HeadFirst nieuwe partner Kadaster voor inhuur externe ict’ers

HeadFirst nieuwe partner Kadaster voor inhuur externe ict’ers

Na een Europese aanbesteding heeft het Kadaster verspreid over drie percelen zes it-dienstverleners geselecteerd: Atos, Geodan, HeadFirst, Ordina, OV Software en Vicrea. Bij de percelen gaat het om applicatiediensten, diensten op het gebied van geografische informatie en brokerdiensten voor het leveren van extern it-personeel. Met de uitverkoren partijen is een contract van vier jaar gesloten. De landelijke organisatie voor het registreren en verstrekken van vastgoedgegevens trekt jaarlijks naar schatting ruim tien miljoen euro uit aan ict-inhuur.

De scope van de it-dienstverlening die het Kadaster uitvroeg in de aanbesteding omvat beheer, onderhoud en vernieuwing van applicaties en het inhuren van externe ict’ers via een broker.

De applicatiediensten zijn gesplitst over twee percelen: een algemeen perceel voor de uitbesteding van diensten en inhuur van externe medewerkers met betrekking tot beheer, onderhoud en vernieuwing voor applicatiedomeinen als SAP, .NET en Java, én een specifiek deel voor geografische applicaties. Denk daarbij aan applicaties als Geomedia, Oracle Spatial en Arcgis, maar ook aan op .Net en Java-gebaseerde geo-toepassingen.

Bij het generieke perceel zijn Atos, Ordina en OV Software geselecteerd als de nieuwe it-partners. Bij het geo-perceel zijn dat Atos, Geodan en Vicrea. Het derde perceel voor brokerdiensten is gewonnen door HeadFirst.

Professionals staan klaar
Gert-Jan Schellingerhout, algemeen directeur van HeadFirst: ‘We zijn blij dat het Kadaster op basis van onze inschrijving beoordeeld heeft dat HeadFirst het beste in staat wordt gesteld de gevraagde dienstverlening te bieden. De professionals in ons netwerk staan klaar om hun kennis en kunde in te zetten om het Kadaster te ondersteunen en aan de hand te nemen bij de vernieuwingen die het op IT-gebied voor ogen heeft. En HeadFirst is er klaar voor de beste professionals te selecteren en contracteren.’

Bron: Computable

Bart van der Geest