headfirst-tips-tricks-vraag-naar-zelfstandig-iter-stijgt

Vraag naar zelfstandig IT’er stijgt

Voor de zzp’er in de Informatietechnologie staat er een mooi jaar te wachten. De bereidheid van bedrijven om freelance IT-krachten in te zetten is namelijk toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van managed service provider Fastflex, in samenwerking met onderzoeksbureau Metri.

In 2013 gaf 60 procent van de werkgevers nog aan minder externe krachten te willen inzetten. Dat percentage is in 2014 een stuk lager: 29 procent.

Het merendeel van de werkgevers vindt toegang tot specialistische expertises de belangrijkste reden om externe krachten te benutten. Werkgevers willen up-to-date blijven in een sterk veranderende, digitale wereld. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de massale migratie naar een cloudomgeving.

App-ontwikkelaar is in trek

Met name de app-ontwikkelaar is in trek. Bedrijven en organisaties willen hun apps cloudproof maken. Aangezien de app-ontwikkelaar bij veel bedrijven geen vaste positie is, kan de zzp’er in dit werkveld stevig aan de slag. Deze trend was ook al terug te zien in 2013. Toen bestond maar liefst 12 procent van de zelfstandige professionals in de IT uit app-ontwikkelaars.

De vraag naar specialistische werkzaamheden zorgt er ook voor dat de opdrachten beduidend korter zijn dan tijdens voorgaande jaren. In 2013 duurde een opdracht gemiddeld een tot twee jaar. Momenteel duurt een opdracht bij 43 procent van de werkgevers zes tot twaalf maanden. Slechts 18 procent van de opdrachtgevers ziet een stijging in de duur van een uitbesteedt IT-project. Dit komt door een snelle opvolging van IT-projecten. Lange, grote opdrachten maken langzaam aan plaats voor meerdere kleine projecten.

Niels Huismans is Business Developer bij Fastflex, de initiatiefnemer van het onderzoek. Volgens hem laat het onderzoek naast algemene groei ook zien dat de vraag naar bepaalde functies sterk afneemt. Met name de vraag naar externe security functies daalt. Hieronder vallen onder meer netwerkbeheer en webfilters. De reden hiervoor zou bij beveiligingsproblemen liggen die veel media-aandacht veroorzaken, zoals Distributes Denial of Service (DDoS) aanvallen. Nederlandse organisaties willen voorkomen dat gevoelige beveiligingsinformatie in de handen van externe partijen komt en proberen deze zo veel mogelijk intern in te vullen.

Bart van der Geest