De ‘Sourcing Hub’ om expertise en kennis te ontsluiten in de Gig-economie

De ‘Sourcing Hub’ om expertise en kennis te ontsluiten in de Gig-economie

Een effectieve manier om de juiste persoon aan het juiste project te verbinden

De eerste 14 jaar van mijn carrière voltrokken zich in de luchtvaart. Van actief zelf vliegen tot het managen van vele grote ICT projecten, zowel qua ontwikkeling als exploitatie. Deze projecten waren gericht op de ondersteuning en het mogelijk maken van het vliegbedrijf. In die periode was ik natuurlijk eveneens verantwoordelijk voor de bemensing van mijn projecten en hun welbevinden. Ik zie parallellen tussen ontwikkelingen op het huidige HRM-terrein en de ontwikkelingen in de luchtvaart. Bijvoorbeeld de parallel tussen een luchtverkeers hub en de sourcing hub, een manier om tegen de arbeidsmarkt en organisatiemodellen aan te kijken die past in de veranderende economie. Een economie waar weinigen nog een vaste baan hebben en de meesten werken op projectbasis. Professionals hebben een portefeuille met klussen (gigs) die soms drie maanden, maar ook net zo makkelijk drie jaar kunnen duren, de zogenaamde Gig-economie.

Luchtverkeershub is efficiënt en kostenbesparend
In de wereld van de luchtvaart is een hub een luchthaven die dienst doet als verzamelplaats van passagiers vanuit alle continenten van de wereld en waar passagiers overstappen op andere (inter-)continentale vluchten. Een voorbeeld is Schiphol dat voor de KLM, Delta Airlines en Vueling een Europese hub is. Zo’n verzamelplaats maakt onderdeel uit van een groter vervoersconcept dat bedoeld is om de bezettingsgraad van vliegtuigen optimaal te benutten. Kleinere vliegtuigen zijn feeders die de passagiers naar een hub brengen. Vervolgens vliegen de passagiers naar een andere hub met grote vliegtuigen, waarna ze met kleinere vliegtuigen naar hun uiteindelijke bestemming worden gebracht. De hub is dus het centrum van een netwerk aan vluchten en een manier om de stroom passagiers efficiënt en tegen de laagste kosten in goede banen te leiden.

Sourcing hub: netwerkknooppunt voor professionals
Ook op de steeds verder flexibiliserende arbeidsmarkt is behoefte aan het stroomlijnen van vraag en aanbod. De sourcing hub is het centrum van het kennisnetwerk als belangrijk onderdeel in de Gig-economie van professionals. Net zoals de passagiers via dit centrum op de juiste bestemming arriveren, is het mogelijk met de sourcing hub flexibel inzetbare professionals naar de juiste klus of project te begeleiden. Leveranciers van professionals zijn de feeders die de professionals naar de sourcing hub brengen. Daarnaast zijn er zelfstandig professionals die op eigen kracht toetreden. De sourcing hub is het netwerkknooppunt waar alle professionals bij elkaar komen en vervolgens worden verbonden aan passende opdrachtgevers.

Voordelen sourcing hub
De voordelen van zo’n centrum voor de leverancier, de zelfstandig professional en de opdrachtgever zijn evident. Zij worden op een effectieve manier en tegen de laagste kosten bij elkaar gebracht en daarbij wordt er meer kennis ontsloten. Net zoals de bezettingsgraad van vliegtuigen toeneemt door het vervoersconcept met hubs, kan een opdrachtgever door de sourcing hub ervan verzekerd zijn dat zijn personeelsbezetting nooit ondermaats of boventallig is en dat de klussen of projecten door de specialisten met de juiste kennis in huis worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen tussentijds, evenals op Schiphol, allerlei activiteiten en producten worden aangeboden. In HRM-termen denk ik hierbij aan cursussen, workshops en netwerkbijeenkomsten en dergelijke om de kennis van leveranciers en de zelfstandig professional nog verder uit te breiden. Deze nieuwe manier van sourcen is door de vergaande flexibilisering en de beschikbaarheid van geavanceerde elektronische netwerksystemen geen toekomstmuziek maar noodzaak. Hoe kan je anders nog overzicht houden in de steeds groter en complexer wordende wirwar van vraag en aanbod?

Rick Kruiswijk, Directeur

Rick Kruiswijk startte zijn carrière bij Transavia, waar hij in dertien jaar alle functies binnen de ICT heeft doorlopen, van programmeur tot projectmanager. Vervolgens werd hij leidinggevende bij een toentertijd nieuw initiatief van BSO (nu ATOS) en Nedlloyd, waarna hij bij KPN de inhuur van externen heeft opgezet. Bij ING herhaalde hij deze opdracht, waarna Kruiswijk op 1 juni 1995 HeadFirst oprichtte. Tot de dag van vandaag is hij onze CEO. Met een zorgvuldig samengesteld directie- en managementteam stuurt hij de organisatie aan. Daarnaast is hij het vertrouwde gezicht van HeadFirst naar buiten.