7 fiscale eindejaarstips 2018 voor werkgevers en flex-dienstverleners

7 fiscale eindejaarstips 2018 voor werkgevers en flex-dienstverleners

Als werkgever ben jij aan het einde van het jaar vaak druk met administratieve zaken, want het is natuurlijk van belang dat het jaar fiscaal goed wordt afgerond. Omdat de richtlijnen rondom salarisadministratie per jaar verschillen, kan dit een tijdrovende klus zijn. Want heb jij de salarisnorm juist toegepast? En heb jij de kerstborrel als werkgever wel correct verwerkt in de administratie? Onze adviseur Robert van Asch heeft een aantal tips voor jou op een rijtje gezet, zodat jij met een gerust hart kunt genieten van de feestdagen.

1. Benut de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling
Heeft jouw organisatie in 2018 de vrije ruimte van de werkkostenregeling volledig benut? Als er nog vrije ruimte is, kan deze gebruikt worden voor een extra eindejaarsbeloning voor medewerkers. Een bonus van maximaal € 2.400 per jaar en per werknemer wordt door de Belastingdienst geaccepteerd en beschouwt als gebruikelijk.

“Een hogere beloning voor jouw werknemers in gedachten? Uiteraard kan dit, maar vergeet niet dat jij dan aan moet kunnen tonen dat een dergelijke beloning in jouw sector gebruikelijk is.”
Robert van Asch – Payrollspecialist

2. Houd de eindejaarsborrel op kantoor
Het einde van het jaar is vaak een uitstekende gelegenheid om een feest te organiseren voor werknemers. Financieel gezien is het kantoor hiervoor de meest geschikte locatie. Een personeelsfeest op de werkplek is namelijk vrijgesteld van loonbelasting.

3. Maak gebruik van de collectieve vrije ruimte binnen de concernregeling
Is jouw organisatie in het bezit van meerdere bv’s die onder hetzelfde concern vallen? Hanteer dan één overkoepelde vrije ruimte voor jouw werknemers. Eén van de voorwaarden is dan wel dat de concernonderdelen die deelnemen, het hele jaar een concern hebben gevormd met een belang van minimaal 95%.

“Houd er rekening mee dat concernonderdelen die in de loop van 2018 zijn ingelijfd of afgestoten, buiten de concernregeling voor afgelopen jaar vallen.”
Robert van Asch – Payrollspecialist

4. Bewaar de doelgroepverklaring voor loonkostenvoordeel
Heeft jouw organisatie oudere werknemers of arbeidsgehandicapte werknemers in dienst? Dan komt de organisatie mogelijk voor het loonkostenvoordeel in aanmerking. Als jij voor jouw werknemer het loonkostenvoordeel wilt ontvangen, dan is een kopie van de doelgroepverklaring van jouw werknemer nodig.

“Houd er rekening mee dat concernonderdelen die in de loop van 2018 zijn ingelijfd of afgestoten, buiten de concernregeling voor afgelopen jaar vallen.”
Robert van Asch – Payrollspecialist

5. Vraag werknemer om verklaring geen privégebruik auto
De bijtelling voor privégebruik van een zakelijke auto kan achterwege gelaten worden als een werknemer niet meer dan vijfhonderd kilometer privé rijdt met de auto van de zaak. Hij kan dit verklaren middels de ‘Verklaring geen privégebruik auto’. Ga bij jouw werknemer na of deze verklaring wel of niet aan de orde is, zodat jij jouw administratie daarop kan aanpassen per 1 januari 2019.

“Indien jouw werknemer een verklaring kan overhandigen dan hoef jij niets te doen. Gaat jouw werknemer in 2019 meer dan vijfhonderd privékilometers rijden met de auto, dan dien je de bijtelling voor privégebruik toe te passen.”
Robert van Asch – Payrollspecialist

6. Controleer de salarisnorm voor de 30%-regeling
Heeft jouw organisatie werknemers in dienst die gebruik maken van de 30%-regeling? Ga dan na of deze werknemers voldoen aan de salarisnorm om de regeling voort te zetten. In 2018 ligt deze grens voor reguliere werknemers op € 37.296. Voor werknemers jonger dan dertig jaar met een kwalificerende master-titel ligt de grens op € 28.350. Werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist, hoeven helemaal niet aan een salarisnorm te voldoen. De maximale looptijd van de 30%-regeling wordt met ingang van 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar.

“Er komt een overgangsmaatregel inzake het beperken van acht naar vijf jaar van de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid. De invoering van deze overgangsmaatregel wordt met twee jaar uitgesteld. Het overgangsrecht is dus voor de werknemers voor wie de regeling door de verkorting in 2019 of 2020 zou eindigen.”
Robert van Asch – Payrollspecialist

7. Ben jij al op de hoogte van de woonplaatsverklaring?
De loonbelasting kent een aantal heffingskortingen. Deze bestaan uit een belasting- en een premiedeel. Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Niet-inwoners hebben daar geen recht meer op. Zij hebben alleen nog recht op het premiedeel, als ze in Nederland verzekerd zijn voor de volksverzekeringen.

Voor meer informatie over deze regeling of bovengenoemde tips helpen onze adviseurs jou graag verder. Neem voor een introductiegesprek contact met ons op via 088 – 018 3550.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de eindejaartips 2018 is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.