werkwijze om te komen tot gevalideerde en afgestemde requirements;
- Het begeleiden en adviseren van onze stakeholders bij het doorlopen van het requirementsproces;

Modelgericht werken:
- Onderhouden modellen, viewpoints en objectenbibliotheek aan de hand van beschikbare beschrijvingen, rapporten en verkenningen.
- Uitdragen en afstemmen viewpoint en objectbibliotheek met keyusers en analist/architect.
- Creëren begripsvorming en draagvlak betreffende de analyseresultaten in de vorm van presentatie en rapportage.


Organisatorische context en cultuur

Als landelijk organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat is Verkeer- en Watermanagement (VWM) verantwoordelijk voor verkeersmanagement en watermanagement op de drie infrastructurele hoofdnetwerken onder beheer bij Rijkswaterstaat. Door deze taken te bundelen werkt Rijkswaterstaat aan een uniformere en meer slagvaardige dienstverlening voor de gebruikers van de netwerken.

VWM zorgt 24 uur per dag voor betrouwbaar waterbeheer en vlot en veilig verkeer over weg en water. Het organisatieonderdeel VWM is een 24-uurs organisatie waarin alle operationele taken van de weginspecteurs, wegverkeerscentrales, sluismeesters, verkeersleiders, verkeersposten en een onderdeel van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) zijn ondergebracht. VWM zorgt o.a. voor de afhandeling van ongevallen, plant werkzaamheden aan (vaar)wegen en komt in actie bij crisis als gevolg van bijvoorbeeld extreem weer. Ook enkele operationele taken op het gebied van beheer verkeerssystemen en netwerkplanning maken onderdeel uit van RWS VWM.

Binnen de directie Bedrijfsvoering, Communicatie en Crisiscoördinatie (BCC), onderdeel van VWM, is de afdeling Informatievoorziening, Beheer & Projecten (IBP) verantwoordelijk voor het functioneel beheren van de informatievoorziening en het projectmatig uitvoeren van functionele veranderingen op de informatievoorziening van VWM.

Eén van de belangrijke instrumenten om te zorgen voor veilig en vlot (scheepvaart)verkeer is de informatievoorziening. De afdeling IBP/VWM is o.a. verantwoordelijk voor de functionele specificaties die aan de informatievoorziening (IV) en industriële automatisering (IA) gesteld worden. Doel daarbij is om de VWM-collega’s die werken in bijvoorbeeld bediening van tunnels of bruggen en verkeersbegeleiding van de juiste, veilige IV-en IA-middelen te voorzien. Bij het opstellen van functionele specificaties wordt rekening gehouden met onder meer eisen op het gebied van informatiebeveiliging (cybersecurity), ergonomie en de wens om IV steeds meer landelijk te uniformeren. Mede door deze uniformering wordt op dit moment veel aandacht besteed aan het op orde brengen van de bedrijfs- en Informatiearchitectuur, en requirementsmanagement Rijkswaterstaat, Verkeer en Water Management (VWM) opereert als uitvoeringsorganisatie van het Ministerie IenW, dagelijks in een dynamisch politiek-bestuurlijk speelveld. Eén van de belangrijke instrumenten om te zorgen voor veilig en vlot (scheepvaart)verkeer is de informatievoorziening. De afdeling IBP/VWM is o.a. verantwoordelijk voor de functionele specificaties die aan de informatievoorziening (IV) en industriële automatisering (IA) gesteld worden. Doel daarbij is om de VWM-collega’s die werken in bijvoorbeeld bediening van tunnels of bruggen en verkeersbegeleiding
van de juiste, veilige IV-en IA-middelen te voorzien. Bij het opstellen van functionele specificaties wordt rekening gehouden met onder meer eisen op het gebied van informatiebeveiliging (cybersecurity), ergonomie en de wens om IV steeds meer landelijk te uniformeren.

