7 fiscale eindejaarstips 2018 voor professionals met een eigen onderneming

7 fiscale eindejaarstips 2018 voor professionals met een eigen onderneming

De laatste weken van het jaar zijn vaak druk door volgeplande agenda’s met werkzaamheden, kerstdiners en eindejaarborrels. Daarnaast vraagt jouw administratie ook nog extra aandacht om het jaar fiscaal goed af te ronden. Wat is gebruikelijk voor een eindejaarbonus als professional met een eigen onderneming? En voor welke ondernemersfaciliteiten kom jij in aanmerking? Onze adviseur Robert van Asch heeft een aantal tips voor jou op een rijtje gezet, zodat jij met een gerust hart kunt genieten van de feestdagen.

1. Controleer jouw loon
Als Zelfstandig Professional met een bv is het gebruikelijk dat jij op grond van gebruikelijkloonregeling salaris uit jouw bv ontvangt. Check daarom goed of jij in 2018 het juiste loon hebt ontvangen. Rijd jij ook privé met de auto van de zaak? Vergeet dan niet dat deze bijtelling meetelt voor het gebruikelijk loon. Lees hierover meer bij tip 3.

Jouw loon dient uit minimaal één van de volgende bedragen te bestaan:

– 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
– het hoogste loon van de overige werknemers van de bv, of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen);
– minimaal € 45.000.

Is jouw loon lager dan bovenstaand genoemde bedragen? Dan dien jij dit aannemelijk te kunnen maken of overeenstemming te bereiken met de Belastingdienst.

2. Bekijk of jij een bonus wil ontvangen
Een extra beloning aan het eind van het jaar is niet ongebruikelijk, ook niet als professional met een bv. Dit kan in de vorm van een onbelaste bonus als onderdeel van de vrije ruimte. De vrije ruimte houdt in dat jij – via jouw bv – onbelast vergoedingen mag ontvangen, zolang het totale bedrag onder 1,2% van jouw loon blijft. Komt het bedrag van de vergoedingen boven deze grens? Dan vraagt de belastingdienst om een extra toeslag.

“De Belastingdienst beschouwt een bonus tot € 2.400 per jaar als gebruikelijk.”
Robert van Asch – Payrollspecialist

3. Hanteer de juiste bijtelling
Indien jij een auto ter beschikking stelt, bedraagt de bijtelling voor privégebruik 22% van de cataloguswaarde. Voor auto’s die meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen geldt de waarde in het economische verkeer als grondslag en een bijtelling van 35%.
Volledig elektrische auto’s vallen onder een bijtelling van slechts 4%, maar in 2019 en 2020 wordt dit aangepast. Vanaf aankomend jaar wordt het deel van de catalogusprijs boven de €50.000 ook onder de bijtelling van 22% gebracht.

“Vanaf 2021 vervalt het fiscale voordeel voor elektrische auto’s: de bijtelling wordt opgeschroefd naar 22%.”
Robert van Asch – Payrollspecialist

Jij kunt de btw op aanschaf, onderhoud en het gebruik van de zakelijke auto aftrekken zolang de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Heb jij de auto in 2018 ook voor privédoeleinden gebruikt? Pas dan voor dit privégebruik een correctie toe in jouw laatste btw-aangifte van 2018.

4. Nieuwe belasting voor professional met lening bij eigen bv
Heb jij een lening bij jouw eigen bv? Dan word jij per 1 januari 2022 geconfronteerd met een nieuwe belasting. Dit geldt voor leningen die boven de € 500.000 uitstijgen. Hier zijn wel uitzonderingen op, zoals bij de aankoop van een woning.

5. Speel in op nieuwe fietsenregeling
Vanaf 2020 komt een nieuwe regeling voor een fiets van de zaak. Net als bij een auto betaal je belasting over de consumentenadviesprijs van de fiets. Enkel als de fiets ook ter beschikking wordt gesteld voor woon-werkverkeer, omdat dan verondersteld wordt dat de fiets ook privé gebruikt zal worden. De bijtelling voor de fiets gaat 7% bedragen en behelst niet de eventueel aangeschafte accessoires zoals regenpakken, fietstassen, etc. Daarvoor gelden de normale regels van de werkkostenregeling.

“De nieuwe regeling geldt voor alle soorten fietsen, zelfs voor sommige bromfietsen. Jij kunt nu al op deze regeling inspelen door bijvoorbeeld de fiets pas vanaf 2020 op de zaak te zetten.”
Robert van Asch – Payrollspecialist

6. Kom in aanmerking voor ondernemersfaciliteiten
Jij kunt in aanmerking komen voor diverse ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting wanneer jij in 2018 minstens 1.225 uur aan jouw onderneming hebt besteed. Met een urenadministratie kun jij dit inzichtelijk maken. Jij mag alle uren meetellen die jij voor jouw onderneming maakt, maar maak wel onderscheid tussen directe en indirecte uren. Onder directe uren worden uren die jij aan jouw klant declareert verstaan. Indirecte uren zijn de uren die jij steekt in jouw voorbereiding, opleidingen, het werven van klanten en uitwerken van nieuwe ideeën.

“Ook uren die jij kwijt bent aan administratie, het maken van een website of het bezoeken van klanten zijn onderdeel van jouw urenregistratie. Zorg voor een duidelijke en volledige registratie.”
Robert van Asch – Payrollspecialist

Als jij aan het eerdergenoemde urencriterium voldoet, kun jij eenvoudig nagaan voor welke ondernemersfaciliteiten jij in aanmerking komt. Denk hierbij aan zelfstandigen-, starter- en meewerkaftrek.

7. Verlaag winst met de mkb-winstvrijstelling
Heb jij het urencriterium van 1.225 uur niet behaald? Geen zorgen! Jij komt alsnog in aanmerking voor de mkb-winstvrijstelling. Deze vrijstelling vermindert jouw belastbare winst uit onderneming na ondernemersaftrekken – zoals de zelfstandigenaftrek- met 14%.

Voor meer informatie over deze regeling of bovengenoemde tips helpen onze adviseurs jou graag verder. Neem voor een introductiegesprek contact met ons op via 088 – 018 3550.

Disclaimer
Bij de samenstelling van bovenstaande eindejaartips 2018 is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.