Opdrachten

Waterschap Vechtstromen Ambtelijk secretaris rekenkamer

Ambtelijk secretaris rekenkamer

Info

Functie

Ambtelijk secretaris rekenkamer

Locatie

Almelo

Uren per week

12 uren per week

Looptijd

31.12.2023 - 31.12.2024

Opdrachtnummer

147946

Sluitingsdatum

date-icon23.11.2023 clock-icon15:11

Rolomschrijving en taakafspraken

Waterschappen Vechtstromen en WDODelta zijn gezamenlijk op zoek naar een:
ambtelijk secretaris rekenkamer
(gemiddeld 12 uur per week voor 1 jaar, aanvang januari 2024)


Over de opdrachtgevers
Werken voor waterschappen Vechtstromen en WDODelta is werken voor organisaties die wonen, werken en natuur verbinden met water. Wij willen de zorg voor veilig, schoon en voldoende water van de hoogste kwaliteit bieden. Ons werkgebied is divers en omvat een groot deel van Oost-Nederland. Wij werken in een dynamische omgeving aan maatschappelijk relevante opgaven.
Beide organisaties bieden ieder een afzonderlijke opdracht/contract aan, maar geven er de voorkeur aan om dezelfde kandidaat te werven. Om daarmee synergievoordelen te realiseren bij het opstarten van hun beide rekenkamers. Dit betekent in de praktijk dat voor Vechtstromen standplaats Almelo zal zijn voor gemiddeld 8 uur per week en voor WDODelta standplaats Zwolle voor gemiddeld 4 uur per week. Afhankelijk van wanneer de rekenkamer bij elkaar komt voor vergaderingen e.d.

De rekenkamers
Een rekenkamer is een onafhankelijk orgaan van het algemeen bestuur van het waterschap, met de taak onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het waterschap gevoerde bestuur. De rekenkamer ondersteunt het algemeen bestuur van het waterschap bij het uitoefenen van diens controlerende taak en geeft waar nodig adviezen om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid te verbeteren. De rekenkamers werken hiertoe met een onderzoeksplan dat jaarlijks wordt overlegd aan het desbetreffende waterschapsbestuur. Een rekenkamer heeft een onafhankelijke positie en bepaalt (in samenspraak met het bestuur) het eigen onderzoeksplan. De rekenkamers bestaan ieder uit drie (externe) leden: de voorzitter en twee rekenkamerleden.
De ambtelijk secretaris van de rekenkamer vervult gedurende de onderzoeken een schakelfunctie tussen de rekenkamer, de ambtelijke organisatie, het waterschapsbestuur en (externe) onderzoekers. Ook heeft de ambtelijke secretaris een voortrekkersrol bij het ontwikkelen en formaliseren van de werkwijze van de (nieuwe) rekenkamers.

Over de opdracht
De leden van de rekenkamer dragen de verantwoording voor het selecteren van te onderzoeken onderwerpen en het afbakenen van de scope van de onderzoeken; als ook voor het plegen van (bestuurlijke) afstemming over de onderwerpselectie, de onderzoeksopzet als het onderzoeksresultaat. Ook bepalen zij de werkwijze van de rekenkamer.
Je faciliteert, adviseert over en geeft uitvoering aan de onderzoekstaak van de rekenkamer. Door het uitwerken van voorstellen en het faciliteren van de rekenkamer bij het rapporteren over de conclusies en aanbevelingen die volgen uit het onderzoek. Je begeleidt offerteprocedures die onder verantwoordelijkheid van de rekenkamer worden uitgevoerd, je rapporteert over de selectie van de onderzoeksbureaus en je begeleidt de uitvoering van de onderzoeken. Ook draag je zorg voor een goede informatie-uitwisseling tussen de onderzoeker(s) en de rekenkamer. In voorkomende gevallen voer je zelf kleine onderzoeken uit; gericht op bijvoorbeeld het verifiëren van de opvolging van het onderzoek.
Ook schrijf je samen met de rekenkamer het protocol van de rekenkamer en faciliteer je de communicatie met (o.a.) de algemeen besturen. Zo werk jij het onderzoeksplan uit en stel je het jaarverslag van de rekenkamer op. Ook voer je het secretariaat van de rekenkamer en bewaak je de aan de rekenkamer toegekende budgetten.

