HeadFirst: valkuilen flexibilisering arbeidsmarkt zijn transparantie- en kwaliteitsverlies

HeadFirst: valkuilen flexibilisering arbeidsmarkt zijn transparantie- en kwaliteitsverlies

Hoofddorp, 11 mei 2011 − Organisaties bereiden zich voor op een oplopende schaarste aan kwalitatief personeel. Zij zullen steeds vaker een kern van vast personeel hebben met daarom heen een flexibele schil van tijdelijke medewerkers. Volgens HeadFirst betekent dit dat er een gevaar bestaat van kwaliteitsverlies van kennis en kunde en weinig transparantie wat betreft zowel de prijs als beschikbaarheid van de flexibel inzetbare professional. Het bedrijf maakt zich dan ook op voor een directere manier van het samenbrengen van vraag en aanbod, waarbij deze gevaren worden geëlimineerd.

Het UWV verwacht dat er in de komende jaren een schaarste ontstaat voor met name kwalitatief personeel, als gevolg van onder andere de vergrijzing. Hoogwaardige kennis, kunde en ervaring drogen met de vergrijzing voor een groot deel op. Bedrijven zullen bij deze toenemende schaarste steeds vaker een oplossing moeten vinden om de behoefte aan capaciteit aan deskundigheid flexibel en efficiënt in te vullen. Het bedrijfsleven vangt dit op door een vaste kern van eigen personeel te organiseren, met daarbij de flexibiliteit om op elk moment externe deskundigheid in te schakelen.

Valkuilen
Hierbij dreigen bedrijven echter in een aantal valkuilen te lopen, aldus Rick Kruiswijk, algemeen directeur van HeadFirst: ‘Ten eerste kan de grote vraag naar flexibel inzetbaar personeel een volumeprobleem opleveren. Immers zijn interim opdrachten veelvuldiger voorkomend en van kortere duur en zal er dus veel intensiever een match gemaakt moeten worden tussen vraag en aanbod. Kwaliteit- en rendementsverlies door te veel wisselingen van personen ligt hierbij op de loer. Onduidelijkheid over de aansluiting tussen kennis en vaardigheden van de professional en de eisen van de opdracht is eveneens een reëel vraagstuk.

Huidige manier matchen ontoereikend
Daarom vindt HeadFirst dat bedrijven altijd een vergelijking moeten kunnen maken op kwaliteit, beschikbaarheid en prijs van de aangeboden deskundigen. In de huidige manieren van het samenbrengen van vraag en aanbod is dit niet altijd mogelijk. Voor HR-managers is het een tijdrovende en veelvuldige voorkomende klus om door de profielen van flexwerkers te scrollen. Daarnaast krijgen deze managers slechts een klein deel van de gehele aanbodzijde in Nederland te zien, wat nooit een volledig beeld geeft en waarbij een match vaak van toevalligheden aan elkaar hangt. Om opdrachtgevers wel een volledig, transparant en hoogwaardig beeld te geven van de pool van professionals, is een hogere kwalitatieve dienstverlening voor de aansluiting van vraag en aanbod in de arbeidsmarkt noodzakelijk.

Volledige (prijs)transparantie en kwaliteitsbewaking
HeadFirst richt zijn vizier op volledige (prijs)transparantie en kwaliteitsbewaking van de flexibele arbeidsmarkt. Om kwaliteit- en rendementsverlies te voorkomen, maakt het bedrijf gebruik van zijn in de afgelopen jaren opgebouwde kennis over de flexibele schillen van bedrijven. Bij HeadFirst is bekend of een deskundige al eens eerder bij een opdrachtgever gewerkt heeft. Gaat de professional opnieuw bij het desbetreffende bedrijf aan de slag, dan hoeft hij niet meer ingewerkt te worden en is hij direct productief wat leidt tot hogere kwaliteit en rendement. Deze transparantie brengt HeadFirst door bij het maken van een nieuwe match niet alleen te letten op de beschikbaarheid van de professional en zijn prijs- kwaliteitverhouding, maar ook op zijn werkhistorie. Kruiswijk: &slquo;Wij willen het mogelijk maken om bij een hoge capaciteit nog steeds de juiste kwalitatieve match tussen vraag en aanbod te kunnen maken, vanuit een totaalzicht op de markt.’

Over HeadFirst
De onafhankelijk kennisbemiddelaar HeadFirst is vanaf begin jaren negentig een bepalende partij die vraag en aanbod koppelt van tijdelijk werk voor professionals bij grote en middelgrote organisaties. De innovatieve kennisbemiddelaar zet per werkdag gemiddeld 1.500 professionals rechtstreeks aan het werk bij opdrachtgevers. Het bedrijf draagt zorg op efficiënte wijze voor de gehele keten, van het selectieproces tot het regelen van contractzaken en het vastleggen en afwikkelen van financiële en arbeidsrechtelijke verantwoordelijkheden. Daarnaast biedt de onderneming een breed palet aan opleidingen, motivatieprogramma&rslquo;s en kortingsregelingen voor aangesloten zelfstandigen en leveranciers. Het bedrijf is gevestigd in Hoofddorp en heeft in 2010 een omzet van € 225 miljoen behaald. HeadFirst werkt voor grote opdrachtgevers bij de overheid, het bank- en verzekeringswezen, industrie en nutsbedrijven.

Meer informatie voor de pers:
Lubbers & De Jong
Margreet Poolman
T 020 4210565
E margreet@l-dj.nl

Redactie