Belangrijke ontwikkelingen op interim arbeidsmarkt

Belangrijke ontwikkelingen op interim arbeidsmarkt

De Nederlandse arbeidsmarkt is volop in ontwikkeling. Er heerst een sterke trend van flexibilisering. Steeds meer professionals starten als zelfstandig ondernemer. Grote bedrijven zien steeds vaker het nut van een flexibele schil in en hanteren daarnaast steeds kortere arbeidscontracten. Daarnaast zingt steeds vaker de wens rond tot soepeler ontslagrecht. Allemaal ontwikkeling die de flexibilisering van de arbeidsmarkt impliceren. HeadFirst heeft hier uiteraard haar eigen visie op.

De komende jaren kenmerken zich door een toenemende flexibilisering op de arbeidsmarkt.
Werknemers willen meer en meer zelfbepalend zijn voor hun ontwikkeling, hun werkzaamheden, hun tijdsindeling en de plaats waar zij werken. Het aantal zelfstandig ondernemers zal dan ook fors toenemen, mede onder invloed van versoepelde wet en regelgeving door de overheid. Ook werkgevers wensen meer flexibiliteit in arbeidsverhoudingen en willen naast een vaste kern beschikken over een pool van flexibel inzetbare werknemers. Een flexibele schil die op en af te bouwen is naar gelang de productiviteitsbehoefte van de onderneming. Dit alles zorgt voor een toename van het invullen van tijdelijke arbeidsposities en het bewust invullen van ‘vaste arbeidsplaatsen’ met tijdelijke, ‘externe’ deskundigen.

Zowel de hoeveelheid in te vullen aanvragen als de snelheid hiervan neemt toe.
Het gebruik van geautomatiseerde ondersteuning, zo dicht mogelijk bij het ontstaan van de behoefte, kan daarbij een belangrijke rol spelen. De contractuele afwikkeling en de financiële afwikkeling wordt talrijker en de complexiteit van de beheersbaarheid neemt toe. Met HeadFirst Select biedt HeadFirst hiervoor, als eerste in de markt, een ‘state of the art’-oplossing.

Er ontstaat schaarste aan ervaren en hoogwaardig kwalitatieve arbeidscapaciteit.
Vergrijzing van de Nederlandse bevolking zorgt voor afname van het aantal ervaren werknemers. Ook de kwaliteit van de aanwezige arbeidsdeskundigen neemt af. Naast verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd worden er aanvullende maatregelen getroffen om kennis, kunde en ervaring van ouderen door te geven aan de jongere generatie. HeadFirst geeft hieraan invulling volgens het aloude ‘gildestreven’, vormgegeven met kennisteams en virtuele business units.

Slechts 4 tot 5 belangrijke kennisbemiddelaars blijven over in de markt.
Deze beschikken over de omvang, kwaliteit en soliditeit om te overleven. Zij voldoen aan de vraag vanuit de markt naar een krachtige trackrecord, bieden voldoende vakbekwaamheid, zijn bereid tot het aanvaarden van risicodragende oplossingen, beschikken over voldoende innovatief vermogen, hanteren geringe marges en investeren volop in systemen en relatienetwerken.

Bart van der Geest, manager marketing & communicatie

Bart van der Geest (1988) is sinds 2010 actief voor HeadFirst. In dat jaar rondde hij zijn HBO-opleiding Management, Economie & Recht, met specialisatie in Marketing, af. Na diverse functies vervuld te hebben binnen onze organisatie, werd hij in 2015 manager marketing & communicatie. Van hieruit is Van der Geest verantwoordelijk voor alle intern- en externe communicatie, PR en marketing-activiteiten van HeadFirst.