Eisen

- Kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde WO opleiding in de richting van informatiekunde, bedrijfskunde of vergelijkbaar.
- Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring met het opzetten van een requirementsmanagement binnen een overheidsorganisatie en kan deze kennis m.b.t. requirementsmanagement ook overdragen zowel in woord als geschrift. 
- Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring met het analyseren van business gerelateerde vraagstukken binnen een overheidsorganisatie en kan deze kennis ook overdragen zowel in woord als geschrift.
- Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring met een Enterprise architectuur binnen een grote overheidsorganisatie (+500 mdw)


Wensen

- Mate waarin de kandidaat kennis en ervaring heeft met architectuurraamwerken zoals Togaf en NOVIUS, en met gangbare architectuurtalen zoals Archimate.
- Kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde WO opleiding in de richting van informatiekunde, bedrijfskunde of vergelijkbaar.
- Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring met het opzetten van een requirementsmanagement binnen een overheidsorganisatie en kan deze kennis m.b.t. requirementsmanagement ook overdragen zowel in woord als geschrift.
- Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring met het analyseren van business gerelateerde vraagstukken binnen een overheidsorganisatie en kan deze kennis ook overdragen zowel in woord als geschrift.
- Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring met een Enterprise architectuur binnen een grote overheidsorganisatie (+500 mdw)
- Mate waarin de kandidaat kennis en ervaring heeft met modelleertooling als Sparx Enterprise architect.
- Mate waarin de kandidaat kennis en ervaring heeft met referentie architecturen zoals NORA
- Mate waarin de kandidaat kennis en ervaring heeft met Design & Engineering Methodology for Organizations

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Rijkswaterstaat (RWS) (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min IenW))

Rolomschrijving en taakafspraken

Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.

Opdrachtbeschrijving

Met de i-Strategie 2.0 heeft Rijkswaterstaat maatregelen genomen om Data en IV op een succesvolle wijze een integraal onderdeel van het werk te laten zijn. Een van de maatregelen is de implementatie van business architectuur bij RWS.
Bij het organisatieonderdeel Verkeer en Watermanagement (VWM) heeft de afdeling IV Beheer en Projecten (IBP) het voortouw genomen van deze implementatie. Echter deze ontwikkeling is nog in een beginstadium waardoor veel aspecten van Business Architectuur nog niet zijn uitgewerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ontologisch model, metamodellen die aansluiten op de andere RWSorganisatieonderdelen, maar ook de modellen en beschrijvingen van de belangrijkste diensten en producten in samenhang met de missie, doelstellingen en processen. Een belangrijke succesfactor voor het succesvol kunnen werken onder architectuur is het professionaliseren van Requirements
management, waarbij een inhoudelijke koppeling tussen de Business Architectuur en Requirements geborgd is.

Voor dit laatste onderwerp is de afdeling IBP op zoek naar een ervaren Business Requirementsanalist die met al deze uitdagingen om weet te gaan, flexibel is en een concrete bijdrage weet te leveren aan het op orde brengen van de functionele specificaties van Verkeer en Watermanagement, en andere analyses werkzaamheden. De juiste kandidaat heeft ervaring met werken onder business architectuur.

Requirementsmanagement

- Het analyseren van werkprocessen, taken en producten met als resultaat het verzamelen en beschrijven van de non functionele en functionele requirements bij VWM;
- Het uitvragen van ontbrekende requirements dan wel het zorgen dat deze beschikbaar komen;
- Het vastleggen van de functionele en non functionele requirements in een requirementsmanagementtool conform requirementsmodel;
- Het uitdragen van het requirementsproces bij de stakeholders en de werkwijze om te komen tot gevalideerde en afgestemde requirements;
- Het begeleiden en adviseren van onze stakeholders bij het doorlopen van het requirementsproces;

Modelgericht werken:
- Onderhouden modellen, viewpoints en objectenbibliotheek aan de hand van beschikbare beschrijvingen, rapporten en verkenningen.
- Uitdragen en afstemmen viewpoint en objectbibliotheek met keyusers en analist/architect.
- Creëren begripsvorming en draagvlak betreffende de analyseresultaten in de vorm van presentatie en rapportage.


Organisatorische context en cultuur

Als landelijk organisatieonderdeel van Rijkswaterstaat is Verkeer- en Watermanagement (VWM) verantwoordelijk voor verkeersmanagement en watermanagement op de drie infrastructurele hoofdnetwerken onder beheer bij Rijkswaterstaat. Door deze taken te bundelen werkt Rijkswaterstaat aan een uniformere en meer slagvaardige dienstverlening voor de gebruikers van de netwerken.

