27.000 ziekenhuisopnames minder? Werk voor de informatie architect.

27.000 ziekenhuisopnames minder? Werk voor de informatie architect.

Als informatie architect ben je verantwoordelijk voor complexe IT architecturen. Niet alleen binnen bedrijven en organisaties, maar juist ook in complexe ketens waarin talloze partijen samenwerken. Zoals bijvoorbeeld in de zorg.

Het potentieel van IT in de zorg

De zorg is zomaar een voorbeeld van een vakgebied waarbinnen je als informatie architect je energie, creativiteit en deskundigheid volledig kunt benutten. We zijn het er met z’n allen over eens dat IT het binnen die zorg mogelijk maakt om de enorme berg data – patiëntgegevens maar ook andere medische kennis en data – optimaal in te zetten voor de beste cure en care. IT helpt betere diagnoses te stellen. IT helpt informatie uit te wisselen tussen zorgverleners. En IT helpt ook patiënten buiten de klinische muren van ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Gewoon in hun woon- of slaapkamer met behulp van speciale apps en wearables of via directe communicatie met artsen en therapeuten. Koude technologie om warme zorg te ondersteunen, zoals ze het bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport graag noemen.

Informatie architect in de zorg

Maar hoe realiseren we die innovaties? Hoe zorgen we dat informatie niet alleen technisch kan worden uitgewisseld maar ook overal en voor iedereen dezelfde betekenis heeft? Dat informatie ook daadwerkelijk uitgewisseld mág worden en dat zoiets veilig en privacy-proof gebeurt? Uitdagingen genoeg voor de informatie architect in de zorg. Waarbij onderlinge samenwerking tussen alle partijen noodzakelijk is. Een concreet initiatief om toe te werken naar een eenduidige informatiegebruik en uitwisseling binnen de zorg is het Informatieberaad Zorg. Daar wordt zorgbreed door verschillende partijen gewerkt aan een aantal concrete doelen.

Denk daarbij aan een veilige digitale toegang tot alle medicatiegegevens om de medicatieveiligheid te verbeteren. Op die manier probeert men onder andere iets te doen aan de jaarlijks 27.000 (!) acute ziekenhuisopnames door ‘medicatie-incidenten’. Ook wordt hard gewerkt aan steeds betere manieren om burgers digitaal toegang te geven tot hun medische gegevens die ze in bijvoorbeeld gezondheidsapps kunnen koppelen aan zelf toegevoegde gegevens. Op korte termijn moet de uitwisseling van patiëntgegevens tussen verschillende zorgverleners geautomatiseerd zijn en wordt er aan gewerkt om informatie ook zoveel mogelijk op een plek en in ‘één taal’ te registreren. Eén taal inderdaad, zodat bijvoorbeeld altijd en overal dezelfde codering ‘++’ wordt gebruikt voor een ernstige allergie. Zodat we daar dus geen ernstige vergissingen meer mee maken.

Volop uitdagingen voor de informatie architect

Het zijn zomaar wat voorbeelden. En als informatie architect kun je natuurlijk niet alleen binnen de zorg aan de slag. Sterker nog, er is bijna geen bedrijfstak meer te vinden waar informatie niet binnen de hele ‘keten’ wordt gedeeld en gebruikt. En in die ketens is meestal al veel gebeurd, maar blijken er tegelijkertijd nog een heleboel mogelijkheden onbenut te blijven. Juist omdat er nog geen gedeelde informatiearchitectuur is ontwikkeld tussen alle deelnemende marktpartijen.

Zin om als informatie architect je tanden in een van die uitdagingen te zetten? Twijfel dan niet en check ons actuele overzicht van opdrachten. En meld je direct even vrijblijvend aan bij HeadFirst. Want als informatie architect hoef je je absoluut niet te vervelen de komende jaren.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.