headfirst-tips-tricks-zorgen-om-mkb-accountants-door-strengere-regels

Zorgen om mkb-accountants door strengere regels

Door Europese richtlijnen dreigen de regels voor accountantscontrole steeds strenger te worden. Hierdoor zullen de financieel-administratieve ondersteuning en de controle door een accountant meer en meer gescheiden worden, menen accountantsorganisaties.

Tweedeling accountancy dreigt, ten koste van mkb’, zeggen voorzitter Marco Moling en directeur Guus Ham van Novak branchevereniging voor mkb-accountants in het Financieel Dagblad.

“De roep om strengere regels voor accountants dreigt door te slaan. De strikte scheiding tussen controle, advies en administratieve ondersteuning is voor grote ondernemingen maatschappelijk gewenst, maar niet in het belang van mkb’ers. Zij roepen vaak de hulp van een accountant in vanwege het ontbreken van financiële expertise in eigen huis,” zeggen Moling en Ham in het artikel.

Ze zijn bang dat grote accountantskantoren profiteren van de strengere eisen en hun marktaandeel kunnen vergoten. En dat het voor kleinere kantoren, die vooral actief zijn met het ondersteunen van de boekhouding van bedrijven en het samenstellen van de jaarrekening, nauwelijks nog zal lonen om ook controleactiviteiten aan te bieden.  “Voor maatwerk – zoals een accountantsverklaring bij een kredietaanvraag of subsidieverzoek – kunnen mkb’ers dan alleen nog terecht op de Zuidas,” stellen Moling en Ham.

Ook de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants (NBA) is kritisch over de voorgestelde nieuwe regels in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Ben je als Zelfstandig Professional werkzaam als mkb-accountant? Dan kun je hier tegenaan gaan lopen.

Als ZP’er kun je gebruikmaken van ondersteuning van een accountant bij je administratie, het opstellen van de jaarrekening, fiscale zaken, subsidieaanvragen en dergelijke. Een verplichte accountantscontrole is meestal niet nodig, omdat je daarvoor aan twee van de volgende drie criteria moet voldoen:

  • Het balanstotaal is groter dan of gelijk aan 4,4 miljoen euro
  • De netto-omzet is groter dan of gelijk aan 8,8 miljoen euro
  • Er zijn 50 werknemers of meer

De strikte scheiding heeft dan ook niet veel gevolgen, omdat je een accountant meestal alleen voor ondersteuning nodig hebt.

Accountancy advies via Headfirst.

Bart van der Geest