Wat breng je daarvoor mee
Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau en hebt aantoonbaar een sterk ontwikkeld analytisch denkvermogen en een onafhankelijk oordeelsvermogen. Ook breng je de nodige kennis en ervaring met je mee op het terrein van het begeleiden en uitvoeren van (beleids)onderzoeken en het functioneren van de rekenkamer. Kennis van het werkterrein en de bedrijfsvoering van waterschappen is een pré. Je hebt uiteraard goed ontwikkelde schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en een goed gevoel voor politieke verhoudingen. Je bent flexibel beschikbaar in verband met de wisselde intensiteit van de werkzaamheden gedurende het jaar en in verband met periodieke avondvergaderingen.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Ook is het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) onderdeel van de procedure.

Welke competenties zijn belangrijk in de rol?
    Communicatief
    Nauwgezet
    Schrijfvaardig
    Proactief
    Sensitief
    Organisatorisch vermogen
    Flexibel inzetbaar

Overige info:
De gevraagde inzet betreft gezamenlijke indicatief 500 uren in 2024 en eventueel navolgende jaren. Inzetbaarheid in overleg, afhankelijk van de behoefte van de voorzitters van de rekenkamers.

Vechtstromen vraagt een indicatieve inzet van 300 uren en WDODelta een indicatieve inzet van 200 uren. Het verschil tussen de beide is het gevolg van de onderzoeksomvang en de gevraagde mate van ondersteuning van de rekenkamer. De werkverdeling tussen de ambtelijk secretaris en de rekenkamer moet nog vorm krijgen, gegeven dat beide rekenkamers met ingang van 2024 met de werkzaamheden starten.


Let op! Het gaat hier om een combinatierol van 2 aanvragen voor 1 persoon. 
Voor de andere aanvraag verwijs ik u graag door naar Waterschap Drents Overijsselse Delta: 
 HFWSD000018

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Waterschap Vechtstromen

Rolomschrijving en taakafspraken

Waterschappen Vechtstromen en WDODelta zijn gezamenlijk op zoek naar een:
ambtelijk secretaris rekenkamer
(gemiddeld 12 uur per week voor 1 jaar, aanvang januari 2024)


Over de opdrachtgevers
Werken voor waterschappen Vechtstromen en WDODelta is werken voor organisaties die wonen, werken en natuur verbinden met water. Wij willen de zorg voor veilig, schoon en voldoende water van de hoogste kwaliteit bieden. Ons werkgebied is divers en omvat een groot deel van Oost-Nederland. Wij werken in een dynamische omgeving aan maatschappelijk relevante opgaven.
Beide organisaties bieden ieder een afzonderlijke opdracht/contract aan, maar geven er de voorkeur aan om dezelfde kandidaat te werven. Om daarmee synergievoordelen te realiseren bij het opstarten van hun beide rekenkamers. Dit betekent in de praktijk dat voor Vechtstromen standplaats Almelo zal zijn voor gemiddeld 8 uur per week en voor WDODelta standplaats Zwolle voor gemiddeld 4 uur per week. Afhankelijk van wanneer de rekenkamer bij elkaar komt voor vergaderingen e.d.

De rekenkamers
Een rekenkamer is een onafhankelijk orgaan van het algemeen bestuur van het waterschap, met de taak onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het waterschap gevoerde bestuur. De rekenkamer ondersteunt het algemeen bestuur van het waterschap bij het uitoefenen van diens controlerende taak en geeft waar nodig adviezen om de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid te verbeteren. De rekenkamers werken hiertoe met een onderzoeksplan dat jaarlijks wordt overlegd aan het desbetreffende waterschapsbestuur. Een rekenkamer heeft een onafhankelijke positie en bepaalt (in samenspraak met het bestuur) het eigen onderzoeksplan. De rekenkamers bestaan ieder uit drie (externe) leden: de voorzitter en twee rekenkamerleden.
De ambtelijk secretaris van de rekenkamer vervult gedurende de onderzoeken een schakelfunctie tussen de rekenkamer, de ambtelijke organisatie, het waterschapsbestuur en (externe) onderzoekers. Ook heeft de ambtelijke secretaris een voortrekkersrol bij het ontwikkelen en formaliseren van de werkwijze van de (nieuwe) rekenkamers.

