Helft zzp’ers vindt dat verzekeren voor zelfstandigen verplicht moet worden

Helft zzp’ers vindt dat verzekeren voor zelfstandigen verplicht moet worden

Hoofddorp, 24 april 2014 – Kennisbemiddelaar HeadFirst heeft onderzoek gedaan naar hoe zzp’ers zich verzekeren. Dit naar aanleiding van eerdere berichtgeving dat zelfstandig professionals in Nederland massaal onder- of onverzekerd zijn en het nieuws dat verzekeraars zzp’ers miljoenen teveel betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen terug gaan betalen. Het voornaamste resultaat van het onderzoek: 50 procent van de zzp-respondenten wil één of meerdere zakelijke verzekeringen voor alle zzp’ers verplicht laten stellen, met name de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

HeadFirst heeft het onderzoek uitgevoerd in haar netwerk van 20.000 hoogopgeleide zelfstandig professionals, waaronder veel managers, consultants, analisten en technische IT’ers. Uit de enquêteresultaten blijkt dat zzp’ers vooral op het gebied van bedrijfsaansprakelijkheid relatief vaak verzekerd zijn (59%). 50 Procent van de respondenten is verzekerd voor rechtsbijstand, hetzelfde percentage is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en 42 procent is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Vooral de groep zelfstandig professionals in de leeftijdscategorie 30 tot 40 jaar dekt zich het meeste in voor zakelijke risico’s met alle genoemde verzekeringen. De oudste groep (50+’ers) verzekert zich het minst uitgebreid. Zelfs op het gebied van arbeidsongeschiktheid, een risico dat doorgaans hand in hand gaat met de leeftijd, scoort deze groep laag: 37,4%.

Verplicht verzekeren?
97% van de zelfstandig professionals zegt een bewuste keuze te maken zich wel of niet te verzekeren op het gebied van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid en rechtsbijstand. Slechts 3% geeft aan totaal niet nagedacht te hebben over meerdere van deze verzekeringen. Desondanks is de helft van de zzp-respondenten van mening dat één of meerderde verzekeringen verplicht moet worden gesteld voor alle zzp’ers. HeadFirst vroeg ook welke zakelijke verzekeringen verplicht gesteld zouden moeten worden voor zelfstandig ondernemers. 22,5 Procent vindt dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voorgeschreven moet worden, gevolgd door de arbeidsongeschiktheidsverzekering (20%) en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (19%). De rechtsbijstandverzekering werd het minst genoemd (10%). Rick Kruiswijk, algemeen directeur HeadFirst: ‘Dit mogen we een opvallende uitkomst noemen. Zelfstandig ondernemers zijn in de regel tegen elke verplichtstelling en bemoeienis die hun keuzevrijheid beperkt.’ 

Extern advies inwinnen
Zzp’ers hebben te maken met persoonlijke risico’s, maar daarnaast, in tegenstelling tot medewerkers in loondienst, ook met zakelijke risico’s. HeadFirst vroeg dan ook op welke manier de ondernemers zich laten adviseren. Verzekeringsadviseurs zijn de meest gebruikte adviesbron (42%), verzekeringsmaatschappijen (6%) en bekenden (7%) worden minimaal geraadpleegd door zzp’ers. De grootste groep zelfstandig ondernemers zoekt het echter volledig zelf uit. Vooral ondernemers die minder dan 1 jaar als zzp’er actief zijn, maken weinig gebruik van extern advies (47%). Kruiswijk: ‘De conclusie die we hieruit kunnen trekken, is dat de nieuwste generatie ondernemers zelfstandig keuzes wenst te maken. Zzp’ers zijn uitstekend in staat deze keuzes te maken, maar het grote belang van inwinnen van vakkundig advies mag niet onderschat worden. Extern advies inwinnen is, gezien de impact die een verkeerde keuze kan hebben, verstandig.’

HeadFirst heeft voor de bij haar aangesloten zelfstandig professionals een unieke selectie gemaakt van verzekeringsproducten die voor hen van belang zijn. Dit is samengebracht onder het label ZorgeloosZeker.

Over HeadFirst
De onafhankelijk kennisbemiddelaar HeadFirst is vanaf begin jaren negentig een bepalende partij die vraag en aanbod koppelt van tijdelijk werk voor professionals bij grote en middelgrote organisaties. Het zet per werkdag gemiddeld 2.000 professionals rechtstreeks aan het werk bij opdrachtgevers bij de overheid, het bank- en verzekeringswezen, transport-, industrie- en nutsbedrijven. De organisatie verzorgt het complete selectieproces van externe professionals, dekt daarbij alle risico’s af en draagt zorg voor een vlekkeloze administratieve afhandeling. Daarnaast biedt het een breed palet aan opleidingen, motivatieprogramma’s en kortingsregelingen voor aangesloten zelfstandig professionals en leveranciers. De decennia lange ervaring van HeadFirst met het op efficiënte wijze verzorgen van externe inhuur, heeft het bedrijf gemaakt tot de marktleider die het nu is. HeadFirst Select is de online tool van de kennisbemiddelaar, die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt direct met elkaar in contact brengt. Voor meer informatie zie www.HeadFirst.nl, @HeadFirst.

Meer informatie voor de pers:
L&DJ PR
Margreet Poolman
T 020 4210565
margreet@l-dj.nl

Redactie