Opdrachten

Rijkswaterstaat (RWS) (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min IenW)) Product Engineer Linux

Product Engineer Linux

Info

Functie

Product Engineer Linux

Locatie

Rotterdam

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

30.04.2023 - 29.04.2024

Opdrachtnummer

133832

Sluitingsdatum

date-icon05.04.2023 clock-icon09:04

Rolomschrijving en taakafspraken

Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.

Opdrachtbeschrijving

De Product Engineer linux heeft de volgende taken: • Beheer van de Linux omgeving zowel logisch als fysiek in een hostingomgeving. • Het ondersteunen bij de implementatie van wijzigingsverzoeken • Het verhelpen van storingen in de omgeving Aanvullend ihkv beheerprocessen: • Conform ITIL processen de werkzaamheden uitvoeren • Het gecontroleerd uitrollen van Linux patches. De kandidaat moet bereid zijn om consignatiediensten te draaien


Achtergrond opdracht

IV RWS-Infrastructuur is een organisatieonderdeel ontstaan vanuit meerdere beheer- en ontwikkelteams op basis van OP2015. Naast de kernwaarden van RWS (RADIO = resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer en ondernemend), vindt het management van IV RWS-Infrastructuur het belangrijk dat er door de medewerkers eigenaarschap wordt getoond en er een natuurlijke neiging is om permanent te verbeteren. De dienstverlening van IV RWS Infrastructuur is 7x24. Het kan incidenteel voorkomen dat inzet buiten reguliere kantoortijden gewenst/vereist is. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij zich in voorkomende situaties flexibel opstelt. De werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie Rotterdam en in sporadische gevallen op andere locaties (Delft e.a.). De kandidaat moet bereid zijn om consignatiediensten te draaien en de flexibiliteit hebben om (on)gepland werkzaamheden buiten kantoortijden uit te voeren


Organisatorische context en cultuur

De RWS Centrale Informatievoorziening (CIV) voert binnen Rijkswaterstaat landelijke taken uit op het gebied van data en ICT. De CIV zorgt voor data-inwinning, beheer van ingewonnen data, dataverstrekking, ICT-beheer en ICT-ontwikkeling ter ondersteuning van de processen van Rijkswaterstaat. Een van de afdelingen binnen de CIV is “IV RWS-Infrastructuur”. IV RWS-Infrastructuur is verantwoordelijk voor de levering en technische instandhouding van de centrale infrastructuur componenten, applicatie en infrastructuur bouwstenen, die onderdeel vormen van de IT diensten die door de CIV geleverd worden aan de RWS Organisatie. IV RWS-Infrastructuur doet dit met ongeveer 160 medewerkers verdeeld over een aantal teams. De functie product engineer Windows valt in het team Datacenters Onder Datacenter wordt in dit geval verstaan het geheel aan datacenter IV systemen, zoals netwerken, storage, backup, server virtualisatie, databases en middelware. Daarnaast omvat het datacenter infrastructuur domein alle voor beheer gebruikte tooling, zoals SSCM, SCOM, Nagios, Puppet. De medewerker rapporteert aan de Operationeel Leidinggevende datacenters.


Eisen

RHCE certificering of minstens 5 jaar praktische en aantoonbare ervaring met Red Hat Enterprise Linux
HBO opleiding of minsten 6 jaren ervaring op HBO niveau in een enterprise omgeving;
Is in staat om complexe (technische) zaken eenvoudig te kunnen presenteren. Weet daarbij de hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden.
Red Hat Enterprise Linux (6,7 en 8),
Minimaal 3 jaar ervaring in een enterprise omgeving
Apache webserver (http/ssl)


Wensen

Proxy en reverse proxy implementatie op basis van Squid en/of Apache Networking zaken inclusief Firewall (IpTables), Routers, DNS High availability clustering (loadbalancing, LVS, heartbeat/keepalive) Ervaring met Zabbix, Ansible / AAPProxy en reverse proxy implementatie op basis van Squid en/of Apache Networking zaken inclusief Firewall (IpTables), Routers, DNS High availability clustering (loadbalancing, LVS, heartbeat/keepalive) Ervaring met Zabbix, Ansible / AAP

Diepgaande kennis van JBOSS clusters en JBoss ON; Red Hat Satellite, kickstart; Rundeck LVM, PHP, Perl, Shell scripting, MySQL/MariaDB, OpenLDAP/IPA, SFTP, NFS, DNS, Sendmail, Postfix, Squid; Ervaring met Oracle database- en/of applicatieservers;


Competenties

1. Analytisch. Kan snel en doelmatig probleemsituaties analyseren en daar vervolgens een duidelijke oplossing voor definiëren; 2. Samenwerkingsgericht. Onderkent gezamenlijke belangen, wisselt informatie uit en neemt initiatief tot samenwerking. Is een teamplayer; 3. Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Stelt ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift en kan deze mondeling duidelijk maken; 4. Plannen en organiseren. Bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en de daarvoor benodigde acties, tijd en middelen om deze doelen te bereiken; 5. Besluitvaardig, kwaliteitsbewust, leergierig, flexibel, initiatiefnemend. Signaleert kansen en handelt hiernaar. Begint liever uit zichzelf dan passief afwachtend; Verantwoordelijkheid. Nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden;

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Rijkswaterstaat (RWS) (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min IenW))

Rolomschrijving en taakafspraken

Aanbiedingen kunnen alleen gedaan worden via onze portal Select, anders kunnen we deze helaas niet in behandeling nemen. Mocht je hulp hierbij nodig hebben dan kan je contact opnemen met onze afdeling support.

