headfirst-tips-tricks-wat-is-een-overeenkomst-van-opdracht

Wat is een overeenkomst van opdracht?

Als Zelfstandig Professional wil je zekerheid van werk en betaling hebben als je een nieuwe opdracht op je neemt. Om te zorgen dat jij en je opdrachtgever zich geen zorgen hoeven te maken, kun je een overeenkomst van opdracht opstellen. Hiermee verklaar je dat je voor een opdrachtgever werkzaamheden gaat verrichten voor een bepaalde tijd en bepaalde vergoeding, zonder dat je een dienstverband aangaat.

Waarom een overeenkomst?

Mondelinge afspraken zijn geldig, maar er bestaat altijd de mogelijkheid dat iemand terugkomt op zijn woord. Met een schriftelijke overeenkomst leg je de afspraken wettelijk vast. Vaak hebben opdrachtgevers die veel met Zelfstandig Professionals werken al een overeenkomst van opdracht klaarliggen, maar hier kun je altijd dingen in aanpassen of je kunt een eigen overeenkomst opstellen. Zolang beide partijen akkoord gaan met de inhoud kan er een goede samenwerking ontstaan.

Niet aan de overeenkomst houden?

Jouw opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen. De opdrachtgever is dan wel schadeplichtig: dit houdt in dat hij jou alsnog je geld moet betalen. Als opdrachtnemer kun je de overeenkomst alleen opzeggen als er onredelijke dingen van je gevraagd worden. Een reden kan ook zijn dat jouw opdrachtgever zich structureel niet houdt aan de betalingstermijn. Uiteindelijk bepaalt de rechter of jouw reden voor opzegging gewichtig genoeg is. Als je twijfelt over de afspraken die in je overeenkomst staan, kun je contact opnemen met een juridisch adviseur.

Wat moet er in een overeenkomst van opdracht staan?

Er zijn verschillende voorbeelden te vinden van overeenkomsten van opdracht. In ieder geval staan de volgende punten in zo’n overeenkomst:

– betalingsregeling/vergoeding;

– omschrijving van de werkzaamheden;

– gegevens van zowel de opdrachtnemer als -gever;

– zelfstandigheid van de opdrachtnemer (VAR-verklaring);

– ondertekening van beide partijen.

Bekijk een voorbeeld van een overeenkomst van opdracht

Let op: een overeenkomst van opdracht is echt anders dan een arbeidsovereenkomst. Je gaat namelijk niet in dienst. Het grote verschil tussen deze twee documenten is dat in een overeenkomst van opdracht niks wordt gemeld over de gezagshouding. Er staan bijvoorbeeld geen specifieke werktijden in en er wordt niets gezegd over de manier waarop jij je werkt moet doen. Je werkt zolang de opdracht duurt, vervolgens stopt de overeenkomst. Het verschil tussen deze overeenkomsten is voor de fiscus belangrijk.

Bart van der Geest