DevOps engineer, hoe ‘DevOps Mature’ ben jij?

DevOps engineer, hoe ‘DevOps Mature’ ben jij?

Als DevOps engineer weet je als geen ander hoe lastig het is om de DevOps principes daadwerkelijk in een organisatie te laten ‘landen’.

DevOps is een manier van werken die door de hele organisatie gedragen moet worden. Het volstaat niet om een DevOps engineer aan te nemen of bestaande medewerkers tot DevOps engineer op te leiden. De hele IT-cyclus van ontwerp tot en met uitrol en beheer moet erop zijn ingericht. In deze blog nemen we je even mee terug naar waar dat interessante werkveld van een DevOps engineer ook alweer over gaat. En we laten je kennismaken met een manier om de DevOps readyness van je eigen werkplek te kunnen beoordelen.

DevOps engineer, de linking pin

DevOps is samengesteld uit de woorden ‘development’ en ‘operations’. Het is een multidisciplinaire benadering waarbij de overgangen tussen software ontwikkeling, testen, deployment en beheer zoveel mogelijk worden gladgestreken.

Nu al wordt in veel organisaties binnen agile development teams door verschillende professionals – van marketeers tot software developers – samengewerkt om applicaties te ontwikkelen of verbeteren. Maar de vervolgstappen zoals het testen en uitrollen van de software gaan vaak nog op de traditionele manier. Alsof Agile werken ergens halverwege stopt, de software over de muur wordt gegooid en de rest van de organisatie op de oude manier verder werkt.

Bij DevOps wordt het agile principe helemaal doorgetrokken tot en met de uitrol. Als DevOps engineer heb je dan ook van nature affiniteit met verschillende expertisegebieden. Je kunt ook meerdere rollen vervullen en zorgt dat specialisten elkaar beter begrijpen en aanvullen.

Groeipad als DevOps engineer

Hoe ontwikkel je een DevOps aanpak binnen een bedrijf? Feitelijk doorlopen veel organisaties een DevOps groeipad:

  • De eerste stap is vaak de invoering van Continuous Integration. CI is erop gericht om agile software ontwikkeling uit te breiden met snelle, geautomatiseerde testmethodes. Zo kunnen ontwikkelaars tijdens de ontwikkelcyclus snel feedback krijgen en fouten oplossen.
  • De vervolgstap hierop is Continuous Delivery. Zodra de software is getest en goedgekeurd, wordt ook de verdere uitrol en support zoveel mogelijk geautomatiseerd. Bijvoorbeeld met behulp van slimme delivery en support tools.

Gaandeweg bouw je als DevOps engineer een geautomatiseerde Delivery Pipeline waarin iteratief steeds nieuwe updates van de software worden ontwikkeld, getest en uitgerold.

Als DevOps engineer rechtsbuiten in het Maturity Model?

Maar hoever is jouw organisatie daarin? Een hulpmiddel om dat te inventariseren is bijvoorbeeld het DevOps Quadrant Maturity Model. Daarmee kun je objectief bepalen waar je als organisatie staat. Het uiteindelijke doel van DevOps is om als organisatie in de rechterbovenhoek van dat model terecht te komen. Het is dan gelukt om Agile werken bedrijfsbreed in de gehele IT-keten in te voeren. DevOps zit dan als het ware ‘in de genen’ van de organisatie en wordt tot in de hoogste managementlagen ondersteund. Een mooi doel maar ook behoorlijk ambitieus. Niet voor niets bleek bij onderzoek onder Fortune 500 bedrijven – toch niet de minste organisaties – dat slechts zo’n 10% het DevOps concept al op dat niveau heeft weten te in te passen.

Voor de meeste bedrijven en teams is er dus nog veel te doen op het gebied van DevOps. Maar is juist bij DevOps de weg er naartoe niet minstens zo interessant als het einddoel zelf? We hebben voor jou als DevOps engineer dan ook meer dan genoeg interessante DevOps opdrachten. Meer informatie of altijd op de hoogte blijven? Meld je snel aan op onze website! We komen graag in contact met je!

Natasja Spooren, medewerker marketing & communicatie

Natasja Spooren (1990) is sinds 2018 werkzaam bij HeadFirst. In 2011 nam zij haar hbo-diploma in ontvangst, waarna zij bij diverse organisaties een marketing & communicatie functie bekleedde. Als medewerker marketing en communicatie houdt zij zich bezig met alle facetten van externe communicatie en PR.