VWM zorgt 24 uur per dag voor betrouwbaar waterbeheer en vlot en veilig verkeer over weg en water. Het organisatieonderdeel VWM is een 24-uurs organisatie waarin alle operationele taken van de weginspecteurs, wegverkeerscentrales, sluismeesters, verkeersleiders, verkeersposten en een onderdeel van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) zijn ondergebracht. VWM zorgt o.a. voor de afhandeling van ongevallen, plant werkzaamheden aan (vaar)wegen en komt in actie bij crisis als gevolg van bijvoorbeeld extreem weer. Ook enkele operationele taken op het gebied van beheer verkeerssystemen en netwerkplanning maken onderdeel uit van RWS VWM.

Binnen de directie Bedrijfsvoering, Communicatie en Crisiscoördinatie (BCC), onderdeel van VWM, is de afdeling Informatievoorziening, Beheer & Projecten (IBP) verantwoordelijk voor het functioneel beheren van de informatievoorziening en het projectmatig uitvoeren van functionele veranderingen op de informatievoorziening van VWM.

Eén van de belangrijke instrumenten om te zorgen voor veilig en vlot (scheepvaart)verkeer is de informatievoorziening. De afdeling IBP/VWM is o.a. verantwoordelijk voor de functionele specificaties die aan de informatievoorziening (IV) en industriële automatisering (IA) gesteld worden. Doel daarbij is om de VWM-collega’s die werken in bijvoorbeeld bediening van tunnels of bruggen en verkeersbegeleiding van de juiste, veilige IV-en IA-middelen te voorzien. Bij het opstellen van functionele specificaties wordt rekening gehouden met onder meer eisen op het gebied van informatiebeveiliging (cybersecurity), ergonomie en de wens om IV steeds meer landelijk te uniformeren. Mede door deze uniformering wordt op dit moment veel aandacht besteed aan het op orde brengen van de bedrijfs- en Informatiearchitectuur, en requirementsmanagement Rijkswaterstaat, Verkeer en Water Management (VWM) opereert als uitvoeringsorganisatie van het Ministerie IenW, dagelijks in een dynamisch politiek-bestuurlijk speelveld. Eén van de belangrijke instrumenten om te zorgen voor veilig en vlot (scheepvaart)verkeer is de informatievoorziening. De afdeling IBP/VWM is o.a. verantwoordelijk voor de functionele specificaties die aan de informatievoorziening (IV) en industriële automatisering (IA) gesteld worden. Doel daarbij is om de VWM-collega’s die werken in bijvoorbeeld bediening van tunnels of bruggen en verkeersbegeleiding
van de juiste, veilige IV-en IA-middelen te voorzien. Bij het opstellen van functionele specificaties wordt rekening gehouden met onder meer eisen op het gebied van informatiebeveiliging (cybersecurity), ergonomie en de wens om IV steeds meer landelijk te uniformeren.

Eisen

- Kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde WO opleiding in de richting van informatiekunde, bedrijfskunde of vergelijkbaar.
- Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring met het opzetten van een requirementsmanagement binnen een overheidsorganisatie en kan deze kennis m.b.t. requirementsmanagement ook overdragen zowel in woord als geschrift. 
- Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring met het analyseren van business gerelateerde vraagstukken binnen een overheidsorganisatie en kan deze kennis ook overdragen zowel in woord als geschrift.
- Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring met een Enterprise architectuur binnen een grote overheidsorganisatie (+500 mdw)


Wensen

- Mate waarin de kandidaat kennis en ervaring heeft met architectuurraamwerken zoals Togaf en NOVIUS, en met gangbare architectuurtalen zoals Archimate.
- Kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde WO opleiding in de richting van informatiekunde, bedrijfskunde of vergelijkbaar.
- Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring met het opzetten van een requirementsmanagement binnen een overheidsorganisatie en kan deze kennis m.b.t. requirementsmanagement ook overdragen zowel in woord als geschrift.
- Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring met het analyseren van business gerelateerde vraagstukken binnen een overheidsorganisatie en kan deze kennis ook overdragen zowel in woord als geschrift.
- Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring met een Enterprise architectuur binnen een grote overheidsorganisatie (+500 mdw)
- Mate waarin de kandidaat kennis en ervaring heeft met modelleertooling als Sparx Enterprise architect.
- Mate waarin de kandidaat kennis en ervaring heeft met referentie architecturen zoals NORA
- Mate waarin de kandidaat kennis en ervaring heeft met Design & Engineering Methodology for Organizations

De recruiter

Emiel Schnell

HeadFirst

Deel deze opdracht