Opdrachtbeschrijving

De Product Engineer linux heeft de volgende taken: • Beheer van de Linux omgeving zowel logisch als fysiek in een hostingomgeving. • Het ondersteunen bij de implementatie van wijzigingsverzoeken • Het verhelpen van storingen in de omgeving Aanvullend ihkv beheerprocessen: • Conform ITIL processen de werkzaamheden uitvoeren • Het gecontroleerd uitrollen van Linux patches. De kandidaat moet bereid zijn om consignatiediensten te draaien


Achtergrond opdracht

IV RWS-Infrastructuur is een organisatieonderdeel ontstaan vanuit meerdere beheer- en ontwikkelteams op basis van OP2015. Naast de kernwaarden van RWS (RADIO = resultaat gedreven, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer en ondernemend), vindt het management van IV RWS-Infrastructuur het belangrijk dat er door de medewerkers eigenaarschap wordt getoond en er een natuurlijke neiging is om permanent te verbeteren. De dienstverlening van IV RWS Infrastructuur is 7x24. Het kan incidenteel voorkomen dat inzet buiten reguliere kantoortijden gewenst/vereist is. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij zich in voorkomende situaties flexibel opstelt. De werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie Rotterdam en in sporadische gevallen op andere locaties (Delft e.a.). De kandidaat moet bereid zijn om consignatiediensten te draaien en de flexibiliteit hebben om (on)gepland werkzaamheden buiten kantoortijden uit te voeren


Organisatorische context en cultuur

De RWS Centrale Informatievoorziening (CIV) voert binnen Rijkswaterstaat landelijke taken uit op het gebied van data en ICT. De CIV zorgt voor data-inwinning, beheer van ingewonnen data, dataverstrekking, ICT-beheer en ICT-ontwikkeling ter ondersteuning van de processen van Rijkswaterstaat. Een van de afdelingen binnen de CIV is “IV RWS-Infrastructuur”. IV RWS-Infrastructuur is verantwoordelijk voor de levering en technische instandhouding van de centrale infrastructuur componenten, applicatie en infrastructuur bouwstenen, die onderdeel vormen van de IT diensten die door de CIV geleverd worden aan de RWS Organisatie. IV RWS-Infrastructuur doet dit met ongeveer 160 medewerkers verdeeld over een aantal teams. De functie product engineer Windows valt in het team Datacenters Onder Datacenter wordt in dit geval verstaan het geheel aan datacenter IV systemen, zoals netwerken, storage, backup, server virtualisatie, databases en middelware. Daarnaast omvat het datacenter infrastructuur domein alle voor beheer gebruikte tooling, zoals SSCM, SCOM, Nagios, Puppet. De medewerker rapporteert aan de Operationeel Leidinggevende datacenters.


Eisen

RHCE certificering of minstens 5 jaar praktische en aantoonbare ervaring met Red Hat Enterprise Linux
HBO opleiding of minsten 6 jaren ervaring op HBO niveau in een enterprise omgeving;
Is in staat om complexe (technische) zaken eenvoudig te kunnen presenteren. Weet daarbij de hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden.
Red Hat Enterprise Linux (6,7 en 8),
Minimaal 3 jaar ervaring in een enterprise omgeving
Apache webserver (http/ssl)


Wensen

Proxy en reverse proxy implementatie op basis van Squid en/of Apache Networking zaken inclusief Firewall (IpTables), Routers, DNS High availability clustering (loadbalancing, LVS, heartbeat/keepalive) Ervaring met Zabbix, Ansible / AAPProxy en reverse proxy implementatie op basis van Squid en/of Apache Networking zaken inclusief Firewall (IpTables), Routers, DNS High availability clustering (loadbalancing, LVS, heartbeat/keepalive) Ervaring met Zabbix, Ansible / AAP

Diepgaande kennis van JBOSS clusters en JBoss ON; Red Hat Satellite, kickstart; Rundeck LVM, PHP, Perl, Shell scripting, MySQL/MariaDB, OpenLDAP/IPA, SFTP, NFS, DNS, Sendmail, Postfix, Squid; Ervaring met Oracle database- en/of applicatieservers;


Competenties

1. Analytisch. Kan snel en doelmatig probleemsituaties analyseren en daar vervolgens een duidelijke oplossing voor definiëren; 2. Samenwerkingsgericht. Onderkent gezamenlijke belangen, wisselt informatie uit en neemt initiatief tot samenwerking. Is een teamplayer; 3. Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Stelt ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift en kan deze mondeling duidelijk maken; 4. Plannen en organiseren. Bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en de daarvoor benodigde acties, tijd en middelen om deze doelen te bereiken; 5. Besluitvaardig, kwaliteitsbewust, leergierig, flexibel, initiatiefnemend. Signaleert kansen en handelt hiernaar. Begint liever uit zichzelf dan passief afwachtend; Verantwoordelijkheid. Nakomen van gemaakte afspraken en de consequenties ervan aanvaarden;

De recruiter

Niels Knapen

HeadFirst

Deel deze opdracht