De trends en ontwikkelingen voor zzp opdrachten in 2023

De trends en ontwikkelingen voor zzp opdrachten in 2023

We leven in een sterk veranderende wereld. Nog maar amper (of zelfs nog niet helemaal) bijgekomen van de coronapandemie, hebben we te maken gekregen met onder meer hoge inflatie, een (dreigende) recessie en diverse crises. Deze ontwikkelingen hebben ook hun invloed op zzp opdrachten. In deze blog lees je alles over de verwachte trends en ontwikkelingen voor zzp opdrachten in 2023.

Stijgend aantal opdrachten

Het is nog niet zeker of we momenteel in een recessie zitten, maar economen zijn het er over eens dat een recessie in ieder geval in het verschiet ligt. Kenmerkend voor een recessie is dat mensen zonder een vast contract, de zogenaamde flexibele schil van bedrijven, het eerste hun werk verliezen. Dit lijkt nu ook daadwerkelijk het geval te zijn voor uitzendkrachten: zowel het aantal uitzenduren als de totale omzet van uitzendondernemingen vertoont een dalende lijn. Voor freelancers is echter nog geen sprake van een daling. Het aantal zzp opdrachten blijft groeien. Voor een zzp opdracht is de vraag naar freelancers nog steeds groot en opdrachtgevers hebben moeite om opdrachten vervuld te krijgen.

Stijgend aantal zzp’ers

Niet alleen het aantal zzp opdrachten zal stijgen, maar de verwachting is ook dat het aantal zzp’ers verder stijgt. Deze stijgende lijn is al ruim twintig jaar zichtbaar. Hiervoor zijn meerdere redenen. Veel startende zzp’ers kiezen voor de extra vrijheid van het eigen baas zijn, het verhogen van inkomen is ook een vaak genoemde reden. De arbeidsmarkt is nog steeds krap, veel freelancers zijn daarom ook niet bang om zonder zzp opdracht te komen.

Ontwikkelingen afhankelijk van sector

De trends en ontwikkelingen blijven sterk afhankelijk van de betreffende branche. De algehele trend is dat in vrijwel elke sector een toename van het aantal zzp’ers zal plaatsvinden, maar enkele sectoren zullen er uit springen. Zo zullen sterk gespecialiseerde en hoog opgeleide IT-freelancers ongekend gewild blijven. Ook het aantal zzp’ers in de zorg zal verder groeien. Hier is momenteel al sprake van een ware wildgroei, waarvan het eind nog niet in zicht is. Ook de sectoren recreatie en cultuur zullen in hoge mate gebruik blijven maken van freelancers. De toename zal in sectoren als overheidsdiensten, openbaar bestuur en energievoorziening daarentegen vermoedelijk relatief beperkt blijven.

Op afstand werken

Ook nu de coronapandemie definitief afgelopen lijkt te zijn, blijft op afstand werken immens populair. De ervaren voordelen voor freelancers zijn groot: meer flexibiliteit, minder reistijd en lagere reiskosten. Veel freelancers accepteren een zzp opdracht dan ook alleen op het moment dat zij op afstand mogen werken. Door de krappe arbeidsmarkt en grote vraag naar zzp’ers zijn zij ook in de positie om zulke voorwaarden te stellen.

Gewijzigde wetgeving

Diverse (fiscale) wet- en regelgeving waar zzp’ers mee te maken hebben is per 1 januari 2023 gewijzigd. Een belangrijke wijziging is de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek is een belangrijk fiscaal voordeel voor freelancers. Het versneld afbouwen doet de overheid om het aantrekkelijker te maken om in loondienst te gaan. Een wildgroei aan zzp’ers vindt de overheid namelijk ongewenst, omdat veel zzp’ers financieel minder bijdragen aan de verzorgingsstaat terwijl zij wel gebruik maken van het sociale systeem. Onze verwachting is dat de gewijzigde wetgeving er in 2023 niet toe zal leiden dat de groei aan zzp’ers zal stoppen.

Youri Snip