Over de opdracht
De leden van de rekenkamer dragen de verantwoording voor het selecteren van te onderzoeken onderwerpen en het afbakenen van de scope van de onderzoeken; als ook voor het plegen van (bestuurlijke) afstemming over de onderwerpselectie, de onderzoeksopzet als het onderzoeksresultaat. Ook bepalen zij de werkwijze van de rekenkamer.
Je faciliteert, adviseert over en geeft uitvoering aan de onderzoekstaak van de rekenkamer. Door het uitwerken van voorstellen en het faciliteren van de rekenkamer bij het rapporteren over de conclusies en aanbevelingen die volgen uit het onderzoek. Je begeleidt offerteprocedures die onder verantwoordelijkheid van de rekenkamer worden uitgevoerd, je rapporteert over de selectie van de onderzoeksbureaus en je begeleidt de uitvoering van de onderzoeken. Ook draag je zorg voor een goede informatie-uitwisseling tussen de onderzoeker(s) en de rekenkamer. In voorkomende gevallen voer je zelf kleine onderzoeken uit; gericht op bijvoorbeeld het verifiëren van de opvolging van het onderzoek.
Ook schrijf je samen met de rekenkamer het protocol van de rekenkamer en faciliteer je de communicatie met (o.a.) de algemeen besturen. Zo werk jij het onderzoeksplan uit en stel je het jaarverslag van de rekenkamer op. Ook voer je het secretariaat van de rekenkamer en bewaak je de aan de rekenkamer toegekende budgetten.

Wat breng je daarvoor mee
Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau en hebt aantoonbaar een sterk ontwikkeld analytisch denkvermogen en een onafhankelijk oordeelsvermogen. Ook breng je de nodige kennis en ervaring met je mee op het terrein van het begeleiden en uitvoeren van (beleids)onderzoeken en het functioneren van de rekenkamer. Kennis van het werkterrein en de bedrijfsvoering van waterschappen is een pré. Je hebt uiteraard goed ontwikkelde schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en een goed gevoel voor politieke verhoudingen. Je bent flexibel beschikbaar in verband met de wisselde intensiteit van de werkzaamheden gedurende het jaar en in verband met periodieke avondvergaderingen.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Ook is het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) onderdeel van de procedure.

Welke competenties zijn belangrijk in de rol?
    Communicatief
    Nauwgezet
    Schrijfvaardig
    Proactief
    Sensitief
    Organisatorisch vermogen
    Flexibel inzetbaar

Overige info:
De gevraagde inzet betreft gezamenlijke indicatief 500 uren in 2024 en eventueel navolgende jaren. Inzetbaarheid in overleg, afhankelijk van de behoefte van de voorzitters van de rekenkamers.

Vechtstromen vraagt een indicatieve inzet van 300 uren en WDODelta een indicatieve inzet van 200 uren. Het verschil tussen de beide is het gevolg van de onderzoeksomvang en de gevraagde mate van ondersteuning van de rekenkamer. De werkverdeling tussen de ambtelijk secretaris en de rekenkamer moet nog vorm krijgen, gegeven dat beide rekenkamers met ingang van 2024 met de werkzaamheden starten.


Let op! Het gaat hier om een combinatierol van 2 aanvragen voor 1 persoon. 
Voor de andere aanvraag verwijs ik u graag door naar Waterschap Drents Overijsselse Delta: 
 HFWSD000018

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

De recruiter

Celine Correia

HeadFirst

Deel deze opdracht