De gevolgen van de WAB voor payrolling

De gevolgen van de WAB voor payrolling

Naast de gevolgen van de WAB die invloed hebben op alle soorten arbeidsovereenkomsten, is er een aantal maatregelen dat specifiek van toepassing is op payrolling. We zetten de gevolgen van de WAB voor payrolling op een rij.

Wettelijke definitie van de payrollovereenkomst

Payrolling is nog geen juridisch omlijnd begrip met een wettelijke basis. Dat verandert per 1 januari 2020. De payrollovereenkomst krijgt als bijzondere vorm van de uitzendovereenkomst een eigen wettelijke definitie met bijzondere spelregels die afwijken van de regels die gelden voor de ‘normale’ uitzendovereenkomst. Volgens deze wettelijke definitie is sprake van een payrollovereenkomst als:

  1. de werkgever geen allocatiefunctie heeft vervuld, dus – kort gezegd – de werkgever niet de werving en de selectie van de payrollwerknemer heeft verzorgd én
  2. de payrollwerknemer exclusief door de werkgever aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Gelijke arbeidsvoorwaarden

De WAB introduceert het recht van payrollwerknemers op minimaal gelijke arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers in dienst bij de opdrachtgever. Het gaat steeds om de arbeidsvoorwaarden van de eigen werknemers die werkzaam zijn in een gelijk(waardig)e functie als de payrollwerknemer. Daarnaast regelt de WAB dat bij payrollovereenkomsten het uitzendbeding niet van toepassing is.

In de Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) komt een informatieverplichting voor de opdrachtgever. De opdrachtgever dient voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van de payrollwerknemer de payrollonderneming schriftelijk of per e-mail te informeren over de arbeidsvoorwaarden die gelden voor eigen personeel met een gelijk(waardig)e functie als de ingeleende payrollwerknemer.

Sectorindeling

Met ingang van 1 januari 2020 vallen alle uitzendondernemingen onder sector 52. Nu kunnen gespecialiseerde uitzendbedrijven nog zijn ingedeeld in de vaksector van hun specialisme. De payrollondernemingen worden geplaatst in sector 45. De premie Whk sector 52 stijgt in 2020 met ongeveer 1,3% ten opzichte van 2019. In Figuur 1 vindt u een overzicht van premiewijzigingen.

Recht op een adequate pensioenregeling

Een jaar na de inwerkingtreding van de WAB – dus vanaf 1 januari 2021 – krijgen payrollwerknemers ook recht op een adequate pensioenregeling. Het is eind 2019 nog niet duidelijk wat straks onder een adequate pensioenregeling wordt verstaan.

Vragen? Meld je aan voor de informatiesessie WAB

Heb je vragen over de wet Arbeidsmarkt in balans? Op 28 november 2019 organiseren wij een kennissessie, waarbij specialisten jou bijpraten over alles wat je moet weten over de WAB in relatie tot inhuur. Uiteraard kun je ook contact opnemen met Robert van Asch, payrollspecialist bij HeadFirst Group. Met zijn ruim dertig jaar ervaring in de accountancybranche organiseert Robert – samen met zijn team – de payrolling en salarisadministratie voor onze opdrachtgevers.

Bart van der Geest, manager marketing & communicatie

Bart van der Geest (1988) is sinds 2010 actief voor HeadFirst. In dat jaar rondde hij zijn HBO-opleiding Management, Economie & Recht, met specialisatie in Marketing, af. Na diverse functies vervuld te hebben binnen onze organisatie, werd hij in 2015 manager marketing & communicatie. Van hieruit is Van der Geest verantwoordelijk voor alle intern- en externe communicatie, PR en marketing-activiteiten van HeadFirst.