headfirst-tips-tricks-wat-is-een-var-verklaring

Wat is een VAR-verklaring?

Als zzp’er heb je in veel gevallen een verklaring arbeidsrelatie (VAR) nodig van de belastingdienst. Maar wat is een VAR-verklaring precies en hoe kom je eraan?

In een VAR-verklaring wordt de relatie duidelijk tussen een opdrachtgever en een zzp’er. In de verklaring staat wat de fiscale gesteldheid en de sociale zekerheid is van een persoon (zzp’er). Er zijn verschillende soorten VAR-verklaringen om te bepalen of de opdrachtgever loonheffing en premies moet betalen aan de belastingdienst als hij een zzp’er inschakelt.

Winst uit onderneming (VAR-wuo)

Met een VAR-wuo bepaal je dat jouw loon de winst uit de onderneming is. Je wordt dan door de belastingdienst als zelfstandig ondernemer gezien. De opdrachtgever hoeft dus geen loonheffing en premies te betalen. Een zelfstandige ondernemer met een VAR-wuo kan geen aanspraak maken op uitkeringen bij ziektes of werkeloosheid.

Resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row)

Deze VAR-verklaring geeft geen duidelijkheid over of er loonheffingen moeten worden ingehouden. Je hebt hier als zelfstandig professional weinig aan: je zal minder snel uitgekozen worden voor een opdracht met een VAR-wuo. Een opdrachtgever moet bij een opdracht met een VAR-wuo zelf uitzoeken of hij wel of geen loonheffingen moet inhouden en afdragen.

Directeur-grootaandeelhouder (VAR-dga)

Je krijgt een VAR-dga als je minimaal vijf procent van de aandelen van een vennootschap bezit. De inkomsten en risico’s, dus verzekeringen en loonheffingen, komen van je vennootschap.

Loon uit dienstbetrekking (VAR-loon)

Als er sprake is van een dienstbetrekking neemt de opdrachtgever de opdrachtnemer als het ware in dienst. De opdrachtgever betaalt de loonheffingen en premies. Aan deze verklaring heb je dus niet veel als zelfstandig professional.

Nieuwe VAR heet BGL

De VAR-verklaring wordt waarschijnlijk halverwege 2015 vervangen door de Beschikking geen loonheffing (BGL). Tot die tijd moet je nog een VAR-verklaring hebben als de opdrachtgever daarom vraagt. Met de BGL worden zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de vraag of er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Als zzp’er moet je zelf de BGL aanvragen. Daarvoor moet je online enkele vragen beantwoorden en als dit tot een ‘Beschikking geen loonheffingen’ leidt, wordt vermeld onder welke voorwaarden de opdracht moet worden uitgevoerd. De opdrachtgever dient dit te controleren. De zzp’er hoeft na invoering van de BGL niet voor elke opdracht een nieuwe beschikking aan te vragen: deze kan steeds worden gebruikt bij opdrachten waar de werkzaamheden, de feiten en omstandigheden en de voorwaarden gelijk zijn.

Bart van der Geest