HeadFirst neemt strategisch belang in ABN-AMRO dochter Associates

HeadFirst neemt strategisch belang in ABN-AMRO dochter Associates

Eén propositie voor 70.000 hoogwaardig gekwalificeerde specialisten

Hoofddorp, 22 juni 2010 – Kennisbemiddelaar HeadFirst neemt met het oog op de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt, waarbij het aandeel zelfstandige ondernemers en de digitalisering stijgen, een meerderheidsbelang in Associates. Per 1 juli 2010 ontstaat hiermee één propositie van ruim 70.000 hoogwaardig gekwalificeerde specialisten.
 
Associates is een van de ventures van Dialogues Incubator, een dochter van ABN AMRO. Associates is als arbeidsintermediair actief in de financiële wereld en het ICT-marktsegment en richt zich met name op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod met behulp van een op internettechnologie gebaseerde toepassing. HeadFirst is kennisbemiddelaar op de markt van flexibele arbeidsvoorziening. Voor zowel Associates als HeadFirst zijn zelfstandig ondernemers een belangrijke doelgroep voor hun dienstverlening in het zakelijke segment.
Beide partijen delen de visie dat het aantal en het belang van zelfstandig ondernemers op de arbeidsmarkt in de komende jaren sterk zullen toenemen.

Rick Kruiswijk, algemeen directeur van HeadFirst: ‘Wij constateren een duidelijke behoefte bij organisaties om flexibel om te gaan met het arbeidspotentieel. De consequentie hiervan is dat er een verschuiving plaats vindt van vast personeel naar het zelfstandig ondernemerschap. Arno Zondag, directeur Associates vult aan: ‘Hierdoor ontstaat een grote flexibele schil van specialisten die via de voordeur worden ingehuurd door de grote ondernemingen. Dit zorgt voor flexibiliteit, kostenbesparing, efficiencyvoordelen, kwaliteitsverbeteringen en het biedt betere carrièrekansen.’

Paul Iske, directeur Dialogues Incubator: ‘Onze missie is creatieve en vernieuwende ventures te ontwikkelen en deze vervolgens op de markt te brengen. Associates heeft zich bewezen als een succesvolle aanvulling op al bestaande initiatieven gericht op zelfstandig ondernemers. De dienstverlening van Associates is een mooie aanvulling op die van HeadFirst. We zijn dan ook blij dat we met HeadFirst een sterke partij hebben gevonden die Assocaties verder kan brengen’.

Met de online toepassing van Associates is HeadFirst in staat de groeiende markt beter te kunnen bedienen en nieuwe marktsegmenten te ontsluiten. Kruiswijk: ‘Door de gezamenlijke propositie ontstaan er duidelijke efficiency-voordelen voor opdrachtgevers, leveranciers en zelfstandig ondernemers. Zij krijgen een nog uitgebreidere transparante dienstverlening en dat tegen lagere kosten.’ Beiden zijn er ook van overtuigd dat door de toenemende digitalisering en de behoefte aan transparantie meer vraag bij opdrachtgevers ontstaat naar online toepassingen.
 
Voordelen
Doordat de relatienetwerken met hoogwaardige specialisten van beide organisaties worden samengevoegd, ontstaat een gezamenlijk bestand met daarin ruim 10.000 specialisten die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer en 60.000 specialisten die werkzaam zijn bij de bestaande leveranciers van HeadFirst.

Opdrachtgevers kunnen indien zij dat willen direct online hun eigen selectie maken van een geschikte specialist voor een opdracht. Daarnaast biedt HeadFirst voor de opdrachtgever ondersteuning bij het ontsluiten van de totale aanbiedersmarkt en het selecteren van de ideale kandidaat met een optimaal prijs-kwaliteitsverhouding. Hierbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de cultuur van de organisatie en de eisen en wensen van de individuele opdrachtgever.

Aangesloten zelfstandigen en leveranciers hebben rechtstreeks toegang tot een groter deel van de markt. Het voordeel daarbij is dat zij met slechts één mantelcontract werkzaam kunnen zijn voor alle opdrachtgevers die bij HeadFirst en Associates zijn aangesloten. Voor opdrachtgevers betekent één contractpartij een efficiencyslag, met indien gewenst slechts één factuur, één betaling en twee boekingen in de administratie per maand voor alle ingehuurde externen. Leveranciers en zelfstandigen kunnen altijd rekenen op een betaling van facturen binnen 30 dagen, doordat contracten, facturen en de financiële afwikkeling van tijdelijk ingezette externe deskundigen via de gezamenlijke back office worden afgehandeld.
 
Over Associates
Associates is de enige online intermediair van Nederland. Het bedrijf is 8 oktober 2008 gestart als dochter van ABN AMRO Bank, met als doel de inhuurmarkt voor midden- en hoger kader interim-personeel te corrigeren. Het bedrijf is preferred supplier bij ABN AMRO Bank, Ministerie van Financiën, Fortis Bank Nederland, Royal Bank of Scotland en De Belastingdienst. Associates heeft unieke voordelen voor interim professionals en voor opdrachtgevers. Alleen via Associates.nl kunnen opdrachtgevers en interim professionals elkaar rechtstreeks vinden en werken onder uitstekende voorwaarden, dus zonder concurrentiebeding, zonder tussenschakels, met vaste, lage marge. Voor meer informatie zie www.associates.nl
 
Over HeadFirst
HeadFirst is vanaf begin jaren negentig een onafhankelijk kennisbemiddelaar die vraag en aanbod koppelt van tijdelijk werk voor professionals bij grote en middelgrote organisaties, met name op het gebied van ICT. Het bedrijf is gevestigd in Hoofddorp en heeft in 2009 een omzet van € 200 miljoen behaald. De kennisbemiddelaar zet per werkdag gemiddeld 2.000 professionals rechtstreeks aan het werk bij opdrachtgevers. HeadFirst draagt zorg voor de gehele keten, van het selectieproces tot het regelen van contractzaken en het vastleggen en afwikkelen van financiële en arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheden. Daarnaast biedt de onderneming een breed palet aan opleidingen, motivatieprogramma’s en kortingsregelingen voor aangesloten zelfstandigen en leveranciers. HeadFirst werkt voor grote opdrachtgevers bij de overheid, het bank- en verzekeringswezen, industrie en nutsbedrijven. Voor meer informatie zie www.headfirst.nl
 
Meer informatie voor de pers:
Lubbers & De Jong
Margreet Poolman
T 020 4210565
E margreet@l-dj.nl

Redactie